THUYÊN CHUYỂN LINH MỤC TRONG GIÁO PHẬN

Cuối năm 2021 - đầu năm 2022

 

 

TÊN QUÝ CHA

NƠI HIỆN TẠI

NƠI ĐẾN

NGÀY TC

1.Cha Phêrô Phạm Minh Đức

Tân Bùi

Tân Lạc

26/12/21

2.Cha Phaolô Hoàng Kim Trọng

Thanh Bình

Di Linh-Gia Bắc

27/12/21

3.Cha Luca Hoàng Vũ Thái Dương

Di Linh

Sơn Điền

28/12/21

4.Cha GB. Lê Kim Huấn

Chân Lộc

Nhà Nghỉ Dưỡng

28/12/21

5.Cha Giuse Phạm Ánh Quang

Tân Rai

Tân Rai-Lộc Bảo

29/12/21

6.Cha Micae Nguyễn Quang Cường

Xà Lùng

Chân Lộc

29/12/21

7.Cha Giuse Phan Thế Vũ

Đambri

Xà Lùng

30/12/21

8.Cha Giuse Trần Văn Năng

Cát Tiên

Phước Cát

30/12/21

9.Cha Giuse Nguyễn Minh Tuyên

Thạnh Mỹ

Đại Chủng Viện

1/1/22

10.Cha Gioan Nguyễn Trọng Thành

Lạc Nghiệp

Thạnh Mỹ

2/1/22

11.Cha Đaminh Nguyễn Mạnh Sơn

Đại Chủng Viện

Tòa Giám Mục

3/1/22

12.Cha Giuse Nguyễn Minh Cường

Thiện Lộc

Tòa Giám Mục

3/1/22

13.Cha Giuse Lê Anh Tuấn

Lộc Đức

Lạc Nghiệp

4/1/22

14.Cha Phaolô Phạm Tường Long

Hòa Bắc

Thiện Lộc

5/1/22

15.Cha Giuse Phạm Sơn Lâm

Chúa Kitô Vua

Lộc Đức

6/1/22

16.Cha Octave Me Bla Duon

Đạ Tông

Hòa Bắc

7/1/22

17.Cha GB Nguyễn Quốc Dũng

Đại Chủng Viện

Đăng Srônh

1/3/22

18.Cha Phaolô Phạm Nguyễn Quốc

Lộc Đức

Tùng Nghĩa

Chưa ấn định

19.Cha Vinh Sơn Hoàng Văn Tình

Tùng Nghĩa

Chúa Kitô vua

Chưa ấn định

20.Cha G.Bosco Hoàng Văn Chính

Tòa Giám Mục

TT Mục Vụ

Chưa ấn định

21.Cha Gioan Nguyễn Anh Tuấn

Tòa Giám Mục

B’lá, Tân Rai

Chưa ấn định

 


Thông Báo Của Văn Phòng Tòa Giám Mục DL