Hình Ảnh Đức Tân Giám Mục Giuse Võ Đức Minh
Dâng Lễ Tạ Ơn Tại Giáo Xứ Thánh Tâm, Bảo Lộc
Ngày 21-12-2005

Auto/Stop

Hình ảnh: Nguyễn Thành Trung