Nạn Bạo Hành Chống Kitô Hữu Gia Tăng Mạnh Tại Ấn Độ

RVA 09/08/2019 G. Trần Đức Anh, O.P. – Roma

 

Photo by Elle on Unsplash

Nạn bạo hành chống các tín hữu Kitô tiếp tục gia tăng tại Ấn độ: trong 6 tháng đầu năm 2019, có 158 vụ bạo hành chống Kitô hữu tại 23 bang tại Ấn, trong đó 119 phụ nữ và 89 trẻ em bị thương.

Theo Chương trình tiếng Đức, Đài Vatican, truyền đi ngày 07/08/2019, Liên Hiệp Diễn Đàn Kitô (United Christian Forum) đã công bố những con số trên đây. Qua đường dây “Helpline”, Cơ quan này đón nhận những thông tin về các vụ bạo hành, tấn công, hăm dọa của các nhóm hung bạo chống các tín hữu tu họp, cầu nguyện trong các thánh đường hoặc các nơi thờ phượng khác.

Theo Liên hiệp Diễn Đàn Kitô, “Điều này có nghĩa là việc thực hành tín ngưỡng là một trong những nguyên nhân đưa tới 90% tình trạng bất an của các Kitô hữu ở Ấn độ”.

Một xu hướng đáng lo âu khác là sự kiện cảnh sát Ấn độ từ chối không điều tra về những kẻ bạo hành chống các tín hữu Kitô: trong số 158 vụ tố giác bạo hành, chỉ có 24 vụ cảnh sát mở cuộc điều tra. Liên Hiệp Diễn Đàn Kitô cho biết cảnh sát bất động trong các cuộc điều tra về những vụ bạo hành chống Kitô tại 11 bang ở Ấn độ do các đảng trung lập tôn giáo cai quản, và tại 12 bang do đảng Ấn giáo BJP cầm quyền.

Càng ngày càng có những hành động bài Kitô

Báo chí cho biết những hành động chống Kitô hữu thường do các nhóm Ấn giáo cực đoan, họ xách động và truyền bá những lời oán ghét tôn giáo qua các mạng xã hội và Internet. Những hành động chống Kitô hữu tại Ấn độ gia tăng từ sau năm 2014 khi thủ tướng Narendra Modi thuộc đảng BJP lên cầm quyền. (KNA 6-8-2019)

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 8, 2019