BẢN GHI NHỚ: NHỮNG TIÊU CHÍ THỰC HIỆN VÀ LƯỢNG GIÁ

02 / 10/ 2014, 04:10:36

ĐIỀU 1: Là môn đệ Chúa Giêsu, bản thân giáo lý viên (glv) cần tin tưởng tuyệt đối vào tác động của Chúa Thánh Thần trong các hoạt động huấn giáo, lắng nghe và nhận ra sự thúc đẩy của Ngài nhờ đời sống cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa và lãnh nhận bí tích, nhờ đó có được nhiệt tình loan báo Tin Mừng và trở thành chứng nhân sống động của Tin Mừng.

YÊU CẦU

Nhìn lại việc tân phúc âm hóa giáo lý viên: đổi mới nhiệt tình loan báo Tin Mừng.

GIÁO HUẤN GIÁO HỘI

Hướng dẫn tổng quát việc dạy giáo lý 1997 (HDTQ, s.239)

“Việc đào tạo đích thực cũng phải nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của glv để hoạt động của họ bắt nguồn từ chứng tá đời sống của họ. Mỗi đề tài mà glv giảng dạy, trước hết phải nuôi dưỡng đức tin cho chính họ. Người ta dạy giáo lý cho người khác bằng cách trước tiên dạy cho chính mình..Việc đào tạo phải thường xuyên nuôi dưỡng ý thức tông đồ, tinh thần rao giảng TM của glv… Cách tốt nhất để nuôi dưỡng sự trong sáng tông đồ là đồng hóa với CGS.KT, là thầy và là nhà đào tạo các môn đệ, bằng cách làm cho mình có cùng lòng nhiệt thành mà Người đã biểu lộ đối với Nước Thiên Chúa”.

Tông huấn Niềm vui Tin Mừng của ĐTC Phanxicô (TH.NVTM 259-283)

Theo ĐTC Phan-xi-cô, người loan báo Tin Mừng đầy Thánh Thần là:

a/ những người vững vàng tin cậy vào Chúa Thánh Thần (280), can đảm mở lòng ra cho hoạt động của Ngài, can đảm ra khỏi chính mình và can đảm công bố TM cách  mới mẻ (259);

b/ những người có khả năng  vun trồng một không gian nội tâm để gặp gỡ Chúa nhờ chuyên tâm cầu nguyện, đọc Lời Chúa trong cầu nguyện, suy niệm Tin Mừng  với tình yêu (262);

c/ những người có kinh nghiệm về tình yêu cứu độ nhờ khám phá ra sự hiện diện yêu thương của Thiên Chúa trong cuộc đời (264), xác tín rằng CGS và Tin Mừng của Ngài có thể đáp ứng khát vọng thâm sâu của con người (265) qua trải nghiệm được đổi mới nhờ Lời và tình bạn với CGS, qua khám phá Chúa luôn đồng hành với mình trong cuộc sống (266), và qua việc tìm kiếm Vinh Quang của Chúa Cha (267);

d/ những người nhận thức mình thuộc về Dân Thiên Chúa, sống chan hòa với Dân và khám phá đó là nguồn vui, từ đó, nhận ra căn tính thâm sâu của mình là những người được tuyển chọn và sai đi (268), yêu mến và gần gũi với Dân (269), đi vào thực tế và chạm đến sự khốn cùng của Dân (270), biết ứng xử dịu dàng và khiêm nhường với Dân (271), hiểu biết và yêu mến Chúa hơn, nhiệt thành truyền giáo hơn (272), nhận thức rõ sứ mệnh ở giữa Dân là điều không thể chối bỏ (273) và ý thức rõ hơn sự hiện diện của Thiên Chúa nơi người khác để yêu thương và kính trọng họ (274),

e/ những người tin vào quyền năng của Thiên Chúa, Đấng đã chiến thắng sự dữ và đang tiến bước với mình trong lịch sử. Ngài có khả năng hành động trong mọi tình huống, ngay trong những khó khăn và những cái bề ngoài có vẻ là thất bại (275-280),

f/ những người mà kinh nguyện của họ luôn có chỗ cho người khác (chuyển cầu), luôn diễn tả niềm vui và lòng biết ơn (tạ ơn), nhờ đó, sức mạnh, tình yêu và sự trung tín của Thiên Chúa được tỏ lộ nơi Dân của Ngài (281-283).

TIÊU CHÍ

1.     có khả năng vun trồng một không gian nội tâm để gặp gỡ Chúa nhờ chuyên tâm cầu nguyện, đọc Lời Chúa trong cầu nguyện, suy niệm Tin Mừng với tình yêu và lãnh nhận bí tích,

2.     có kinh nghiệm về tình yêu cứu độ nhờ: a/ xác tín rằng CGS và Tin Mừng của Ngài có thể đáp ứng khát vọng thâm sâu của con người, b/ trải nghiệm được đổi mới xuất phát từ Lời và tình bạn với CGS, và c/ nỗ lực tìm kiếm Vinh Quang của Thiên Chúa,

3.     nhận thức mình thuộc về Dân Thiên Chúa, sống chan hòa với Dân và khám phá đó là nguồn vui,

4.     yêu mến và gần gũi với học viên, đi vào thực tế và chạm đến sự khốn cùng của học viên, biết ứng xử dịu dàng và khiêm nhường với họ, hiểu biết, tin tưởng và yêu mến Chúa hơn, vui mừng và hạnh phúc khi tìm lợi ích và hạnh phúc cho người khác, không chỉ rao giảng bằng lời nói, nhưng trên hết bằng một đời sống được biến đổi nhờ sống thân tình với Chúa Giêsu.

BẢN GHI NHỚ: NHỮNG TIÊU CHÍ THỰC HIỆN VÀ LƯỢNG GIÁ - Điều 2

07 / 10/ 2014, 09:10:11

ĐIỀU 2

Việc dạy giáo lý phải dựa trên Lời Chúa, vì Lời Chúa là linh hồn của việc dạy giáo lý.

YÊU CẦU

Nhìn lại bản chất của việc dạy giáo lý: làm cho Lời Chúa vang dội trong tâm hồn các tín hữu, giúp họ đón nhận, thực thi và rao giảng Lời.

GIÁO HUẤN GIÁO HỘI

HDTQ 50

Tác vụ Lời Chúa là yếu tố nền tảng của việc rao giảng Tin Mừng

TH. LC 74 -75

Trong tông huấn “Lời Chúa”, ĐTC Bênêđictô viết: “Tôi muốn nhấn mạnh đặc biệt rằng khoa giáo lý phải thấm nhuần và nắm vững tư tưởng, tinh thần và thái độ Kinh Thánh và Tin Mừng nhờ việc chuyên cần tiếp xúc với chính bản văn […] cũng có thể là bổ ích nếu hiểu biết và học thuộc lòng một vài đoạn Kinh Thánh, đặc biệt những đoạn nói về các Mầu nhiệm Kitô giáo” (s.74). Như thế, giảng viên giáo lý nên giúp các em tiếp cận với chính bản văn Kinh Thánh, thay vì chỉ giải thích và áp dụng xuông; nhờ đó, học viên giáo lý có thể nếm được hương vị ngọt ngào của Lời Chúa, yêu mến và có thói quen quy chiếu vào Lời Chúa trong đời sống hàng ngày (s.75).

TH. NVTM 174-175

Mọi hoạt động loan báo Tin Mừng phải dựa trên Lời Chúa, phải lắng nghe, suy niệm, sống, cử hành và làm chứng cho Lời. Lời Chúa chính là nguồn mạch của việc loan báo Tin Mừng. Lời Chúa phải không ngừng được đặt một cách đầy đủ hơn vào tâm điểm của mọi hoạt động của Hội Thánh. Việc giảng Lời sống động và hiệu quả có tác dụng chuẩn bị cho việc lãnh nhận bí tích và Lời đạt được hiệu quả tối đa trong bí tích (174). Thiên Chúa đã nói với chúng ta tất cả những gì chúng ta cần biết về Người trong Kinh Thánh. Vì thế, chúng ta cần phải học hỏi nghiêm túc và thường xuyên về Kinh Thánh, đặc biệt đọc Lời Chúa trong tâm thế cầu nguyện (175).

TIÊU CHÍ

1.    có phần dạy kinh bổn,

2.    có phần công bố, giải thích và áp dụng Lời Chúa,

3.    có phần tiếp cận và tìm hiểu bản văn Lời Chúa,

4.    có phần nội tâm hóa sứ điệp Lời Chúa (học viên gặp gỡ và thưa chuyện với Chúa trong thinh lặng), có phần cho học viên diễn tả niềm xác tín và phần đồng hành thiêng liêng của giáo lý viên.

BẢN GHI NHỚ: NHỮNG TIÊU CHÍ THỰC HIỆN VÀ LƯỢNG GIÁ - Điều 3

14 / 10/ 2014, 09:10:10

BẢN GHI NHỚ

NHỮNG TIÊU CHÍ THỰC HIỆN VÀ LƯỢNG GIÁ

(tiếp theo)

 

ĐIỀU 3: Việc dạy giáo lý thiết yếu nhằm: (1) trình bày nội dung đức tin khách quan, đầy đủ và có hệ thống, (2) giúp học viên giáo lý gắn bó và yêu mến Chúa Giêsu; (3) nhờ đó hoán cải để sống và rao giảng Tin Mừng (x. Evangelii Nuntiandi).

YÊU CẦU  I

Nhìn lại nội dung của việc dạy giáo lý: vai trò riêng biệt của việc dạy giáo lý là tỏ cho biết Chúa Giêsu Kitô là ai – về đời sống và mầu nhiệm của Người – cũng như trình bày đức tin Công Giáo như là việc bước theo Người (HDTQ 41).

GIÁO HUẤN GIÁO HỘI

HDTQ 120-123

Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo là “điểm quy chiếu để giáo lý viên trình bày một cách chính thống nội dung đức tin” (120), vì sách giáo lý này “trình bày một cách có hệ thống và tổng hợp những nội dung cốt yếu và căn bản của đạo lý công giáo về mặt đức tin cũng như về mặt luân lý, dưới ánh sáng của Công Đồng Vaticanô II và toàn bộ Truyền thống của Hội Thánh” (121). Sách này “xoay quanh bốn chiều kích cơ bản của đời sống Kitô hữu: tuyên xưng đức tin, cử hành phụng vụ, đời sống luân lý theo Tin Mừng và việc cầu nguyện” (122). Bốn chiều kích này đều phát xuất từ mầu nhiệm Chúa Giêsu Kitô “là đường, sự thật và sự sống” (Ga 14,6), đường dẫn chúng ta tới đời sống mới trong Ba Ngôi Thiên Chúa (123).   

TH.NVTM 164

Trên môi miệng người dạy giáo lý, lời rao giảng tiên khởi phải không ngừng vang to: “Đức Giêsu Kitô yêu bạn; Ngài hiến mạng sống mình để cứu bạn; và bây giờ Ngài đang sống bên cạnh bạn mỗi ngày để soi sáng, ban sức mạnh và giải thoát bạn.” Lời rao giảng đầu tiên này được gọi là “đầu tiên” không phải vì nó xuất hiện lúc ban đầu và rồi có thể bị lãng quên hay thay thế bằng một cái gì quan trọng hơn. Nó là đầu tiên theo nghĩa phẩm tính vì nó là lời rao giảng chính, lời rao giảng mà chúng ta phải nghe đi nghe lại bằng nhiều cách khác nhau, phải loan báo bằng cách này hay cách khác trong suốt tiến trình huấn giáo, ở mọi cấp độ và mọi thời điểm... Vị trí trung tâm của Lời rao giảng đầu tiên đòi phải nhấn mạnh những yếu tố cần nhất hôm nay: nó phải diễn tả tình thương cứu độ của Thiên Chúa, là cái đi trước mọi bổn phận luân lý hay tôn giáo của chúng ta; nó không được áp đặt sự thật nhưng kêu gọi tự do; nó phải được đánh dấu bằng niềm vui, sự khích lệ, sức sống và một sự cân bằng hài hoà để không giản lược việc rao giảng vào một ít giáo thuyết đôi khi mang tính triết học hơn là tính phúc âm.

TIÊU CHÍ

 1. dạy tín lý
 2. dạy phụng vụ
 3. dạy luân lý
 4. dạy cầu nguyện
 5. dạy cả bốn nội dung trên.

YÊU CẦU  II

Nhìn lại mục đích tối hậu của việc dạy giáo lý: tiếp xúc và kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu.

GIÁO HUẤN GIÁO HỘI

HDTQ 80-81

Mục đích tối hậu của việc dạy giáo lý là làm cho con người không những được tiếp xúc, mà còn được thông hiệp mật thiết với Chúa Giêsu Kitô. Kết hợp nhờ biết rõ hơn về CGS, về mầu nhiệm, giáo huấn và sứ vụ của Ngài; yêu mến, nên đồng hình đồng dạng với Ngài, và nhờ Ngài, kết hợp với Ba Ngôi.

TH.NVTM 7

Tôi không bao giờ thấy chán khi lặp lại lời của Đức Bênêđictô đưa chúng ta vào chính tâm điểm của Tin Mừng: “Là Kitô hữu không phải là kết quả của một chọn lựa đạo đức hay một ý tưởng cao siêu, nhưng là gặp gỡ một biến cố, một con người, sự gặp gỡ đem đến cho cuộc đời một chân trời mới và một hướng đi quyết định”.

TIÊU CHÍ

 1. gắn bó với CGS nhờ hiểu biết đức tin,
 2. gắn bó với CGS nhờ cầu nguyện và tham dự phụng vụ,
 3. gắn bó với CGS nhờ tuân giữ các giới răn,
 4. gắn bó với CGS nhờ tham gia đời sống cộng đoàn,
 5. gắn bó với CGS nhờ tham gia sứ vụ truyền giáo.

YÊU CẦU III

Nhìn lại vai trò khai tâm của việc dạy giáo lý, bao gồm việc dẫn vào đời sống đức tin, đời sống phụng vụ và đời sống bác ái cũng như tham gia vào công cuộc truyền giáo của Hội Thánh.

GIÁO HUẤN GIÁO HỘI

HDTQ 51, 55, 59.

Những người được ân sủng thúc đẩy và quyết định đi theo Chúa Giêsu thì “được dẫn vào đời sống đức tin, đời sống phụng vụ, và đời sống bác ái của Dân Thiên Chúa. Hội Thánh thực hiện nhiệm vụ này, chủ yếu nhờ việc dạy giáo lý, kết hợp chặt chẽ với các bí tích khai tâm mà họ đã hay sẽ lãnh nhận (51).

Đức tin bao hàm một sự thay đổi đời sống, một “metanoia”, nghĩa là một biến đổi sâu xa lòng trí dẫn người tin đến “một cách hiện hữu mới, một cách sống mới, một cách sống chung mới mà Tin Mừng đã khởi xướng”. Sự thay đổi này được biểu lộ trên mọi lãnh vực của đời sống người kitô hữu, trong đời sống nội tâm là tôn thờ và đón nhận thánh ý Chúa; trong sự tham gia vào sứ mạng của Hội Thánh; trong đời sống hôn nhân và gia đình; trong đời sống nghề nghiệp; trong mọi sinh hoạt kinh tế và xã hội (55).

Việc dạy giáo lý, nằm trong sứ mạng rao giảng Tin Mừng của Hội Thánh và được coi là “thời điểm” chính yếu, nó kín múc trong việc Phúc Âm hóa động lực truyền giáo đã đem lại cho nó sự phong phú nội tại và căn tính đặc thù. Nên tác vụ giáo lý là việc phục vụ căn bản của Hội Thánh trong việc hoàn thành mệnh lệnh truyền giáo của Chúa Giêsu” (59).

TIÊU CHÍ

 1. dẫn người ta đến việc gắn bó với CGS và ước muốn đi theo Ngài: hoán cải - chọn lựa căn bản của người môn đệ,
 2. dẫn người ta đến việc tuyên xưng đức tin, nghĩa là giúp họ nhận biết đức tin và tập sống đời kitô hữu: thay đổi dần não trạng và thói quen, biết từ bỏ và phấn đấu, thưởng nếm niềm vui Tin Mừng Chúa ban,
 3. dẫn người ta đến việc tuyên xưng đức tin sống động, minh nhiên và hiệu quả: sống động nhờ học biết Chúa Giêsu và kế hoạch của Chúa Cha bằng cách trau dồi kiến thức Thánh Kinh và Thánh Truyền; minh nhiên nhờ tích cực tham gia phụng vụ và tuân giữ các điều răn (85); hữu hiệu nhờ tham gia vào công cuộc truyền giáo của Hội Thánh,
 4. dẫn người ta đến sự trọn lành: tìm cách làm cho ước muốn của CGS thành của mình “Hãy nên trọn lành như Cha các ngươi ở trên trời là Đấng trọn lành” (Mt 5,48),
 5. dẫn người ta đến việc tích cực tham gia vào công cuộc truyền giáo của Hội Thánh: biết hiện diện với tư cách là người Kitô hữu trong đời sống nghề nghiệp, văn hóa và xã hội, đồng thời dấn thân cho việc rao giảng Tin Mừng và hiệp thông một cách có hiệu quả với những người thuộc các tôn giáo khác (x. HDTQ 56 & 86).

BẢN GHI NHỚ: NHỮNG TIÊU CHÍ THỰC HIỆN VÀ LƯỢNG GIÁ - Điều 4

25 / 10/ 2014, 09:10:27

BẢN GHI NHỚ

NHỮNG TIÊU CHÍ THỰC HIỆN VÀ LƯỢNG GIÁ

(tiếp theo)

ĐIỀU 4

Trong việc dạy giáo lý, giáo lý viên phải thoát ra khỏi khuôn khổ của một “lớp” học. Cần hướng dẫn học viên giáo lý cầu nguyện bằng cách thưa chuyện với Chúa nhờ lắng nghe và đón nhận Lời Chúa. Ngoài ra, cần có sự gặp gỡ cá nhân, lắng nghe và đồng hành.

YÊU CẦU I

Nhìn lại việc giúp học viên cầu nguyện và nội tâm hóa sứ điệp Lời Chúa khi dạy giáo lý.

GIÁO HUẤN GIÁO HỘI:

HDTQ 85

Sự hiệp thông với CGS đưa các môn đệ đến việc nhận lấy chính thái độ cầu nguyện và chiêm niệm của Tôn Sư. Học cầu nguyện với CGS là cầu nguyện bằng chính những tâm tình mà Ngài đã bày tỏ khi thân thưa với Chúa Cha: thờ lạy, ngợi khen, tạ ơn, tâm tình phó thác của người con, van nài, ngưỡng mộ vinh quang của Cha. Những tâm tình ấy được phản ánh trong kinh Lạy Cha.

NVTM 3

“Tôi kêu mời mọi Kitô hữu khắp nơi, ngay lúc này, đi vào cuộc gặp gỡ cá vị và mới mẻ với Đức Giêsu Kitô, hay ít là mở lòng ra để cho Chúa Giêsu gặp gỡ mình; tôi xin anh chị em không ngừng làm điều này mỗi ngày”.

TIÊU CHÍ

 1. giúp học viên thuộc lòng những kinh căn bản và một vài đoạn Kinh Thánh, đặc biệt những đoạn nói về các mầu nhiệm Kitô giáo,
 2. giúp học viên cầu nguyện vào đầu, cuối và  đặc biệt giữa buổi gặp gỡ giáo lý, biết chúc tụng, ngợi khen, cảm tạ, xin lỗi và xin ơn khi cầu nguyện, biết cầu nguyện tự phát và gặp gỡ Chúa cách riêng tư,
 3. giúp học viên có thói quen cầu nguyện ban sáng và ban tối, trước mỗi việc làm, trước và sau khi dùng bữa
 4. giúp học viên biết cầu nguyền với các thánh, đặc biệt là với Đức Maria (kinh Mân Côi),
 5. giúp học viên hiểu và sống kinh Lạy Cha, biết cầu nguyện cho những người chưa biết Chúa hoặc lìa xa Chúa.

YÊU CẦU II

GIÁO HUẤN GIÁO HỘI

HDTQ 140

Qua những lời nói, những dấu chỉ, những công trình của Người, suốt một đời tuy ngắn ngủi nhưng mãnh liệt, các môn đệ đã kinh nghiệm trực tiếp tất cả những gì là những nét căn bản “khoa sư phạm của CGS” và sau đó đã cho biết trong những sách Tin Mừng:

a/ Sự đón nhận người khác, nhất là người nghèo khổ, trẻ nhỏ, người tội lỗi, như một con người mà Thiên Chúa hằng yêu thương và tìm kiếm;

b/ sự loan báo rõ ràng về Vương Quốc Thiên Chúa như tin vui về chân lý và về sự an ủi của Chúa Cha: một cách thức yêu thương, vừa tế nhị vừa mạnh mẽ, để giải thoát con người khỏi sự dữ và nâng đỡ cuộc đời họ;

c/ lời mời gọi khẩn cấp cho một nếp sống được nâng đỡ bởi niềm tin vào Thiên Chúa, bởi lòng cậy trông vào Nước Trời và tình yêu thương đối với tha nhân;

d/ việc sử dụng mọi nguồn hiệp thông giữa con người, như lời nói, sự im lặng, ẩn dụ, hình ảnh, gương mẫu, biết bao nhiêu dấu chỉ khác nhau, như các tiên tri trong Thánh Kinh đã làm.

NVTM 169-173

Kitô hữu phải học biết đồng hành với người khác trong sự tôn trọng huyền nhiệm của họ: có thái độ gần gũi và cái nhìn cảm thông của Đức Kitô để giúp chữa lành và khích lệ họ tăng trưởng trong đời sống kitô giáo; biết dẫn họ đến gần Chúa hơn, nơi Ngài, họ đạt tới sự tự do đích thực; biết thận trọng, cảm thông, kiên nhẫn và ngoan ngoãn vâng theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần; biết lắng nghe người khác với lòng tôn trọng và cảm thông để có được những lời nói và cử chỉ thích hợp giúp đánh thức khát vọng lý tưởng kitô giáo, ước muốn đáp lại tình yêu của Thiên Chúa ở nơi họ và làm cho những gì Ngài gieo trong cuộc đời họ sinh hoa kết trái; cần hiểu rằng mỗi hoàn cảnh và đời sống thiêng liêng của một người là một huyền nhiệm không thể thấu triệt từ bên ngoài, do đó, khi cần phải sửa lỗi, không nên quy trách và kết tội; cuối cùng, không đầu hàng trước thất bại và sợ hãi nhưng mời gọi người khác bỏ mọi sự lại phía sau để lên đường loan báo Tin Mừng.

TIÊU CHÍ

 1. có thái độ gần gũi, thân thiện và cởi mở với học viên,
 2. tôn trọng huyền nhiệm của học viên và ngoan ngoãn vâng theo sự hướng dẫn của Chúa ThánhThần,
 3. lắng nghe học viên với lòng tôn trọng và cảm thông, khích lệ và chữa lành thay vì quy trách và kết tội, kiên nhẫn và khôn ngoan, không sợ hãi và đầu hàng trước thất bại
 4. dẫn học viên đến gần Chúa hơn và đạt tới sự tự do đích thực, đánh thức khát vọng lý tưởng Kitô giáo và ước muốn đáp trả tình yêu Thiên Chúa,
 5. giúp học viên làm cho các nén bạc đã lãnh nhận sinh hoa kết trái, mời gọi họ bỏ mọi sự lại phía sau để lên đường loan báo Tin Mừng.

BẢN GHI NHỚ: NHỮNG TIÊU CHÍ THỰC HIỆN VÀ LƯỢNG GIÁ - Điều 5

04 / 11/ 2014, 09:11:49

ĐIỀU 5

Khi trình bày các mầu nhiệm Kitô giáo, giáo lý viên cần vận dụng ngôn ngữ cụ thể và sống động, sử dụng nghệ thuật để diễn tả vẻ đẹp tình thương cứu độ của Thiên Chúa.

YÊU CẦU

Nhìn lại việc sử dụng ngôn ngữ và nghệ thuật khi giáo lý.

GIÁO HUẤN GIÁO HỘI

HDTQ 208

Huấn giáo cũng cần phải được truyền đạt với những kiểu nói và những hạn từ riêng của văn hóa người học ..., phải khuyến khích những cách diễn đạt mới về Tin Mừng trong nền văn hóa mà Tin Mừng ấy được gieo trồng ... , phải tìm ra những ngôn ngữ phù hợp với trẻ em, với giới trẻ thời nay nói chung và nhiều đối tượng khác như sinh viên, người trí thức, người làm khoa học, người mù chữ hay những người có văn hóa bình dân, người thiểu năng v.v...

TH. NVTM 139-142

Giảng viên nói với tinh thần và thái độ từ mẫu: không chỉ bảo ban mà còn tìm ý Chúa nơi học viên, không chỉ dạy mà còn học nơi người nghe, sử dụng thứ ngôn ngữ khích lệ, ban sức mạnh và mang lại lòng nhiệt thành (139). Giảng viên phải có thái độ: gần gũi với cộng đoàn, giọng phải ấm áp, nói năng đơn sơ, điệu bộ thì vui vẻ (140), phải biết dùng vẻ đẹp của những hình ảnh đã được CGS sử dụng để mời gọi các tín hữu lấy tình yêu đáp lại tình yêu (142).   

TH. NVTM 156-158

Giảng viên nói gẫy gọn, ít lời mà nhiều ý (156), dùng hình ảnh để khơi dậy tâm tình, đánh thức ước muốn và đánh động ý chí hướng tới Tin Mừng (157), nói đơn sơ dễ hiểu, rõ ràng, và mạch lạc . Một bài giảng hay là một bài giảng có “một ý tưởng, một tâm tình, một hình ảnh” (158).

TH. NVTM 167

Huấn giáo không chỉ nhấn đến sự thật nhưng cần chú ý và quý chuộng cái đẹp vì nó là phương tiện làm rung động lòng người và giúp cho sự thật cũng như sự tốt lành của Đấng Phục Sinh trở nên rạng rỡ trong lòng họ. Vì vậy, cần phải huấn luyện vận dụng cái đẹp để thông truyền đức tin. Mỗi giáo hội phải khuyến khích dùng nghệ thuật cổ điển hoặc đương đại trong công cuộc phúc âm hóa, mạnh dạn khám phá những ký hiệu mới, những biểu tượng mới, những cách thể hiện khác nhau của cái đẹp cũng như những hình thức phá cách của nó trong các nền văn hóa để thông truyền đức tin (167).

TIÊU CHÍ

 1. biết dùng ngôn ngữ đơn sơ dễ hiểu, ngôn ngữ khích lệ, ban sức mạnh và mang lại lòng nhiệt thành,
 2. biết dùng ngôn ngữ nghệ thuật, đồng thời khám phá những ký hiệu và những biểu tượng mới, những cách thể hiện khác nhau cũng như những phá cách của cái đẹp trong các nền văn hóa,
 3. biết truyền đạt vẻ đẹp của những hình ảnh mà CGS đã sử dụng để mời gọi các tín hữu lấy tình yêu đáp lại tình yêu,
 4. biết trình bày gẫy gọn, rõ ràng và mạch lạc, với giọng nói phải ấm áp và điệu bộ vui vẻ, biết trình bày với tinh thần và thái độ từ mẫu: gần gũi và thân thiện với người nghe.

BẢN GHI NHỚ: NHỮNG TIÊU CHÍ THỰC HIỆN VÀ LƯỢNG GIÁ - ĐIỀU 6

13 / 11/ 2014, 10:11:25

 

BẢN GHI NHỚ

NHỮNG TIÊU CHÍ THỰC HIỆN VÀ LƯỢNG GIÁ 

Điều 6

 

Khi dạy giáo lý phải tập cho các học viên giáo lý tham gia phụng vụ và có được những thói quen đạo đức trong đời sống hằng ngày; quan tâm đến các vấn đề xã hội và tham gia các hoạt động xã hội nhằm xây dựng thiện ích chung theo Tin Mừng.

YÊU CẦU I

Nhìn lại nhiệm vụ giáo dục phụng vụ và huấn luyện luân lý của việc dạy giáo lý.

GIÁO HUẤN GIÁO HỘI

HDTQ 85

Hội Thánh tha thiết ước mong toàn thể tín hữu được dẫn vào việc tham dự trọn vẹn, ý thức và linh động mà chính bản chất phụng vụ cũng như phẩm cách của chức tư tế cộng đồng đòi hỏi. Vì vậy, việc dạy giáo lý không những phải giúp hiểu biết ý nghĩa của phụng vụ và các bí tích, mà còn phải dạy các môn đệ của CGS “cầu nguyện, tạ ơn, sám hối, biết cầu nguyện với niềm tín thác, tinh thần cộng đoàn, ngôn ngữ của các biểu tượng …” Tất cả những điều đó cần thiết cho đời sống phụng vụ… Việc dạy giáo lý phải truyền đạt cho các môn đệ thái độ sống của CGS… được thâu tóm trong Bài giảng trên núi trong đó Ngài nhắc lại Thập Giới và ghi dấu tinh thần Bát Phúc, một tham chiếu không thể bỏ qua trong việc giáo dục luân lý.

NVTM 24

Hân hoan loan báo Tin Mừng trở thành cái đẹp của phụng vụ, như một phần mối quan tâm hằng ngày của chúng ta trong việc làm lan tỏa lòng nhân hậu của Thiên Chúa. Hội Thánh vừa giảng Tin Mừng vừa được nghe giảng Tin Mừng qua vẻ đẹp của phụng vụ, vì phụng vụ vừa là cử hành công việc rao giảng Tin Mừng, vừa là nguồn mạch canh tân hành vi trao hiến của Hội Thánh.

TIÊU CHÍ

 1. chương trình giáo lý gắn liền với Năm Phụng Vụ,
 2. giúp học viên yêu mến và gắn bó với Chúa qua cử hành phụng vụ,
 3. giúp học viên tham dự phụng vụ một cách ý thức, sống động và tích cực,
 4. giúp học viên sống mầu nhiệm Vượt Qua nhờ hiểu và giữ Mười Điều Răn, hiểu và sống tinh thần Bát Phúc,
 5. giúp học viên tập luyện các nhân đức và sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

YÊU CẦU II

Nhìn lại chiều kích xã hội của việc dạy giáo lý: sự quan tâm và dấn thân xã hội.

GIÁO HUẤN GIÁO HỘI

HDTQ 147

Một đàng giảng viên giáo lý giúp con người mở ra với chiều kích tôn giáo của đời sống, đàng khác, một cách nào đó họ giới thiệu Tin Mừng, để rồi Tin Mừng thấm nhiễm và biến đổi những thái độ của trí tuệ, lương tâm, tự do, hành động của con người, làm cho cuộc đời trở thành một hiến thân, theo gương CGS.Kitô.

TH. NVTM 176-185

Loan báo Tin Mừng là làm cho Vương Quốc Thiên Chúa hiện diện trong thế giới hôm nay. Từ tâm điểm của Tin Mừng chúng ta thấy mối liên kết sâu xa giữa loan báo Tin Mừng và thăng tiến con người. Chúng ta đã có một công cụ thích hợp nhất để suy tư về các vấn đề xã hội, đó là cuốn Toát yếu Học thuyết Xã hội của HTCG. Vì thế, ĐTC Phanxicô muốn tập trung vào hai vấn đề lớn: vấn đề thứ nhất là sự bao gồm người nghèo trong xã hội và vấn đề thứ hai là hòa bình và đối thoại xã hội.

Vấn đề người nghèo đòi hỏi chúng ta phải mở lòng và chăm chú lắng nghe tiếng kêu của người nghèo (vô gia cư, nghiện ngập, tỵ nạn, dân tộc, người già, di dân, phụ nữ, trẻ em, thai nhi…) và đến cứu giúp họ, hoàn trả lại cho họ những gì thuộc về họ như giúp họ được hưởng một nền giáo dục, chăm sóc ý tế và trên hết là việc làm… Sự dấn thân của chúng ta không chỉ duy nhất hệ tại các hoạt động hay chương trình thăng tiến và cứu giúp, mà còn là trân trọng người nghèo trong lòng tốt của họ, kinh nghiệm cuộc đời, văn hóa và cách sống đức tin của họ.

Vấn đề hòa bình không được hiểu là sự bình định hay vắng bóng bạo lực, không có chiến tranh, nhưng là sự phát triển nền văn hóa của sự gặp gỡ trong hòa bình và đa dạng. Nó đòi hỏi chúng ta kiên trì , hiệp nhất, thực tiễn và mở ra chân trời mới cho đối thoại với chính quyền, xã hội và các tôn giáo.

TIÊU CHÍ

 1. giúp học viên biết sống công bằng, hoàn trả cho người khác những gì thuộc về họ,
 2. giúp học viên biết quan tâm và giúp đỡ người khác, nhất là những người nghèo khổ, bệnh hoạn và tật nguyền,
 3. giúp học viên biết tôn trọng người khác với lối suy nghĩ và cách sống của họ, gặp gỡ và đối thoại, lắng nghe, cảm thông và hòa giải,
 4. giúp học viên biết đọc các dấu chỉ của thời đại; tham gia và hợp tác vào việc xây dựng thiện ích chung, kiên trì theo đuổi mục tiêu xây dựng con người, bảo vệ và thăng tiến các quyền của con người;
 5. giúp học viên biết kiến tạo sự hiệp nhất và bình an bằng lời nói, thái độ và việc làm, đồng thời chấp nhận cái giá phải trả của nó. (còn tiếp).

BẢN GHI NHỚ: NHỮNG TIÊU CHÍ THỰC HIỆN VÀ LƯỢNG GIÁ - Điều 7

26 / 11/ 2014, 09:11:51

ĐIỀU 7

Việc giáo dục đức tin là trách nhiệm của cộng đoàn Dân Chúa, cần có sự thống nhất đường lối, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành phần Dân Chúa (giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân), giữa giáo phận, giáo xứ và gia đình.

YÊU CẦU

Nhìn lại chiều kích cộng đoàn của việc dạy giáo lý: sự thống nhất đường lối và hợp tác giữa các thành phần Dân Chúa.

GIÁO HUẤN GIÁO HỘI

HDTQ 219-231 và 272-275

Trong giáo phận, dạy giáo lý là công việc duy nhất, được hoàn thành nhờ sự hợp tác giữa các linh mục, phó tế, tu sĩ và giáo dân trong sự thông hiệp với giám mục. Tất cả cộng đoàn tín hữu phải cảm thấy có trách nhiệm với công việc này. Nhưng mỗi đấng bậc lại theo một cách riêng tùy vai trò của mình trong Giáo Hội:

a/ giám mục là người chịu trách nhiệm đầu tiên đối với vấn đề huấn giáo của Giáo Hội địa phương. Giám mục phải thiết lập trong giáo phận một dự án tổng quát về huấn giáo, rõ ràng và mạch lạc;

b/ linh mục là mục tử và nhà giáo dục của cộng đoàn tín hữu, người đưa sinh hoạt giáo lý vào kế hoạch loan báo Tin Mừng của cộng đoàn và đảm bảo việc dạy giáo lý của cộng đoàn hòa hợp với những chương trình mục vụ chung cấp giáo phận,

c/ cha mẹ là những nhà giáo dục đầu tiên về đức tin của con cái mình. Họ phải cống hiến cho con cái một nền giáo dục kitô giáo và phải được cộng đoàn quan tâm và giúp đỡ,

d/ tu sĩ tham dự vào những hoạt động giáo lý và ước mong ‘các cộng đoàn tu trì dàng tối đa những nỗ lực và khả năng của họ vào công cuộc chuyên môn này,

e/ giáo lý viên giáo dân hoạt động theo tính cách thế tục, ở giữa đời, của mình và phải nhạy cảm đặc biệt để đem Tin Mừng vào đời sống cụ thể của người khác.

TIÊU CHÍ

 1. Trong giáo xứ, việc dạy giáo lý được hoàn thành nhờ sự hợp tác giữa các linh mục, phó tế, tu sĩ và giáo dân; giáo lý viên giáo dân được trân trọng và nâng đỡ bởi cộng đoàn, đặc biệt là các linh mục và tu sĩ;
 2. Trong giáo xứ, việc dạy giáo lý cho các đối tượng khác nhau (trưởng thành, dự tòng, hôn nhân, phổ thông và hoàn cảnh đặc biệt …) được thực hiện theo một đường hướng chung;
 3. Trong giáo xứ, việc dạy giáo lý gắn với kế hoạch loan báo Tin Mừng của cộng đoàn và phù hợp với dự án tổng quát về huấn giáo của giáo phận;
 4. Trong giáo phận, sinh hoạt giáo lý được thực hiện theo một dự án tổng quát, rõ ràng và mạch lạc; đồng thời gắn với các sinh hoạt mục vụ khác như phụng tự, loan báo Tin Mừng, gia đình, giới trẻ, thiếu nhi, di dân…;
 5. Trong giáo phận, giáo lý dự tòng được thực hiện theo đúng các giai đoạn như thấy trong HDTQ s.88 và giáo lý cho người trưởng thành được ưu tiên so với giáo lý dảnh cho các đối tượng khác như thấy trong HDTQ s.258.

BẢN GHI NHỚ: NHỮNG TIÊU CHÍ THỰC HIỆN VÀ LƯỢNG GIÁ - ĐIỀU 8

03 / 12/ 2014, 10:12:14

ĐIỀU 8

Để các nỗ lực trên đạt hiệu quả, các tham dự viên ao ước có được những định hướng chung hay Sách Giáo lý chung.

YÊU CẦU I

Nhu cầu có một định hướng chung cho sinh hoạt giáo lý toàn quốc.

GIÁO HUẤN GIÁO HỘI

THƯ CHUNG HĐHDC 2010, s.11

Cùng với việc học hỏi Lời Chúa, việc dạy và học giáo lý là đòi hỏi tối cần thiết trong đời sống Giáo Hội, nhất là trong thời đại ngày nay đầy rẫy những luồng tư tưởng nghịch với Tin Mừng. Đại Hội Dân Chúa mong mỏi sớm có được những nguyên tắc, đường hướng và chương trình chung…

HDTQ 269

Bên cạnh HĐGM, phải thiết lập một ban huấn giáo hay trung tâm quốc gia về huấn giáo mà nhiệm vụ chính là giúp đỡ mỗi giáo phận về công việc dạy giáo lý, những công việc vượt qua khả năng của giáo phận hay của miền như xuất bản những tài liệu cấp quốc gia, tổ chức những hội nghị toàn quốc, phổ biến những thông tin và kế hoạch về huấn giáo, phối hợp sinh hoạt và giúp đỡ các giáo phận thiếu trang bị về vấn đề huấn giáo.

TIÊU CHÍ

 1. Dự thảo Hướng dẫn Tổng quát việc Dạy Giáo Lý tại Việt Nam được gửi đến tham dự viên ĐHGL lần thứ  IV - 8/2014,
 2. Từ những trao đổi và góp ý của Đại Hội, tu sửa lại Dự Thảo – 11/2014,
 3. Bản tu sửa được gửi đến các giáo phận để xin góp ý  12/2014 – 2/2015,
 4. Từ những góp ý của các giáo phận, hoàn chỉnh Dự Thảo – 3/2015
 5. Trình Đức Cha Chủ tịch UBGLĐT & HĐGMVN để xin thử nghiệm trong 3 năm – 4/2015.

YÊU CẦU II

Nhu cầu có một sách giáo lý chung cho sinh hoạt giáo lý toàn quốc.

GIÁO HUẤN GIÁO HỘI

THƯ CHUNG HĐHDC2010, s.11

Cùng với việc học hỏi Lời Chúa, việc dạy và học giáo lý là đòi hỏi tối cần thiết trong đời sống Giáo Hội, nhất là trong thời đại ngày nay đầy rẫy những luồng tư tưởng nghịch với Tin Mừng. Đại Hội Dân Chúa mong mỏi sớm có được ... một thủ bản chung về giáo lý, vừa trung thành với Tin Mừng vừa gần gũi với văn hóa Việt Nam.

HDTQ 284

Nếu toàn bộ hoạt động huấn giáo phải luôn được vị giám mục điều khiển, thì việc xuất bản các sách giáo lý là trách nhiệm trực tiếp của thừa tác vụ giám mục. Những sách giáo lý toàn quốc, địa phương hay giáo phận, được các chuyên viên về huấn giáo hợp tác soạn thảo, cuối cùng vẫn tùy thuộc trách nhiệm trực tiếp của các giám mục, là những giáo lý viên tuyệt vời nhất của các Giáo hội địa phương.

Trong việc soạn thảo giáo lý, trước hết phải tôn trọng hai tiêu chuẩn sau:

a/ phải hoàn toàn phù hợp với sách GLHTCG…,

b/ phải quan tâm những qui tắc và tiêu chuẩn về việc trình bày sứ điệp TM mà cuốn HDTQ.VDGL đã đề ra…

TIÊU CHÍ

 1. Sách được các chuyên viên về huấn giáo hợp tác soạn thảo nhưng trách nhiệm trực tiếp thuộc các giám mục,
 2. Sách phải phù hợp với hoàn cảnh và gần gũi với văn hóa Việt Nam,
 3. Sách phải phù hợp với sách GLHTCG,
 4. Sách phải phù hợp với quy tắc và tiêu chuẩn của HDTQ 1997,
 5. Sách phải được các giám mục phê chuẩn.

 

Tác giả: Ban Giáo Lý VN
Nguồn: giaolyductin.net