THÔNG BÁO

 

Đà Lạt, ngày 25 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi quý Cha và quý Cộng đoàn.

Theo thông báo của Chủ Tịch UBND Tỉnh Lâm Đồng đề ngày 23/4/2020  “về một số nhiệm vụ phòng,  chống dịch Covid-19 trong thời gian tới”  mà Vptgm đã gửi đến quý Cha và quý Cộng đoàn thì “các hoat động lễ nghi tôn giáo  đông người” vẫn tiếp tục tạm dừng (x. số 1, mục b)

Văn phòng Tòa Giám mục  đã liên hệ với MTTQVN Tỉnh Lâm Đồng để trao đồi về “các hoat động lễ nghi tôn giáo  đông người” cụ thể là bao nhiêu trong một không gian nhà thờ  rộng lớn hơn các lớp học và không có nguy cơ cao, như những điểm du lịch hay Chợ đêm Đà lạt…đã được hoạt động trở lại ? Hơn nữa các thánh lễ ngày thường chỉ trong khoảng  nửa giờ  và Chúa Nhật khoảng dưới một  giờ ?

Sau khi trao đổi thì được hướng dẫn là các nhà thờ  có thể dâng lễ với khoảng vài ba chục người, có thể tăng số thánh lễ và vẫn giữ các quy định về y tế: đeo khẩu trang, duy trì khoảng cách tổi thiểu, vệ sinh môi trường, rửa tay sát khuẩn.

Vậy xin quý Cha và Cộng đoàn cử hành thánh lễ với điều kiện trên, còn các  sinh hoạt khác xin vẫn giữ  như  quy định của các thư mục vụ trước đây. Riêng về Thánh lễ trực tuyến thì vẫn có như  trong thời gian qua..

Xin cám ơn quý Cha và quý Cộng đoàn. Kính chúc nhiều phúc lành của Chúa Phục Sinh.

 

 Lm. Gioan Bosco Hoàng Văn Chính

Văn phòng Tòa Giám mục

 


Thông Báo Của Văn Phòng Tòa Giám Mục DL