Phóng Đại Con Số Các Vụ Lạm Dụng ở Ai-len

Anne Street, Dublin, Ireland | Photo by Gregory DALLEAU on Unsplash

RVA 30/11/2019 G. Trần Đức Anh, O.P.

Hơn 10 năm sau khi công bố phúc trình đầu tiên, Ủy ban điều tra của chính phủ Ai-len nhìn nhận rằng con số những vụ lạm dụng trong các viện trẻ em đã bị phóng đại gấp 4 lần, tức là chỉ có 42 ngàn vụ thay vì 170 ngàn vụ như được thông báo trong phúc trình Ryan năm 2009.

Ủy ban Ryan đã được chính phủ Ai-len thành lập với mục đích điều tra về những vụ lạm dụng xảy ra tại các trường học nội trú, các viện tế bần hay là những nhà cải huấn các trẻ em phạm pháp, được nhà nước giám sát nhưng giao cho 18 tổ chức Giáo Hội điều hành. Ủy ban điều tra Ryan cho rằng có 170 ngàn vụ các trẻ em bị lạm dụng tính dục hoặc bị bạo hành tại các viện và các nơi giam giữ trẻ em từ năm 1930 đến 1970. Hơn 1 tỷ 400 triệu Euro đã được trả, như tiền bồi thường cho những người nói rằng mình đã bị lạm dụng khi sống tại các trường và các nhà ấy.

Tuy nhiên, trong những ngày qua, một Ủy ban điều tra mới của chính phủ Ai-len nhìn nhận rằng số trẻ em bị lạm dụng trong các viện do các tổ chức Giáo Hội điều hành chỉ có 42 ngàn thay vì 170 ngàn như được trưng dẫn trong Phúc trình Ryan cách đây 10 năm.

Mặt khác, Tổng giáo phận thủ đô Dublin cho biết, nhân biến cố Đức Giáo Hoàng Phanxicô đến viếng thăm Ai-len hồi tháng 8 năm 2018 nhân dịp Đại hội các gia đình thế giới tại đây, do sự chú ý đặc biệt của dư luận đối với biến cố này, đã làm gia tăng số người tố cáo các linh mục lạm dụng tính dục của họ.

Trong phúc trình thường niên công bố ngày 23/11/2019, các giáo phận ở Ai Len cho biết có 20 vụ tố cáo mới về giáo sĩ lạm dụng trẻ em trong năm 2018, so với 14 vụ trong năm 2017. Con số này đi ngược lại xu hướng giảm sút từ lâu các vụ tố cáo mới. (Cath. UK 29-11-2019)

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 12, 2019