Tòa Giám Mục Đà Lạt

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

CÁO PHÓ

 

“Nghèo khó, Tin yêu và Phó thác”

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh,

Toà Giám Mục Đà Lạt, Huyết tộc và Linh tông kính báo :

Cha PHAOLÔ PHẠM VĂN TUẤN

đã an nghỉ trong Chúa lúc 02 giờ 40, thứ Sáu, ngày 14 tháng 01 năm 2022

tại Giáo xứ Quảng Lâm, Giáo hạt Bảo Lộc, Giáo phận Đà Lạt,

hưởng thọ 77 tuổi ; 48 năm linh mục.

 Cha Phaolô

·      Sinh ngày 01/5/1945 tại Cống Thủy, Yên Khánh, Ninh Bình.

·      Từ 1957 – 1961 : Tu học tại Tiểu Chủng viện Thánh Giuse Tân Thanh.

·      Từ 1962 – 1964 : Tu học tại Tiểu Chủng viện Thánh Phanxicô Bùi Chu.

·      Từ 1964 – 1965 : Tu học tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Saigon.

·      Từ 1965 – 1972 : Du học tại Fribourg, Thụy Sỹ.

·      Từ 1973 – 1974 : Giúp xứ Đơn Dương ; Thánh Mẫu Lộc Phát.

·      Ngày 19/12/1974 : Chịu chức linh mục tại Nt. Chính Tòa Đà Lạt.

·      Năm 1975 : Phó xứ Thanh Xá, Giáo hạt Bảo Lộc.

·      Từ 1975 – 2009 : Quản xứ Giáo xứ Quảng Lâm, Giáo hạt Bảo Lộc.

·      Từ 2009 – 2011 : Quản xứ Giáo xứ Thanh Xuân, Giáo hạt Bảo Lộc.

·      Từ 2011 – 2017 : Quản xứ Giáo xứ Chân Lộc, Giáo hạt Bảo Lộc.

·      Từ 2017 đến nay : Quản xứ Giáo xứ Quảng Lâm, Giáo hạt Bảo Lộc.

-               Nghi thức nhập quan và Thánh lễ tại Nhà xứ Giáo xứ Quảng Lâm,

lúc 16 giờ 00, thứ Sáu ngày 14 tháng 01 năm 2022.

-               Thánh lễ An táng tại Nhà Nhà thờ Quảng Lâm,

lúc 07 giờ 30, thứ Hai, ngày 17 tháng 01 năm 2022.

-               An táng tại Nghĩa trang Linh mục, xã Lộc Thanh, Tp. Bảo Lộc.

Kính mời quý Cha và quý Cộng đoàn tham dự Thánh lễ an táng Cha Phaolô

và hiệp ý cầu nguyện cho ngài sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Tòa Giám Mục Đà Lạt

Huyết tộc và Linh Tông

đồng kính báo.

 

 

Xin quý Cha Giáo phận dâng 3 Thánh Lễ

cầu cho Cha Phaolô theo qui định của Giáo phận.


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông