Đức giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Khẩu Hiệu : "Chúa Là Nguồn Vui Của Con"

 

Sinh ngày: 11/11/1944

Thụ phong linh mục 17/12/1970

Giám Đốc Đại Chủng Viện Minh Hòa, giáo phận Đàlạt từ 1975-1995

Giáo sư thần học tín lý các Đại Chủng Viện Sàigòn, Huế, Hànội (1970 – 1999)

Linh Mục Tổng Đại Diện Giáo Phận Đàlạt từ 1995-1999

Được bổ nhiệm Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Mỹ Tho ngày 26/03/1999

Thụ phong Giám Mục ngày 20/05/1999 tại nhà thờ Chính Tòa Đàlạt

Nhận Giáo Phận Mỹ Tho ngày 27-5-1999