TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý Cha và quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Ông Cố PHÊRÔ ĐỖ VĂN ĐỘ

Thân phụ nữ tu ANNA ĐỖ THỊ KIM LOAN,

Phụ trách Cộng đoàn Ánh Sao, Lộc Phát, Bảo Lộc,

thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt,

 

 đã an nghỉ trong Chúa,

lúc 18 giờ 30, Thứ Năm, ngày 30 tháng 09 năm 2021,

tại tư gia Giáo xứ Mai Lâm,

Giáo hạt Phương Lâm, Giáo phận Xuân Lộc.

Hưởng thọ 91 tuổi.

 

·      Nghi thức nhập quan tại tư gia,

lúc 06 giờ 00, Thứ Hai, ngày 04 tháng 10 năm 2021

·      Thánh lễ an táng tại nhà thờ Giáo xứ Mai Lâm,

lúc 07 giờ 00, Thứ Hai, ngày 04 tháng 10 năm 2021

·      An táng tại nghĩa trang Giáo xứ Mai Lâm

 

Kính xin quý Cha và quý Cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện

cho Ông Cố Phêrô sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông