TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý Cha và quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin:

Ông Cố SIMON NGUYỄN VĂN HIỀN

Thân phụ nữ tu: Têrêsa Nguyễn Liên Sơn

 thuộc Nữ Tu hội Nhập thể - Tận hiến - Truyền giáo

 

  đã an nghỉ trong Chúa

lúc 20 giờ 54, Thứ Bẩy, ngày 13 tháng 11 năm 2021

tại thành phố Sarasota, Florida, Hoa Kỳ

Hưởng thọ 75 tuổi.

 

·      Thánh lễ an táng tại nhà thờ giáo xứ St. Martha, Sarasota

lúc 12 giờ 00, Thứ Bẩy, ngày 20 tháng 11 năm 2021

·      An táng tại nghĩa trang Robert Toale, Sarasota

 

Kính xin quý Cha và quý Cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện

cho Ông Cố Simon sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 

 

 


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông