Ủy Ban Bác Ái Xã Hội Caritas Việt Nam

 Thư Kêu Gọi: Cầu Nguyện Và Cộng Tác Cứu Trợ Nạn Nhân Lũ LụtHDGMVN-Thư Mục Vụ Và Thông Báo