Tu Hội Tận Hiến ICM
Kỷ Niệm 25 Năm Đón Nhận Hồng Ân Thiên Chúa
(01. 11. 1980 - 01.11. 2005)

Auto/Stop