Ý NGHĨA HUY HIỆU CỦA ĐỨC TÂN GIÁM MỤC

GIUSE VÕ ĐỨC MINH

 

"In finem dilexit eos"

"Ngài Đã Yêu Thương Họ Đến Cùng".(Gioan 13,1).

Hai biểu tượng Thánh Thể và Lời Chúa lấy từ cung thánh của nhà thờ Chính Tòa Đàlạt.

Đặt trền nền là bức ảnh của hồ Tiberiade, nơi Chúa Giêsu đã rao giảng Lời Chúa và làm phép lạ bánh hóa ra nhiều.

Đồng thời cũng gợi lên mối tương quan giữa núi và biển hướng tới chân trời