Một đứa trẻ người Hondura gào khóc trong khi một sĩ quan biên phòng Mỹ khám xét người mẹ tại biên giới Mỹ và Mexicô

THÁNG 2, NĂM 2020


Ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng