HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GIÁO TRÌNH

 

Để việc học tập đạt được hiệu quả tốt, ngoài việc nghe hướng dẫn trong giờ lớp và ghi chép thêm (ở các Giáo xứ), bản thân các học viên còn phải có cố gắng làm năm việc sau:

  1. Đọc kỹ giáo trình trước khi đến lớp.
  2. Đọc những đoạn Kinh Thánh có liên quan đã được ghi trong bài học, hãy cố gắng đọc toàn bộ Kinh Thánh Cựu và Tân Ước ít là một lần trong đời mình.
  3. Ghi nhớ (thuộc lòng) phần tóm lược cuối mỗi chương.
  4. Cùng nhau thảo luận về đề tài đã học.
  5. Đem áp dụng kết quả thu lượm được trong phần thảo luận và bài học vào đời sống và bài dạy giáo lý.

 

                                 BAN GIÁO LÝ GIÁO PHẬN

 


Lịch Sử ơn Cứu Độ