Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên
Xây Dựng Nhà Thờ Giáo Họ Lộc An, Giáo Xứ Tân Hóa, Giáo Hạt Bảo Lộc

 

Sáng Chúa nhật I mùa Chay, ngày 26/02/2012, Đức Cha Antôn, Giám mục Giáo phận đã dâng Thánh lễ Tạ ơn, cử hành nghi thức làm phép diện tích và viên đá đầu tiên, xây dựng Nhà thờ Giáo họ Lộc An, thuộc Giáo xứ Tân Hóa, Giáo hạt Bảo Lộc. Cùng đồng tế với Đức Cha, có Cha Quản hạt Bảo Lộc và 40 Cha trong giáo phận. Hiện diện trong Thánh lễ còn có đông đảo các Tu sỹ, đại diện chính quyền xã Lộc An, đại diện các Tôn giáo bạn trong khu vực và hơn 5000 giáo dân gần xa.

Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha mời gọi cộng đoàn Phụng vụ, mặc lấy tâm tình của Chúa nhật đầu mùa Chay là “Xây dựng lại đền thờ tâm hồn mỗi người, để chuẩn bị mừng mầu nhiệm Vượt Qua, tức cuộc Khổ nạn và Phục sinh của Chúa Giêsu, bằng việc từ bỏ con người cũ của mình mặc lấy con người mới, để sống với Chúa Kitô Phục sinh. Việc này cũng phù hợp với việc chuẩn bị xây dựng ngôi Nhà thờ mới này. Chúng ta hiệp ý với bà con giáo dân Giáo họ Lộc An, cầu xin Chúa cho việc xây dựng được bình an, cho có thêm những ân nhân rộng lòng giúp giáo họ. Sự hiện diện đông đảo của anh chị em hôm nay, một cách nào đó, nói lên sự từ bỏ, hy sinh trong tinh thần mùa Chay này.”

Với bài Phúc Âm của Chúa nhật hôm nay (Mc. 1,12-15), Đức Cha chia sẻ với cộng đoàn về việc Chúa Giêsu chịu cám dỗ trong hoang địa, qua đó, Ngài nói đến các mối cám dỗ đối với người Kitô hữu, đặc biệt về phương diện xây dựng nhà thờ.

Trước khi Đức Cha tiến hành nghi thức làm phép diện tích nền nhà và viên đá đầu tiên, Cha Quản hạt Bảo Lộc công bố văn thư của Tòa Giám mục, cho phép xây dựng Thánh Đường với tước hiệu Mẹ Thiên Chúa của Giáo họ Lộc An. Sau đó, Đức Cha đi rảy nước thánh khuôn viên nhà thờ tương lai và đặt viên đá vào hố móng, nơi sẽ đặt Bàn thờ của Thánh đường mới: “Trong niềm tin vào Đức Giêsu Kitô, chúng ta đặt viên đá đầu tiên này vào móng, để ngôi nhà thờ mới sẽ mọc lên ở đây, chúng ta sẽ lãnh nhận được sức mạnh và Ơn thánh của các Nhiệm tích bởi Trời. Chúng ta sẽ kêu cầu và ngợi Khen Danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Nguyện chúc Người được vinh hiển và uy quyền thống trị đến muôn đời.”

Mọi phần việc trong các nghi thức được cử hành rất trang trọng, cùng với sự tham dự sốt sáng nghiêm trang của cộng đoàn, nói lên tình hiệp thông chân thành của quý khách, cũng như sự chuẩn bị chu đáo và lòng khao khát mong đợi của Giáo họ Lộc an.

Giáo xứ Tân Hóa, Giáo xứ Tân Lạc, Giáo họ B’Đơ đồng hành tích cực với Giáo họ Lộc An qua Ca đoàn tổng hợp hơn 120 ca viên, đội trống hơn 50 thành viên, cùng các việc khác như tiếp tân, trật tự. Ngoài ra còn phải kể đến sự giúp đỡ của Giáo xứ Tân Bùi qua việc trang bị hệ thống âm thanh, và nhiều người, nhiều việc khác nữa… để ngày lễ khởi đầu cho một chặng phát triển mới của cộng đoàn Lộc An, được diễn ra tốt đẹp.

Công việc phía trước còn rất nhiều và rất nặng, như Cha Quản xứ ngỏ lời cuối lễ, xin mọi người tiếp tục cầu nguyện và giúp đỡ Giáo họ.

Xin Thiên Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Mẫu Maria trả công bội hậu cho tất cả quý ân nhân xa gần.

 

Bài Bá Trí, ảnh Quốc Hùng

 

Previous
Next