Công Bố Bài Hát Chủ Đề Của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ Tại Lisbon

Ngày 27/1, các nhà tổ chức Ngày Quốc tế Giới trẻ tại Lisbon năm 2023 đã công bố bài hát chủ đề của sự kiện. Họ nói rằng bài hát, có tựa đề “Há Pressa no Ar” (tiếng Bồ Đào Nha), có thể dịch “Có một bầu khí vội vã”, mời gọi người trẻ đồng hóa mình với Đức Trinh nữ Maria.

Hồng Thủy – Vatican News 28 tháng một 2021

Bài hát được sáng tác lấy cảm hứng từ chủ đề của Ngày Quốc tế Giới trẻ Lisbon 2023, “Đức Maria trỗi dậy và mau mắn lên đường”, một câu trích từ Tin Mừng Thánh Luca mô tả Đức Maria đi thăm viếng người chị họ Elizabeth sau biến cố Truyền Tin.

Giai điệu của bài hát được sáng tác bởi thầy giáo Pedro Ferreira, còn lời được viết bởi cha João Paulo Vaz, một linh mục dùng âm nhạc như phương thế loan báo Tin Mừng. Cả hai người đều thuộc giáo phận Coimbra, ở miền trung Bồ Đào Nha.

Sau khi sáng tác phần nhạc, Pedro Ferreira yêu cầu cha João Paulo Vaz viết lời bài hát. Đối với cha, chủ đề của ấn bản tiếng Bồ Đào Nha đã giúp cha nhìn lại mối quan hệ của mình với Mẹ Maria và sau đó, quá trình sáng tác lời bài hát đã trở thành một thời gian cầu nguyện rất sâu sắc.

Các nhà tổ chức đã công bố hai phiên bản của bài hát: một phiên bản hoàn toàn bằng tiếng Bồ Đào Nha; một phiên bản khác là phiên bản quốc tế, kết hợp năm ngôn ngữ: Bồ Đào Nha, Anh, Tây Ban Nha, Pháp và Ý.

Đồng hóa với Mẹ Maria

 


Mục Lục ĐH Quốc Tế Giới Trẻ, Lisboa 2023