Phe Cấp Tiến Tại Đức Mạnh Mẽ Phê Bình Tông Huấn Của Đức Thánh Cha

Đức Hồng y Reinhard Marx và ông Thomas Sternberg | Martin Rothweiler / EWTN.TV

Vietnamese.rvasia.org - 15/02/2020 - G. Trần Đức Anh, O.P.

Phe Công giáo cấp tiến tại Đức mạnh mẽ phê bình Tông huấn mới của Đức Thánh cha Phanxicô về miền Amazzonia.

Phản ứng về Tông huấn mới được Đức Thánh cha Phanxicô cho công bố hôm 12/02/2020 vừa qua, ông Thomas Sternberg, Chủ tịch Ủy ban trung ương giáo dân Công giáo Đức, là cơ quan cùng với Hội đồng Giám mục Đức tổ chức và tiến hành “Con đường Công Nghị” tại Đức, phê bình rằng: “Tông huấn của Đức Giáo hoàng Phanxicô thiếu can đảm để tiến hành những cải tổ đích thực”. Ông khuyến khích các tín hữu Công giáo Đức “tiếp tục thảo luận về việc cải tổ Giáo hội qua “con đường công nghị” mới bắt đầu ở thành phố Frankfurt với rất nhiều thành công”.

Ông Sternberg nhận xét rằng: “Cho đến nay Đức Giáo hoàng Phanxicô đã dấn thân vào một con đường mà ngài nhất quán theo đuổi và dùng ngôn ngữ rõ ràng, dễ hiểu, và gây xúc động, để nói với toàn thể dân Chúa và mọi người thiện chí. Nhưng rất tiếc là nay, ngài không có can đảm thực hiện những cải tổ đích thực, giải quyết những vấn đề được thảo luận từ 50 năm nay, vấn đề truyền chức cho những người có gia đình và thẩm quyền của phụ nữ về phụng vụ”.

Lãnh tụ Ủy ban trung ương giáo dân Công giáo Đức, giáo sư Sternberg cũng nói rằng: “Sau Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazzonia hồi tháng 10 năm ngoái, người ta rất mong đợi những bước tiến cải tổ đích thực, đặc biệt là về việc truyền chức linh mục [cho những người có gia đình] và về vai trò của phụ nữ. Rất tiếc là Đức Giáo hoàng, trong Tông huấn mới, không dám thực hiện một bước tiến nào trong lãnh vực này”. (KNA 13-2-2020)

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 2, 2020