THÁNG 11, NĂM 2016

ĐGH Phanxicô: "Với cùng một Thiên Chúa, thì sự hiệp nhất Kytô hữu có thể hiện thực ...."
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đang ôm ĐGM Dr. Munib A. Younan, chủ tịch Liên Giáo Hội Tin Lành Luther Thế Giới
trong buổi cùng cầu nguyện tại nhà thờ Chính Tòa ở Lund, Thụy Điển ngày 31 tháng 10, 2016


Ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng