Đức Tổng Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Nguyên Giám Mục Giáo Phận Đalạt
Chủ Sự Đại Lễ Khánh Thành Trung Tâm Mục Giáo Phận Đalạt
27-11/2010

Auto/Stop

Hình ảnh: Nhóm Phim Ảnh GX. Chính Tòa