Đức Hồng Y Chủ Tịch Hội Đồng Tòa Thánh Hiệp Nhất Các Tín Hữu Kitô Bênh Vực Thư Bộ Giáo Lý Đức Tin Không Nhận Rước Lễ Chung

Đức Hồng y Kurt Koch | Vatican News

Vietnamese.rvasia.org - 24/09/2020 - G. Trần Đức Anh, O.P.

Đức Hồng y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô, bênh vực thư của Bộ Giáo lý đức tin gửi Đức cha Georg Baetzing, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, về việc không thể chấp nhận việc rước lễ chung giữa Công giáo và Tin lành, vì vẫn còn những khác biệt lớn giữa hai bên về những điểm nòng cốt trong đạo lý.

Trong thư đề ngày 18/9/2020 vừa qua, gửi Đức cha Baetzing, giám mục giáo phận Limburg, Đức Hồng y Luis Ladaria, Tổng trưởng Bộ Giáo lý đức tin, khẳng định rằng những khác biệt trong lập trường về Thánh Thể và Thừa tác vụ thánh chức hiện nay, vẫn còn quá lớn giữa Công giáo và Tin lành, nên không thể có sự tham dự và rước lễ chung. Ngoài ra, không có căn bản để có thể để vấn đề này tùy thuộc quyết định của lương tâm mỗi người.

Có nhiều người tại Đức phê bình lá thư của Bộ Giáo lý đức tin. Phản ứng về những phê bình đó, Đức Hồng y Kurt Koch, người Thụy Sĩ, nói với báo Herder-Korrespondenz, hôm 22/9, tại Đức rằng Thư của Bộ Giáo lý đức tin là một phân tích nghiêm túc và khách quan. Chính Đức Hồng y Koch cũng đã góp ý với Đức cha Baetzing, ít lâu sau khi công bố tài liệu dài 57 trang hồi tháng Chín năm ngoái (2019), với tựa đề “Cùng nhau tại bàn tiệc của Chúa” (Gemeinsam am Tisch des Herrn), do nhóm làm việc đại kết gồm Công giáo và Tin lành soạn. Đức cha Baetzing và giám mục Tin lành Luther Martin Hein là đồng chủ tịch của Ủy ban này. Theo Đức Hồng y Koch, nhưng phê bình chống lá thư của Bộ Giáo lý đức tin, không có sức thuyết phục ngài.

Trong những tháng qua, Đức Hồng y Koch cũng đã nói chuyện với các giám mục khác ở Đức về vấn đề rước lễ chung. Thế mà Đức cha Baetzing Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức vẫn loan báo rằng trong Đại hội Công giáo và Tin lành Đức vào năm tới, 2021, tại thành phố Frankfurt, các tín hữu được mời rước lễ chung trong các lễ của Công giáo và Tin lành. Chính vì thế, Bộ Giáo lý đức tin buộc lòng phải bày tỏ lập trường trước khóa họp mùa thu hiện nay, từ 22 đến 24/9/2020 của Hội đồng Giám mục Đức và yêu cầu đừng thi hành việc mời nhau rước lễ chung.

Đức Hồng y Koch cũng nói rằng thư của Bộ Giáo lý đức tin đã được thảo luận với Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô. Tài liệu của nhóm Công giáo và Tin lành làm việc chung cổ võ rước lễ chung, trình bày những vấn đề còn tranh luận giữa Công giáo và Tin lành như thể đó là những vấn đề đã được giải quyết rồi, hoặc không còn làm Giáo hội bị chia rẽ nữa. Nhưng đó là điều không đúng.

Ngoài ra, đây là những vấn đề liên hệ tới toàn thể Giáo hội, không thể được giải quyết trong một nước riêng rẽ. Các Giáo hội Công giáo và Tin lành Đức không được làm ngơ không biết tới các Giáo hội Chính thống và Chính thống Đông phương, trong các cuộc đối thoại với nhau. (KNA 22-9-2020)

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 9, 2020