TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý Cha và quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

 

 

Nữ tu MARIA VŨ THỊ VỊ

thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt,

 

đã an nghỉ trong Chúa,

lúc 20 giờ 25, Thứ Tư, ngày 06 tháng 10 năm 2021,

tại Nhà Nghỉ Dưỡng Hội Dòng, xã Lộc Thanh, Tp. Bảo Lộc.

Hưởng thọ 91 tuổi, 71 năm khấn dòng.

 

Nghi thức nhập quan tại Nhà Nghỉ Dưỡng Hội Dòng,

lúc 16 giờ 30, Thứ Năm, ngày 07 tháng 10 năm 2021.

 

Thánh lễ an táng tại Nguyện đường Nhà Nghỉ Dưỡng,

lúc 05 giờ 30, Thứ Sáu, ngày 08 tháng 10 năm 2021.

 

An táng tại nghĩa trang Hội Dòng.

 

Kính xin quý Cha và quý Cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện,

cho Nữ tu Maria sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông