TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý Cha và quý Cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin:

Ông Cố PHÊRÔ NGUYỄN HỮU NHIÊN

Thân phụ:

- Nữ tu: Anna Nguyễn Thị Hồng

  thuộc Hội dòng Chứng Nhân Đức Tin

- Thầy Phêrô Nguyễn Hữu Đông

   thuộc Đan Viện Biển Đức Thiên Bình

 

  đã an nghỉ trong Chúa

lúc 23 giờ 00, Thứ Năm, ngày 30 tháng 12 năm 2021

tại tư gia thuộc giáo họ Xuân Hội, giáo xứ Trung Hòa, giáo phận Vinh

Hưởng thọ 76 tuổi.

 

·      Thánh lễ an táng tại nhà thờ Xuân Hội, giáo xứ Trung Hòa

lúc 14 giờ 00, Thứ Sáu, ngày 31 tháng 12 năm 2021

·      An táng tại nghĩa trang giáo họ Xuân Hội

 

Kính xin quý Cha và quý Cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện

cho Ông Cố Phêrô sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 

 

 


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông