Tòa Giám mục Đà Lạt               

  9, Nguyễn Thái Học                                

  Đà Lạt – Lâm Đồng  

Đà Lạt, ngày 15 tháng 04 năm 2020

 

KÍNH CHUYỂN THƯ GIẢI THÍCH

CỦA ỦY BAN PHỤNG TỰ HĐGMVN

 

Kính gửi: Quý Cha,

      Quý Cộng đoàn Tu sĩ nam nữ.

Văn Phòng Tòa Giám mục kính chuyển đến Quý Cha và Quý Cộng đoàn tài liệu của Ủy Ban Phụng Tự trực thuộc HĐGMVN giải thích về việc “Rước Mình Thánh Chúa trong hoàn cảnh hiện nay”.

I. Nội dung chính của tài liệu là: khi tham dự Thánh lễ trực tuyến như trong hoàn cảnh covid-19 hiện nay, không thể rước Mình Thánh Chúa như khi tham dự Thánh lễ chung cùng cộng đoàn như bình thường trước đây.

II. Có thể tóm tắt “Tài liệu giải thích” trong vài điểm chính sau đây:

1.    Rước lễ thiêng liêng: Khi không thể rước lễ thực sự cách bí tích do ngăn trở thể lý (già yếu..), luân lý (mắc tội trọng, không giữ chay Thánh Thể..), hoặc vì hoàn cảnh (như dịch bệnh, chiến tranh..), người tín hữu rất được khuyến khích rước lễ thiêng liêng.

-      Rước lễ thiêng liêng là “ước ao cháy bỏng lãnh nhận Chúa Giêsu Thánh Thể vào lòng” trong hoàn cảnh không thể rước lễ thực sự cách bí tích được.

2.    Không được rước Mình Thánh Chúa đang lưu giữ trong nhà tạm khi tham dự Thánh lễ trực tuyến:

a.   Trước hết, phải nhìn nhận như cha Edward MacNamara chuyên viên phụng vụ tầm cỡ quốc tế: “Trong tình trạng cách ly như hiện nay, tham dự Thánh lễ trực tuyến là rất tốt […]. Đó là một thời khắc cùng với vị chủ tế cầu nguyện, suy niệm Lời Chúa, thực hiện một hành động dâng hiến thiêng liêng, và rước lễ thiêng liêng với hy tế Thánh Thể”.

Nhưng cũng phải phân định rõ: “Tuy nhiên, như thế không phải là tham dự Thánh lễ thực sự, vốn đòi buộc phải có sự hiện diện hữu thể, và như vậy, không phải là thực hành phụng vụ đúng đắn khi cho rước lễ trong một Thánh lễ trực tuyến”.

b.   Một điều hết sức tế nhị cần phân định thật rõ: Việc cho rước lễ ngoài Thánh lễ.

-       Một đoạn trong tài liệu giải thích dễ đưa đến hiểu lầm, vì sẽ khiến các cộng đoàn dòng tu cảm thấy thoải mái cử hành phụng vụ Lời Chúa và cho rước lễ sau khi tham dự Thánh lễ trực tuyến: “Nếu muốn rước lễ bí tích thì có thể thực hiện ngay sau khi Thánh lễ trực tuyến kết thúc…, và luôn tuân theo các nghi lễ đã được Giáo Hội phê chuẩn liên quan đến thực hành cho rước lễ ngoài Thánh lễ. Giáo Hội có hai hình thức …: “Nghi lễ cho bệnh nhân rước lễ, và “Nghi lễ cho rước lễ ngoài Thánh lễ với việc cử hành Lời Chúa”. Trong bối cảnh của một cộng đoàn tu sĩ có Mình Thánh được lưu giữ trong nhà nguyện, nghi lễ thứ hai phải được sử dụng” (x. số 2, [2]).

-       Trong khi thực ra, ngoài trường hợp cho bệnh nhân rước lễ được khuyến khích, quy tắc phải theo được ghi chú ở dưới: “Đối với những người mạnh khỏe, Hội Thánh khuyên bảo một cách mạnh mẽ (maxime commendatur) rằng các tín hữu hãy rước lễ trong chính Thánh lễ. Họ chỉ có thể rước lễ ngoài Thánh lễ trong hai trường hợp: (i) khi chăm sóc bệnh nhân và tham dự nghi thức trao Mình Thánh Chúa cho họ; (ii) Khi không có linh mục đến dâng lễ, chẳng hạn tại những vùng xa xôi hẻo lánh và đặc biệt vào ngày Chúa nhật, họ quy tụ thành cộng đoàn phụng vụ tại một nơi xứng hợp để cùng nhau “cử hành phụng vụ lời Chúa và cho rước lễ” dưới sự chủ tọa của một thừa tác viên hợp pháp hay do được bản quyền cho phép”.

-       Chúng ta lưu ý chi tiết nhỏ nhưng quan trọng này: phải “được bản quyền cho phép”. Trong hoàn cảnh trước mắt do đại dịch covid-19 và với thời hạn ngắn ngày, không hề thấy có Bản quyền địa phương nào cho phép như vậy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ủy Ban Phụng Tự HĐGMVN Giải Thích Về Rước Mình Thánh Chúa Trong Hoàn Cảnh Hiện Nay
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lm. G.Bosco Hoàng Văn Chính

                 Vptgm

 

 

 


Thông Báo Của Văn Phòng Tòa Giám Mục DL