Thông Cáo Của Văn Phòng TGM Về Việc ĐGM Giáo Phận Đã Ra Quyết Định Áp Dụng "Vạ Huyền Chức" Đối Với Cha Đaminh Nguyễn Chu Truyền.

 


Thông Báo Của Văn Phòng Tòa Giám Mục DL