THÁNG 11, NĂM 2013

ĐTC cũng khẳng định rằng “Nên thánh không phải là một đặc ân của vài người, nhưng là ơn gọi của tất cả mọi người.
Vì thế, tất cả chúng ta đều được mời gọi tiến bước trên con đường thánh thiện, vài con đường này có một tên,
một khuôn mặt, đó là Chúa Giêsu Kitô. Trong Phúc Âm chính Chúa chỉ đường cho chúng ta,
đó là con đường các Mối Phúc thật (Xc Mt 5,1-12). (đọc thêm)