Sinh Viên Công Giáo Australia Gửi Thư Ngỏ Đến Các Giám Mục

Image by Martin Str from Pixabay

Vietnamese.rvasia.org - 23/07/2020 - G. Trần Đức Anh, O.P.

Các sinh viên Công giáo tại Australia, đã gửi một thư ngỏ thỉnh cầu các giám mục nước này, trong Công đồng toàn quốc tới đây, tiếp tục bảo tồn giáo huấn của Giáo hội và loại bỏ những lời kêu gọi truyền chức linh mục cho phụ nữ.

Lá thư mang chữ ký của hơn 200 sinh viên thuộc Hiệp hội Sinh viên Công giáo Australia, có đoạn viết: “Có nhiều kiến nghị gửi Công đồng toàn quốc đưa ra những cổ võ đáng ca ngợi, làm sao để phụ nữ được thực sự hội nhập vào các cơ cấu quản trị Giáo hội. Tuy nhiên chúng con rất buồn vì có nhiều kiến nghị kêu gọi thay đổi chính cơ cấu của Giáo hội do Chúa Kitô mong muốn. Chúng con kêu gọi Công đồng toàn quốc và các giám mục Australia minh bạch bác bỏ mọi lời kêu gọi truyền chức linh mục cho phụ nữ”.

Công đồng toàn quốc Australia lần thứ V sẽ tiến hành từ ngày 3 đến 10/10 năm tới, 2021, tại thành phố Adelaide ở miền nam Australia. Tiếp theo đó, có một khóa họp thứ hai, từ ngày 4 đến 9 tháng 7 năm 2022, tại thành phố Sydney. Những ngày họp trên đây đã được điều chỉnh lại vì đại dịch Covid-19.

Thư của các sinh viên Công giáo Australia cho biết hoàn toàn ủng hộ sự tôn trọng vai trò của phụ nữ trong Giáo hội, - nhưng như thánh Gioan Phaolô II và các đấng kế vị, - các sinh viên đó không tin rằng vai trò ấy bao gồm việc truyền chức linh mục cho phụ nữ. Trái lại, họ rất ủng hộ việc hội nhập nữ giới vào những vai trò nổi bật trong các lãnh vực như thần học, truyền thông, loan báo Tin mừng và quản trị.”

Cô Claudia Tohi, Phó Chủ tịch Hội sinh viên Công giáo Australia, nói với giới báo chí rằng: “Lá thư này bày tỏ ước muốn của chúng tôi chia sẻ Chúa Kitô với tha nhân mà không xấu hổ, với sự minh bạch và với sự hỗ trợ của các vị lãnh đạo chúng tôi... Chân lý không được xác định theo mốt thời đại, và cũng chẳng phải là một ý niệm trừu tượng. Chân lý là một nhân vật, Con Thiên Chúa, Đấng đã hiến mạng sống của Ngài để cứu vớt toàn thể nhân loại”. (CNA 20-7-2020)

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 7, 2020