IL SANTO PAPA: “Thần Khí Thiên Chúa là Đấng Dẫn Đưa Anh Em Đến Sự Thật Toàn Vẹn” (Ga 16,13)

(dongten.net) 15/05/2013

Quý v đc gi thân mến!

Tiếp ni lot bài Giáo Lý v Năm Đc Tin, phn nói v Thn Khí Thiên Chúa, sáng nay th Tư, 16-5-2013, trong bui Tiếp Kiến Chung trước hơn 100 ngàn tín hu và du khách hành hương, ĐTC Phan-xi-cô đã trin khai bài giáo lý kỳ th 25 có ch đ “Thn Khí Thiên Chúa là Đng Dn Đưa Anh Em Đến S Tht Toàn Vn” (Ga 16,13). Mt lot nhng câu hi liên quan đến hot đng ca Thn Khí Thiên Chúa trong Giáo Hi và trong đi sng người Ki-tô, được ĐTC nêu lên đ giúp trin khai ch đ giáo lý này: “cái” chân lý có tn ti tht không? Và “cái” s tht là cái gì? Chúng ta có th biết “cái” chân lý không? Chúng ta có th tìm gp nó không? Ai s làm cho chúng ta biết được chính Đc Giê-su là Li chân lý, là Con Mt Đc Chúa Cha? Đâu là hot đng ca Thn Khí trong đi sng ca chúng ta và đi sng ca Giáo Hi đ dn đưa chúng ta đến vi chân lý? Và trong đi sng thường này tôi đã m mình ra vi hot đng ca Thn Khí Thiên Chúa chưa? Tôi có cu nguyn vi Thánh Thn mi ngày đ Ngài ban cho tôi ánh sáng, đ Ngài làm cho tôi được nhy bén hơn vi nhng điu thuc Thiên Chúa chưa?… Dưới đây là phiên bn Vit-ng toàn b bài Hun Giáo ca ĐTC trong bui Yết Kiến Chung sáng th Tư, ngày 16-5-2013.

Anh ch em thân mến!

Hôm nay tôi mun nói v hot đng mà Thn Khí Thiên Chúa đang thc hin trong vic dn dt Giáo Hi và đưa dn mi người chúng ta tm đến S Tht. Chúa Giê-su nói vi các môn đ: Thn Khí “s dn đưa anh em đến S Tht toàn vn” (Ga 16,13), chính Người “là Thn Khí S Tht” (x. Ga 14,17; 15,26; 16,13).

Chúng ta đang sng trong mt thi đi khá hoài nghi đi vi chân lý. Đc Benedict XVI đã nhiu ln nói v thuyết tương đi, v khuynh hướng cho rng chng có gì chc chn c, và theo đó chân lý là th xut thân t cái quy ước, hoc đến t điu mà chúng ta mun. Vy thì có mt vn đ ny sinh: “cái” chân lý có tn ti tht không? Và “cái” s tht là cái gì? Chúng ta có th biết “cái” chân lý không? Chúng ta có th tìm gp nó không? Trong đu tôi lúc này t nhiên li hin lên câu hi mà Tng trn Phi-la-tô đã có ln hi Đc Giê-su, khi Chúa Giê-su vén m cho ông thy ý nghĩa sâu xa v s mng ca Ngài. Câu hi y được thut rng:

Đon, Phi-la-tô hi Đc Giê-su rng: “vy ông là vua sao?” Đc Giê-su đáp:

“Chính ngài nói rng tôi là vua.

Tôi đã sinh ra

và đã đến thế gian vì điu này:

đó là đ làm chng cho s tht.

Ai đng v phía s tht thì nghe tiếng tôi”.

Ông Phi-la-tô nói vi Người: “S tht là gì?” (Ga 18,37-38).

Phi-la-tô không dám nhn din “cái” Chân Lý đang hin din trước ông. Ông không dám nhìn nhn nơi Đc Giê-su là dung mo ca Chân Lý, là dung mo Thiên Chúa. Chính Đc Giê-su là Chân Lý, là Đng mà vào thi viên mãn đã “mc ly xác phàm” (Ga 1,1.14), và là Đng gia chúng ta đ chúng ta được nhn biết Ngài. Chân lý không được nm cm lên như mt vt, mà chân lý cn gp g. Chân lý không phi là mt vt s hu, chân lý là mt cuc gp g vi mt Ngôi V.

Tuy nhiên ai s làm cho chúng ta biết được chính Đc Giê-su là Li chân lý, là Con Mt Đc Chúa Cha? Thánh Phao-lô dy rng “không ai có th tuyên xưng Đc Giê-su là Chúa, nếu người y không trong Thn Khí” (1Cr 12,3). Chúa Giê-su nói Thn Khí Thiên Chúa chính là “Đng Bo Tr”, là “Đng đến đ nâng đ anh em”, Thn Khí Thiên Chúa chính là Đng Bo Tr ca chúng ta, đang đ nâng chúng ta trong hành trình nhn biết này. Và trong sut Ba Tic Ly, Chúa Giê-su đã đm bo vi các môn đ rng Thn Khí là Đng s dy bo anh em mi điu, và s làm cho anh em nh li mi điu Thy đã nói vi anh em (Gv 14,26).

Thế thì đâu là hot đng ca Thn Khí trong đi sng ca chúng ta và đi sng ca Giáo Hi đ dn đưa chúng ta đến vi chân lý? Trước hết, anh ch em hãy nh và ghi lòng tc d nhng li mà Chúa Giê-su đã nói và chính khi kinh qua nhng li y, thì lut ca Chúa – ta như các Ngôn S thi Cu Ước đã loan bao báo – s khc ghi vào cõi lòng chúng ta, và tr thành nguyên tc thm đnh trong các chn la hng ngày, tr thành nguyên lý hướng dn hành đng và tr thành nguyên tc sng ca chúng ta. Và khi đó, li tiên báo vĩ đi ca Ngôn S Ê-dê-ki-en được ng nghim:

Ri Ta s ry nước thanh sch trên các ngươi và các ngươi s được thanh sch, các ngươi s được sch mi ô uế và mi tà thn. Ta s ban tng các ngươi mt qu tim mi, s đt thn khí mi vào lòng các ngươi. Ta s b đi qu tim bng đá khi thân mình các ngươi và s ban tng các ngươi mt qu tim bng tht. Chính thn trí ca Ta, Ta s đt vào lòng các ngươi, Ta s làm cho các ngươi đi theo thánh ch, tuân gi các phán quyết ca Ta và đem ra thc hành” (Ed 36,25-27).

Kỳ thc thì chính t thm sâu nơi chúng ta, vn n np đng sau hành đng ca chúng ta, đó là chính con tim vn phi hoán ci v vi Thiên Chúa, và Thn Khí Thiên Chúa s biến đi nó nếu chúng ta m mình ra vi Ngài.

Vy thì Thn Khí Thiên Chúa, như Chúa Giê-su ha, chính Người s dn dt chúng ta “ti s tht toàn vn” (Ga 16,13). Người s dn đưa chúng ta không ch đến cuc gp vi Giê-su không thôi, vn là s tròn đy ca Chân Lý, mà Thn Khí còn đưa chúng ta đến c “đng sau” Chân lý na, nghĩa là Ngài s làm cho chúng ta bước vào mt s hip thông sâu xa vi chính Chúa Giê-su, ban cho chúng ta trí thông tu biết v nhng điu thuc v Thiên Chúa. Và hn đây là điu mà chúng ta không th đt đến được bng sc riêng ca mình. Nếu như Thiên Chúa không soi sáng chúng ta nơi ni tâm, thì cái gi là Ki-tô hu ca chúng ta cũng ch là phiến din. Thánh Truyn ca Giáo Hi đã khng đinh rng Thn Khí s tht hành đng trong cõi lòng ca chúng ta, kích hot “cm thc đc tin” (sensus fidei) ngang qua điu, như Công Đng Vaticano II đã nói trong Hiến Chế Tín Lý v Dân Thiên Chúa, rng : “… nh cm thc v đc tin được Thn Khí s tht khơi đy và duy trì, dưới s hướng dn ca giáo hun thn linh ca Giáo Hi mà h trung thành tuân theo, Dân Thiên Chúa nhn lãnh không phi li nói ca loài người na, mà thc s là li ca Thiên Chúa; h gn bó hoàn toàn ‘vi đc tin ch mt ln được ban b cho các thánh’, h tiến sâu hơn trong đc tin nh phán đoán đúng đn, và sng đc tin cách hoàn ho hơn” (x. Lumen gentium, 12).

Vy chúng ta hãy t hi mình xem: tôi đã m mình ra vi hot đng ca Thn Khí Thiên Chúa chưa? Tôi có cu nguyn vi Thánh Thn đ Ngài ban cho tôi ánh sáng, đ Ngài làm cho tôi nhy bén hơn vi nhng điu thuc v Thiên Chúa chưa? – Đây là mt li nguyn mà chúng ta phi cu mi ngày và mi ngày : “nh Thn Khí Thiên Chúa, xin cho cõi lòng con được m ra vi Li Thiên Chúa, xin cho lòng con được m ra vi s thin, xin cho lòng con được m ra vi v đp ca Chúa!”. Anh ch em hãy cu xin điu y mi ngày, mi ngày đó! Mà tôi cũng mun hi anh ch em mt điu: là trong chúng ta đây có bao nhiêu người mi ngày có cu nguyn vi Chúa Thánh Thn! Eh, ít người lm phi không, eh! Ít, ít, ít lm! Tuy nhiên chúng ta phi thc hin nguyn ước ca Chúa Giê-su, là mi ngày hãy cu xin vi Thn Khí Thiên Chúa đ Ngài m lòng chúng ta ra vi Chúa Giêsu.

Tôi nghĩ đến Đc Maria, M là Đng “hng ghi nh mi k nim y, và suy đi nghĩ li trong lòng” (Lc 2,19.51). Vic chào đón Li Chúa và chân lý đc tin đ chúng tr nên sc sng, phi được ng nghim và ln lên dưới s hot đng ca Thn Khí Thiên Chúa. Theo đó, chúng ta hãy hc nơi Đc Maria, sng dy tiếng “vâng” ca ngài, sng dy tính sn lòng hoàn toàn đ đón nhn Con Thiên Chúa vào trong đi ca mình, và k t chính lúc y cuc đi ca M được biến đi. Nh vào hot đng ca Thn Khí Thiên Chúa, mà Chúa Cha và Chúa Con mi ng nơi chúng ta được, nghĩa là chúng ta đang sng trong Thiên Chúa và cho Thiên Chúa. Vy thì, mi người chúng ta hãy t hi mình xem, có thc là cuc đi tôi đang được Thiên Chúa linh hot làm cho sng, hay là nó b biết bao nhiêu th đt trên c Chúa, đang điu khin đi sng ca tôi?

Anh ch em thân mến!

Chúng ta cn phi đ mình được đm chìm trong ánh sáng ca Thn Khí Thiên Chúa, đ Ngài dn chúng ta trong Chân Lý ca Thiên Chúa, vn là Thiên Chúa đc nht ca đi chúng ta. Trong Năm Đc Tin này, chúng ta hãy t vn mình mt cách c th rng tôi đã tiến bước được tí nào chưa đ biết Đc Ki-tô hơn và đ biết chân lý đc tin hơn, tôi đã đc và suy ngm Kinh Thánh hơn chưa, đã hc hi Giáo Lý hơn chưa, đã năng nhn lãnh các Bí Tích hơn chưa. Mà trước mt chúng ta hãy t vn xem nhng bước y, nhng vic va k trên mà chúng ta đang làm, thì đc tin có chi phi tt c đi sng chúng ta hay chưa.

Anh ch em hãy nh rng chúng ta không phi là nhng người Kitô hu “thi v” (a tempo)!

Chúng ta không phi là Kitô hu thi v tí nào c! Chúng không phi là người là Kitô hu ch thi thong, trong mt ít hoàn cnh, và trong vài chn la ca mình! Không!

Chúng ta nht đnh không phi là người Ki-tô hu như thế! Chúng ta phi là Kitô hu trong mi lúc, trong hết thy mi chn!

S tht v Đc Kitô, điu mà Thn Khí ch dy và ban cho chúng ta, s khiến cho toàn b đi sng hng ngày ca chúng ta được thú v luôn mãi. Chúng ta hãy khn cu thường xuyên hơn na, đ Thn Khí Thiên Chúa dn dt chúng ta trên no đường ca người môn đ Chúa Kitô!

Chúng ta hãy khn cu mi ngày, chúng ta hãy thc hin quyết tâm này: mi ngày chúng ta s khn cu vi Thn Khí Thiên Chúa. Anh ch em có quyết tâm không? – Thưa có!

Tôi không nghe gì hết!

Mi ngày đó anh ch em nha! Eh!

Có! Có! Có!

Vy tôi nguyn xin Thn Khí Thiên Chúa mang chúng ta đến gn hơn vi Chúa Giêsu.

Cám ơn anh ch em.

 


Tủ Sách Giáo Lý