ĐTC Phan-xi-cô: Giáo Hội là Đền Thờ của Chúa Thánh Thần

(dongten.net) 26/06/2013

Sáng nay, th Tư, ngày 26/6, trong bui Tiếp Kiến Chung vi hơn 80 ngàn tín hu và du khách hành hương ti Qung trường thánh Phê-rô, ĐTC Phan-xi-cô đã tiếp tc Lot Bài Giáo Lý v Năm Đc Tin kỳ th 31 vi ch đ “Giáo Hi là Đn Th ca Chúa Thánh Thn”. Trong bài hun t ca mình, ĐTC giúp người Ki-tô hu đào sâu ý nghĩa t ng “Đn Th”: là chn có Thiên Chúa hin din, là nơi Dân Thiên Chúa gp g Thiên Chúa… ĐTC nhn mnh “Nếu chúng ta t hi rng: đâu là nơi chúng ta có th gp được Thiên Chúa đây? Đâu là nơi chúng ta có th bước vào s thông hip được vi Thiên Chúa nh Đc Giê-su Ki-tô? Đâu là nơi chúng ta có th tìm được ánh sáng ca Thn Khí Thiên Chúa, Đng soi dn đi sng chúng ta? Thì câu tr li s là: trong dân Thiên Chúa, là gia chúng ta đây! Chúng ta đây là Giáo Hi mà! Gia chúng ta đây, trong dân Thiên Chúa và cũng là Giáo Hi đây, chúng ta s tìm gp được Chúa Giê-su trong đó, chúng ta s gp được Thn Khí Thiên Chúa, và s tìm gp Chúa Cha nơi Giáo Hi!”

Hướng đến người tín hu, ĐTC cũng ch rõ “chng có ai trong chúng ta b coi là vô danh tiu tt trong Giáo Hi c! Hết thy chúng ta đu đang to hình-dáng và kiến thiết nên Giáo Hi. Tuy nhiên điu đó cũng mi gi chúng ta phn tnh v mt thc tế “thiếu gch xây” trong đi sng Ki-tô hu ca chúng ta, nghĩa là thiếu cái gì đó làm nên v đp đ ca Giáo Hi! “Gch xây”, là đi sng chúng ta đây, đang b thiếu đ xây đn th đp đ này!”

Dưới đây là phiên bn Vit-ng toàn b bài hun t ca ĐTC Phan-xi-cô trong bui Tiếp Kiến Chung sáng th Tư 26/6 va qua.

 

Anh ch em thân mến! “Buon giorno!”

Hôm nay tôi mun trình bày vn gn mt hình nh có ý nghĩa sâu xa hơn na đ giúp chúng ta hiu rõ hơn v mu nhim Giáo Hi: mu nhim ca đn th! (x. Hiến Chế Tín Lý, Lumen gentium, 6).    

T ng đn th khiến cho chúng ta nghĩ đến điu gì nào? Thưa, t ng đn th làm cho chúng ta nghĩ đến mt tòa nhà và s kiến thiết. Đc bit, trong tâm trí ca nhiu người, người ta nghĩ đến lch s ca Dân Do Thái được thut li trong Cu Ước. Giê-ru-sa-lem, Đn huy hoàng ca vua Salomon, là chn gp g Thiên Chúa trong cu nguyn. Bên trong Đn th này, có Hòm Bia Giao Ước, du ch v s hin din ca Thiên Chúa gia dân Người; trong Hòm Bia Giao Ước là các Bia L Lut, bánh Manna và chiếc gy ca Aronne: chúng ta đòi hi mt hành đng mà nơi hành đng đó Thiên Chúa luôn đng sau lch s dân Ngài, Đng đã đang đng hành vi dân, và đưa dn tng nhp bước ca đoàn dân Ngài.

Và đúng là hình nh Đn Th nhc nh đến cái lch s này. Cũng như chúng ta đây, khi chúng ta đi ti Đn Th, chúng ta phi nh cái lch s này, nó là lch s ca tôi đó: nghĩa là lch s ca mi người trong chúng ta, lch s ca hết thy chúng ta, y như Chúa Giê-su đã gp g tôi, y như Giê-su đang cùng bước vi tôi, y như Giê-su đang thương tôi, và Ngài đang chúc phúc cho tôi!

Thế thì, bi sc mnh ca Chúa Thánh Linh nơi Giáo Hi, điu đã được tiên trưng nơi hình cnh Đn Th c, phi được hiu: Giáo Hi chính là “Nhà Thiên Chúa”, là chn hin din ca Ngài, Giáo Hi là nơi mà chúng ta có th tìm thy và gp g Đc Chúa; Giáo Hi là Đn Th mà nơi đó Chúa Thánh Linh đang linh hot Giáo Hi, đang hướng dn Giáo Hi, đang nâng đ Giáo Hi.

Nếu chúng ta t hi rng: đâu là nơi chúng ta có th gp được Thiên Chúa đây? Đâu là nơi chúng ta có th bước vào s thông hip được vi Thiên Chúa nh Đc Giê-su Ki-tô? Đâu là nơi chúng ta có th tìm được ánh sáng ca Thn Khí Thiên Chúa, Đng soi dn đi sng chúng ta? Thì câu tr li s là: trong dân Thiên Chúa, là gia chúng ta đây! Chúng ta đây là Giáo Hi mà! Gia chúng ta đây, trong dân Thiên Chúa và cũng là Giáo Hi đây, chúng ta s tìm gp được Chúa Giê-su trong đó, chúng ta s gp được Thn Khí Thiên Chúa, và s tìm gp Chúa Cha nơi Giáo Hi!

Đn Th c được dng xây bi bàn tay con người: con người mun “ct nhà cho Thiên Chúa ng”, hu có mt du ch hu hình v s hin din ca Ngài gia dân. Vi biến c Nhp Th ca Con Thiên Chúa, Thiên Chúa đã thc hin li loan báo ca ngôn s Natan v v Vua Đa-vít (x. 2 Sm 7, 1-29): Ngài (Thiên Chúa) không phi là mt vì vua, mà chúng ta ct nhà được cho Ngài, nhưng Ngài chính là v Thiên Chúa, “Đng t xây nhà cho mình”, đ ng đến và sng gia dân Ngài, như được chép trong Tin Mng theo thánh Gio-an (x. Ga 1,14). Chúa Ki-tô là Đn Th sng đng ca Chúa Cha, và chính Chúa Ki-tô dng xây “tòa nhà thiêng liêng” ca Ngài, là Giáo Hi, mt Tòa Nhà không phi được làm t nhưng viên đá chết-cng mà là bng “nhng viên đá sng”, nhng viên đá y là chính chúng ta đây. Thánh Phao-lô đã nói vi các tín hu thành Ê-phê-xô: “anh ch em đã được xây trên nn móng là các Tông Đ, và các Ngôn S, mt nn móng có tng đá góc chính là Chúa Giê-su Ki-tô! Nơi Chúa Ki-tô, vic dng xây mc lên có trt t tt lành đ tr nên đn thánh ca Đc Chúa; cũng vy nơi Đc Ki-tô hết thy anh ch em được dng lên cùng vi nhau mà tr thành nơi cư ng ca Thiên Chúa nh Chúa Thánh Linh” (Ep 2,20-22).  

Đây phi nói là là điu đp đ lm! Hết thy chúng là nhng viên đá sng ca tòa nhà Thiên Chúa, chúng ta được hip nht vi Chúa Ki-tô cách sâu xa, Đng là tng đá góc gánh đ tòa b tòa nhà gia chúng ta. Có đúng vy không à! Là gia chúng ta đây!

Và điu y mun nói đến gì nào? Thưa, điu y mun nói rng Đn Th là chúng ta đây, là Giáo Hi đây, mà hết thy chúng ta đu sng đng, chúng ta là Giáo Hi, chúng ta là Đn Th sng đng, và đng sau chúng ta, và khi mà chúng ta cùng vi nhau, thì Thn Khí Thiên Chúa là Đng giúp đ chúng ta được ln lên y như Giáo Hi vy. Chúng ta đây không phi là nhng c đo, mà chúng ta là dân Thiên Chúa, và dân Thiên Chúa là Giáo Hi đây, và Giáo Hi là dân Thiên Chúa đây.

Phi nói là chính Chúa Thánh Linh, cùng vi nhng ân ban ca Ngài, hoch nên s phong phú và đa dng nơi Giáo Hi: điu này tht quan trng! Thế nhưng Chúa Thánh Thn đang làm gì gia chúng ta? Thưa, Ngài hoch nên s đang dng, đúng thc là đa đng! Nghĩa là Ngài làm nên cái phong phú trong Giáo Hi, và ri Ngài hip nht mi s nên mt, và vì thế mà Ngài kiến thiết nên mt tòa nhà thiêng liêng, mà trong tòa nhà y Ngài không dâng hiến v cho Thiên Chúa Cha nhng tế phm vt cht, như là chính chúng ta đây, chính đi sng chúng ta! (x. 1 Pr 2,4-5). Giáo Hi không phi là mt khi vt cht và gm nhng điu thi v, mà Giáo Hi chính là Đn Th ca Thn Khí Thiên Chúa, mt Đn Th mà nơi đó Thiên Chúa đang hot đng, mt Đn Th mà nơi đó mi người chúng ta, vi món quà là Bí tích Ra Ti, chúng ta là nhng viên đã sng. Điu y cũng nói vi chúng ta rng không có người nào trong chúng ta là vô ích/dng c!

Không có ai trong chúng ta là vô ích/dng trong Giáo Hi! Nếu có mt người nào đó nói, đơn c, mt người trong anh ch em b cho là vy, “mà, mày đi v nhà đi, vì mày là th vô dng!” thì điu chng đúng tí nào!

Chng có người nào vô dng trong Giáo Hi c! Tt c chúng ta đu cn thiết đ dng nên Đn Th này! Chng có ai là th yếu c! Gi như trong Giáo Hi có người nào đó nói “tôi mi là người quan trng hơn nè!” thì liu người y có nói đúng không? Không! Tt c chúng ta quan trng như nhau trước mt Thiên Chúa, phi vy không à! Tt c! tt c chúng ta đu công bng như nhau trước Nhan Thiên Chúa!

Tuy nhiên có l có người trong anh ch em có th nói rng “mà! Thưa Đc Thánh Cha, chng l ngài cũng quan trng ngang bng vi chúng con đây sao?

Đúng ri! tôi cũng như mt người gia anh ch em mà! Hết thy chúng ta đu ngang nhau, hết thy chúng ta là anh ch em vi nhau mà!

Thế nên, chng có ai trong chúng ta b coi là vô danh tiu tt c! Hết thy chúng ta đu đang to hình-dáng và kiến thiết nên Giáo Hi. Tuy nhiên điu đó cũng mi gi chúng ta phn tnh v mt thc tế “thiếu gch xây” trong đi sng Ki-tô hu ca chúng ta, nghĩa là thiếu cái gì đó làm nên v đp đ ca Giáo Hi! “Gch xây”, là đi sng chúng ta đây, đang b thiếu đ xây đn th đp đ này! 

Chng có người nào có th b thiếu vng trong Đn Th là Giáo Hi đây, đúng không à! Hết thy chúng ta hãy cùng nhau mang đến cho Giáo Hi đi sng chúng ta, con tim ca chúng ta, lòng yêu mến ca chúng ta, ý nghĩa ca chúng ta, công vic ca chúng ta… Tt c cùng vi nhau nhé!

Thế thì hôm nay tôi mun hi anh ch em rng chúng ta đã sng “cái là Giáo Hi” ca chúng ta như thế nào ri? Chúng ta đang là viên đá sng, hay là nhng viên đá mt mi, chán chường, và dng dưng? Mà anh ch em nhìn coi nó t làm sao y khi gp phi mt Ki-tô hu mt mi, chán đi, và dng dưng! Và cũng t làm sao, vì vi mt Ki-tô hu như vy, nó không chy được!

Mt Ki-tô hu đáng ra phi sng đng và tươi tn vì được là Ki-tô hu ch! Mt Ki-tô hu phi sng nét đp đ y đ làm nên dân Thiên Chúa, làm nên Giáo Hi mi phi ch!

Chúng ta hãy m ra vi hot đng ca Thn Khí Thiên Chúa đ làm phn t năng đng trong các cng đoàn ca chúng ta, hay na là chúng ta đng đóng khung mình li, ri nói rng “thôi đi! Tôi có nhiu vic phi làm lm! vic này ca tôi ri vic kia na chưa làm được na! Anh ch em hãy nh là đng đóng kín mình li!

Nguyn xin Thiên Chúa ban ân sng ca Ngài cho chúng ta, ban sc mnh Ngài cho chúng ta đ chúng ta có th được hip nht cách sâu xa trong Đc Ki-tô, Đng là tng đá góc, là ct tr ca Giáo Hi. Ngài là tng đá góc nâng đ đi sng chúng ta và toàn th đi sng Giáo Hi. Chúng ta hãy cu nguyn đ được Thn Khí Thiên Chúa linh hot, hu chúng ta tr thành nhng viên đá sng đng ca Giáo Hi Thiên Chúa.

Cám ơn anh ch em.

T RadioVaticana, ngày 26/6-2013

Thái Hip chuyn ng và gii thiu.

 


Tủ Sách Giáo Lý