Năm Diễn Đàn Con Đường Công Nghị Của Công Giáo Tại Đức

Logo Con đường Công nghị | Vatican News

Vietnamese.rvasia.org - 04/09/2020 - G. Trần Đức Anh, O.P.

Thứ Sáu 4/9/2020, Con đường Công nghị của Giáo hội Công giáo tại Đức được tiếp tục, với các cuộc gặp gỡ, từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều, tại năm thành phố, là thủ đô Berlin, Dortmund, Frankfurt am Main, Ludwigshafen và Munich. Mỗi nhóm có 50 tham dự viên.

Lẽ ra, Con đường này diễn ra trong đại hội lần thứ hai, từ ngày 3 đến ngày 5 tháng Chín này, tại thành phố Frankfurt, nhưng vì đại dịch Covid-19, khóa họp toàn thể, với 230 thành viên này, được dời đến năm tới, và thay vào đó là các cuộc gặp gỡ, trao đổi tại năm miền khác nhau, nhưng với chương trình giống nhau: ban sáng sẽ có cuộc trình bày một suy tư về “Coronavirus và con đường công nghị”, ban chiều có hai cuộc trao đổi về vai trò của phụ nữ trong Giáo hội, và tiếp đến là tình yêu và tính dục. Phần chót cuộc gặp gỡ vào lúc 5 giờ 30 chiều là phần cầu nguyện.

Hôm 2/9 vừa qua, Đức cha Rudolf Vorderholzer, giám mục giáo phận Regensburg ở miền nam Đức, đã công bố một thư ngỏ để phản đối cách làm việc của ban tổ chức Con đường Công nghị, vì đã soạn dự thảo tài liệu làm việc cho cuộc gặp gỡ ngày 4/9, về đề tài: “Phụ nữ trong các công tác phục vụ và thừa tác vụ của Giáo hội”. Đề tài này cũng là dự thảo tài liệu làm việc của nhóm thứ nhất, đó là “sự tham gia của phụ nữ vào các chức vụ lãnh đạo trong những điều kiện hiện nay của giáo luật”.

Đức cha Vorderholzer phản đối hậu ý của nhóm tổ chức công nghị, một là nhắm cổ võ truyền chức cho phụ nữ, hai là xóa bỏ thánh chức trong Giáo hội. Tài liệu làm việc có đoạn viết: “Chúa Giêsu có các môn đệ nam nữ, nhưng Ngài không hề truyền chức cho một ai”. Đức cha đặt câu hỏi: “Quả quyết như thế có nghĩa là gì? Theo cùng lý luận như thế, người ta cũng phải nói rằng: “Chúa Giêsu không hề rửa tội cho ai, không làm phép thêm sức cho ai, không đi lễ Chúa nhật, v.v.”... Và Đức cha nhắc lại sách Tin mừng Marco, đoạn 3, từ câu 13ss, thuật lại Chúa Giêsu lên núi và gọi Mười hai tông đồ đến để họ ở với Ngài và sai họ ra đi... Và danh sách Mười hai tông đồ theo Tin mừng thánh Luca, Chúa nói với họ; “Ai nghe các con, là nghe Thầy” (Lc 10,16). (KNA 2-9-2020)

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 9, 2020