TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý Cha và quý Cộng đoàn.

Tòa Giám Mục vừa được tin :

           Nữ tu MARIA NGUYỄN THỊ THANH (DÂNG)

                        thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt 

  

đã an nghỉ trong Chúa

lúc 03 giờ 30, Thứ Ba, ngày 12 tháng 10 năm 2021

tại Nhà Nghỉ dưỡng Hội dòng

Hưởng thọ 90 tuổi – 60 năm khấn dòng

 

·         Nghi thức nhập quan tại Nhà Nghỉ dưỡng Hội dòng

lúc 7 giờ 30, Thứ Ba, ngày 12 tháng 10 năm 2021

·         Thánh lễ an táng tại nguyện đường Nhà Nghỉ dưỡng

lúc 7 giờ 30, Thứ Tư, ngày 13 tháng 10 năm 2021

·         An táng tại nghĩa trang Hội Dòng

 

Kính xin quý Cha và quý Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Nữ tu Maria sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông