TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý Cha và quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin:

Ông Cố GIOAN BAOTIXITA NGUYỄN VĂN NGỮ

Thân phụ nữ tu:

-      Têrêsa Nguyễn Thị Minh

    thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt

-      Catarina Nguyễn Ngọc Hằng

thuộc Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ

 

  đã an nghỉ trong Chúa

lúc 04 giờ 20, Thứ Sáu, ngày 12 tháng 11 năm 2021

tại tư gia giáo xứ Phú Lâm, giáo hạt Phương Lâm, giáo phận Xuân Lộc

Hưởng thọ 89 tuổi.

 

·      Nghi thức nhập quan tại tư gia

Lúc 15 giờ 00, Thứ Bẩy, ngày 13 tháng 11 năm 2021

·      Thánh lễ an táng tại nhà thờ giáo xứ Phú Lâm

lúc 08 giờ 30, Thứ Hai, ngày 15 tháng 11 năm 2021

·      An táng tại nghĩa trang giáo xứ.

 

Kính xin quý Cha và quý Cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện

cho Ông Cố Gioan Baotixita sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 

 

 


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông