Một Bức Ảnh "tiên tri"

 

Ngày 8-11-2005, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI bổ nhiệm cha Tổng Đại Điện Giuse Võ Đức Minh làm Giám Mục.  Đây là vị giám mục thứ 5 xuất thân từ giáo phận Đàlạt (Đc. Giacôbê Nguyễn văn Mầu, Đc. Phaolô Nguyễn văn Hoà, Đc. Phêrô Nguyễn văn Nhơn, Đc. Phaolô Bùi văn Đọc và Đc Giuse Võ Đức Minh).  Nhưng trong số đó có 3 vị đã sinh trưởng và được giáo dục tại chính Đàlạt.

 

Bức ảnh trên được chụp tại tiệm chụp hình Lợi Ký, thành phố Đàlạt năm 1956.

Người đứng là một tiểu chủng sinh đang học lớp Première, đặt tay trên vai của hai trong số năm em ngồi đang chuẩn bị bước vào Tiểu chủng viện thánh Giuse, Sàigòn, niên khóa 1956-1957.

50 năm sau, người đứng chính là Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Giám mục Đàlạt. Hai em ngồi, vai được đặt tay : tay mặt nay là Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Giám mục Mỹ Tho ; tay trái nay là Đức Cha Giuse Võ Đức Minh, Giám mục phó Nha Trang. Ba người còn lại nay sống giữa đời, là những giáo dân đạo đức và rất thành công trong cuộc sống.

 

 

(tài liệu riêng, bản quyền của trang web Simonhoadalat.com).

 


Về Trang Mục Lục