Tòa Giám Mục Đàlat:

Thông Cáo: V/v Áp Dụng Vạ Cấm Chế Đối Với Chị Têrêsa Nguyễn Thị Thương

 

(Bản chi tiết))Thông Báo Của Văn Phòng Tòa Giám Mục DL