Ngày 13-6-2013 Giáo Hội mừng lễ Thánh Antôn Padua, cũng là Bổn Mạng Đức Cha:

Antôn Vũ Huy Chương

Giám Mục Giáo Phận Đalạt

 Gia đình Simon Hòa Đàlạt và webiste simonhoadalat.com xin kính chúc  Đức Cha được tràn đầy ơn Chúa trong sứ vụ Mục Tử của Chúa. Nguyện xin thánh Antôn cầu bầu cùng Chúa ban cho Đức Cha chăn dắt đoàn chiên Giáo Phận như lòng mong ước của Chúa.