Đức Giáo Hoàng Phanxicô và các nhà lãnh đạo tôn giáo cầu nguyện cho hòa bình tại quảng trường đã bị ném bom trong Thế chiến II - (5/2019)

THÁNG 1, NĂM 2020


Ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng