Hành trình học hỏi Tin Mừng Gio-an

 

Hành trình 4

 

 

Chữa lành một người đau ốm,

Lương thực nuôi kẻ đói khát

 

 

Khi còn bé, mỗi năm tôi chờ đợi hai biến cố:  lễ Giáng Sinh và ngày sinh nhật của tôi.  Tôi đã nghĩ về hai ngày đó cả hàng tháng trước và cứ hỏi đi hỏi lại mẹ tôi:  “Còn bao lâu nữa từ nay đến lễ Giáng Sinh hả mẹ?” và “Bao giờ đến ngày sinh nhật của con?”  Người ta chờ đợi nhiều thứ:  có người chờ đợi trong tù cho bao nhiêu năm chóng qua để họ được thả về;  những người khác chờ đợi tình trạng kinh tế sẽ thay đổi khấm khá hơn;  có những người mong mỏi chờ mang thai một đứa bé.  Đôi khi vì chờ đợi quá lâu nên chúng ta mệt mỏi vì đợi chờ và bắt đầu chấp nhận mọi sự vẫn cứ như thế.

 

 

Khám phá

 

Bạn hãy đọc Gio-an 5:1-9.

          Có điều gì làm cho bạn ngạc nhiên trong câu truyện này không?  Tại sao?

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

 

Có khi nào bạn chờ đợi một điều gì đó đã thật lâu khiến bạn phải buồn phiền không?  Hãy nhớ lại biến cố ấy.  Nếu bạn đã cầu xin điều đó, thì bạn đã bỏ cuộc không cầu nguyện nữa, hay là bạn đã tiếp tục cầu nguyện?

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

 

Chỉ Thiên Chúa mới có thể lấp đầy những ước vọng cuối cùng của chúng ta.

 

Những điều khám phá

 

Người bệnh được Đức Giê-su chữa lành ở hồ nước tại Bết-da-tha đã chờ đợi ba mươi tám năm để được chữa lành.  Tổ tiên của ông ta cũng đã chờ đợi ba mươi tám năm trong hoang địa để Thiên Chúa thực hiện lời hứa ban cho họ một miền đất làm quê hương (Đệ nhị luật 2:14).  Có điều lạ là người đau ốm ở hồ nước Bết-da-tha đã chờ đợi bấy nhiêu năm, vậy mà chính Đức Giê-su hỏi người tàn tật đó xem ông ta có muốn được chữa lành không, chứ không phải ông ta xin Ngài.  Bên hồ nước, người đàn ông ấy chỉ chờ đợi lúc nước khuấy lên.  Theo ông tin, quyền năng chữa lành sẽ chỉ đem lại hiệu quả cho ai đầu tiên được trầm mình dưới hồ khi nước khuấy động.

 

          Khi Đức Giê-su hỏi ông ta có muốn được chữa lành mà không đòi hỏi gì nơi ông ta cả, thì ông ta chỉ trả lời là mình tin vào giây phút trầm mình xuống nước và sẽ được chữa lành.  Ông không xin Đức Giê-su điều gì.  Ông đã mất hết hy vọng rồi.  Ông ta không có đức tin như viên sĩ quan cận vệ của nhà vua đã xin Đức Giê-su chữa lành đứa con của ông (Gio-an 4:46-54).  Thế mà Đức Giê-su vẫn bảo ông ta đứng dậy, vác chõng mà đi.  Đức Giê-su chữa lành cho người đàn ông ấy và Ngài lại chữa lành vào ngày sa-bát, tức là phạm lề luật của Do-thái.  Người đàn ông đã vác lấy chõng mà đi như Đức Giê-su đã truyền dạy, nhưng vẫn không thấy dấu hiệu nào của một đức tin đòi hỏi phải hoàn toàn cam kết đời mình với Đức Giê-su và lời giảng của Ngài, theo như sách Tin Mừng trình bày.  Đức Giê-su muốn liều mạng để giúp đỡ người khác, bất kể những gì các nhà lãnh đạo tôn giáo có thể hành động đối với Ngài.

 

Khám phá

 

Bạn hãy đọc Gio-an 5:10-18.

          Hãy đối chiếu tương phản những hành động của Đức Giê-su với những hành động của người được chữa lành.

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

 

Hãy đối chiếu tương phản hành vi của Đức Giê-su với ý định của những kẻ thù địch Ngài.

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

 

Đâu là những đường lối đôi khi chúng ta hành động giống như người đàn ông được chữa lành hoặc như những kẻ thù của Đức Giê-su đã làm?

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

 

Những điều khám phá

 

Sau đó Đức Giê-su đã gặp lại người đàn ông ấy tại khu vực Đền Thờ, Ngài bảo ông ta đừng phạm tội nữa, bởi vì việc ông ta cần được chữa lành thiêng liêng cũng quan trọng như chữa lành thân xác vậy.  Tuy nhiên dấu lạ Đức Giê-su làm đã không gợi lên đức tin cho người được chữa lành.  Rõ ràng ông ta không có đức tin, vì ông ta đã ra ngoài và “tiết lộ bí mật” về Đức Giê-su.  “Người Do-thái” (tức là những kẻ chống đối Đức Giê-su cũng là người Do-thái như họ) đã bắt bẻ ông ta vì vác chõng ngày sa-bát là phạm luật.  Ông ta trả lời:  “Chính người chữa tôi khỏi bệnh đã nói với tôi:  ‘Anh hãy vác chõng và đi’” (Gio-an 5:11).  Đối với người vừa được phục hồi sức khỏe sau ba mươi tám năm, Đức Giê-su cũng chỉ là một con người bình thường.  Việc chữa lành đã không giúp ông ta cam kết đi theo Ngài.

         

          Một điều lạ nữa là tại sao “người Do-thái” lại không vui mừng vì người đàn ông này đã được chữa lành sau khi chờ đợi bao nhiêu năm trời!  Nhưng Gio-an lại bảo chúng ta rằng họ bắt đầu bách hại Đức Giê-su vì Ngài đã chữa bệnh ngày sa-bát.  Như vậy người đàn ông kia đã vô tình hoặc hữu ý lôi kéo Đức Giê-su vào một cuộc tranh luận về việc giữ ngày sa-bát.  Đức Giê-su bênh vực cho mình, dựa trên lý do Cha Ngài và Ngài cùng nhau làm việc.  “Người Do-thái” cho rằng Thiên Chúa làm việc cả ngày sa-bát nữa, vì loài người cũng sinh tử vào ngày sa-bát.  Ở đây hàm ý đã rõ ràng:  Đức Giê-su đặt mình ngang hàng với Thiên Chúa là Đấng chỉ một mình Người mới có quyền làm việc trong ngày sa-bát.  “Bởi vậy, người Do-thái lại càng tìm cách giết Đức Giê-su” (Gio-an 5:18).  Họ muốn giết đi một người đã ban tất cả sự sống cho một kẻ tàn tật.

 

Khám phá

 

Tiếp theo việc chữa lành người đau ốm, Gio-an cho chúng ta trình thuật làm cho bánh và cá hóa nhiều.

 

Bạn hãy đọc Gio-an 6:1-15.

          Lễ Vượt qua kỷ niệm điều gì?

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

 

Đức Giê-su đã ở đâu khi làm phép lạ này?

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

 

Bạn hãy so sánh trình thuật bánh hóa nhiều với Mác-cô 6:32-44 như sau:

 

Ai có năm cái bánh?

 

Gio-an

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

 

Mác-cô

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

 

Bạn hãy so sánh những chi tiết trong Gio-an 6:11 với Mác-cô 6:41, lưu ý tới chủ từ và động từ.

 

Gio-an

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

 

Mác-cô

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

 

Bạn hãy đọc 2 Vua 4:42.

Bạn hãy đọc I-sai-a 49:8-10 và Xuất Hành 16.

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

 

Những điều khám phá

 

Việc kẻ thù chống đối  Đức Giê-su càng trở nên sôi động hơn do phép lạ làm cho bánh hóa nhiều tại Ga-li-lê vào gần ngày lễ Vượt qua.  Đức Giê-su đã coi mình ngang hàng với Thiên Chúa khi Ngài chữa lành người tàn tật vào ngày sa-bát.  Giờ đây Ngài lại nuôi năm ngàn người với năm chiếc bánh và hai con cá, rồi còn bảo mình là bánh hằng sống ban sự sống đời đời.

 

          Trình thuật của Gio-an về bánh hóa nhiều thay thế cho trình thuật của Tin Mừng Nhất lãm về thiết lập Bí tích Thánh Thể trong Bữa Tiệc ly.  Một số chi tiết, nhất là những động từ được sử dụng trong trình thuật Gio-an khiến chúng ta liên tưởng đến bữa tiệc Thánh Thể:  “Vậy, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn [eucharistesas trong Hy-ngữ cũng giống như từ eucharist trong Anh-ngữ], rồi phân phát cho những người ngồi đó” (Gio-an 6:11).

 

          Những chủ đề trong biến cố xuất hành (Xuất Hành 16) cũng rõ ràng ở đây:  nói đến phép lạ xảy ra ở trên núi (nhắc nhớ đến núi Xi-nai), thu lại những bánh vụn (nhắc nhớ việc thu góp man-na trong hoang địa), những lời xầm xì của dân chúng trong Gio-an 6:41,60 sau diễn từ của Đức Giê-su (dân chúng phàn nàn kêu ca về man-na trong hoang địa).  Khi lồng truyền thống của Giáo Hội sơ khai về Bí tích Thánh Thể vào trong truyền thống về việc Đức Giê-su nuôi năm ngàn người, Gio-an đã có thể đưa ra một hàm ý thần học rất quan trọng:  Thiên Chúa đã ban man-na cho dân Người để cứu họ khỏi chết đói trong hoang địa;  giờ đây Thiên Chúa hiện diện trong Đức Giê-su, đã xuống thế để ban cho dân Người bánh ban sự sống đời đời.

 

Khám phá

 

Bạn hãy đọc Gio-an 6:16-24.

          Bạn hãy đọc Thánh Vịnh 107:23-32.  Bạn thấy có gì giống nhau giữa hai đoạn Kinh Thánh?

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

 

Những điều khám phá

 

Kể lại câu truyện Đức Giê-su đi trên mặt nước, xen kẽ giữa trình thuật bánh hóa nhiều (Gio-an 6:1-15) và diễn từ về bánh ban sự sống (Gio-an 6:25-61), Gio-an muốn quả quyết với độc giả về căn tính của Đức Giê-su là Đấng đã từ Chúa Cha mà đến sống giữa chúng ta.  Ngài là Chúa Tể trên thiên nhiên, giống như Đức Chúa đã tỏ mình ra trong biến cố vượt qua Biển Đỏ sau khi dân Ít-ra-en được đưa ra khỏi Ai-cập.  Nếu dịch nguyên văn bản Hy-ngữ sẽ là:  “Đừng sợ.  TA LÀ” (Gio-an 6:20).  Hầu hết các bản dịch đều là:  “Chính Ta đây,” nhưng nếu dịch nguyên văn từ Hy-ngữ  “TA LÀ” thì đó chính là thánh danh của ĐỨC CHÚA, danh đã được mặc khải cho Mô-sê trong biến cố uất hành.

 

 

Khám phá

 

Bạn hãy đọc Gio-an 6:25-71.

          Đâu là những động lực khiến dân chúng đi kiếm Đức Giê-su?

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

 

Những điều khám phá

 

Dân chúng được một bữa ăn miễn phí nên họ trở lại kiếm thêm.  Họ đã chẳng hiểu Đức Giê-su là ai, nên họ chú ý đến những điều tự nhiên thay vì những điều siêu nhiên thế gian không có được.  Đức Giê-su đưa ra ba lời tuyên bố về Ngài.  Những phản ứng Ngài nhận được cho thấy dân chúng thiếu lòng tin:  “Chính tôi là bánh trường sinh” (6:35).  Người Do-thái xì xầm vì Ngài tuyên bố lời này (6:41).  “Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời;  và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống” (6:51).  Người Do-thái sôi nổi tranh luận với nhau vì Đức Giê-su ban thịt của Ngài cho họ ăn, đó là điều vô lý đối với họ (6:52).  “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời (6:54);...  đây là bánh từ trời xuống” (6:58).  Đến lượt các môn đệ xầm xì (6:61), và nhiều người trong họ “rút lui, không còn đi với Ngài nữa” (6:66).

 

          Khi Đức Giê-su hỏi nhóm Mười hai có muốn bỏ Ngài đi luôn nữa không, thì ông Phê-rô xuất hiện như phát ngôn viên cho nhóm người còn lại có lòng tin:  ông hiểu rằng chỉ có Đức Giê-su mới có thể ban sự sống:  “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai?  Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” (6:68).

 

          Đức Giê-su trả lời rằng một trong nhóm họ sẽ phản bội Ngài (6:70-71).  Cách sắp xếp này cũng giống như trình thuật của Tin Mừng Lu-ca về thiết lập Bí tích Thánh Thể, nghĩa là sau việc thiết lập Bí tích Thánh Thể là lời Đức Giê-su tiên báo việc Giu-đa phản bội (Lu-ca 22:21-23).

 

 

Khám phá

 

Thánh Thể quan trọng đối với bạn như thế nào?  Bạn làm sao tỏ ra lòng yêu mến Chúa Ki-tô trong Bí tích Thánh Thể?

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

 

Tin Thánh Thể là thịt và máu của Đức Ki-tô Phục Sinh (cách biểu lộ của Đức Giê-su để hiến thân cho chúng ta trong sự kết hiệp thân thiết) đòi hỏi phải có đức tin.  Bạn hãy dành một vài phút để ngồi yên lặng hết lòng cảm tạ Chúa về ơn đức tin bạn đang có.

 

Ôn lại

 

Trong Hành trình 4, bạn đã khám phá những điều sau đây:

 

 

 

Sách đọc thêm

 

Karris, Robert J.  Jesus and the Marginalized in John’s Gospel.  Zacchaeus Studies: 

New Testament.  Collegeville, Minn.:  Michael Glazier/The Liturgical Press,

1990.

 

Yee, Gale A.  Jewish Feasts and the Gospel of John.  Wilmington, Del.:  Michael

          Glazier, 1989.

 

 


Mục Lục
Trở Về Trang Nhà