Hành trình học hỏi Tin Mừng Gio-an

 

Hành trình 5

 

 

Ai mới thực sự mù?

 

 

Khi tôi dạy học tại trường đại học, cô Susan, một người mù bẩm sinh, thường đến lớp với con chó Bumps dẫn đường.  Cứ khi nào tôi nêu lên một tư tưởng sâu sắc nhất chắc chắn làm cho lớp học phải thán phục thì con Bumps lại gừ gừ giống như người chán đời.  Susan bảo với tôi là con chó của cô thường gừ gừ như vậy mỗi khi chương trình TV cô coi đến hồi gây cấn nhất.  Tôi nói:  “Nếu không phiền, cô cho tôi hỏi làm sao cô coi TV?” – “Tôi ngồi trước TV và nhìn vào màn ảnh ở trong đầu tôi.”  Tiếp theo, cô kể lại cho tôi về một chương trình chúng tôi đã coi tối hôm trước.  Tôi vô cùng ngạc nhiên vì những chi tiết cô đã thâu đạt trong khi tôi lại mất.  Điều ấy khiến tôi phải tự hỏi ai trong chúng tôi mới thực sự là mù.

 

 

Khám phá

 

Bạn hãy đọc Gio-an 9:1-41.

          Câu truyện bắt đầu như thế nào?

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

 

Kết thúc như thế nào?

 

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

 

Câu truyện Anh mù bẩm sinh là một thí dụ về vở kịch Gio-an đã ghi chép lại hay nhất.  Có tất cả bảy “màn” trong câu truyện..  Vậy ai là những nhân vật trong mỗi màn?  Trong những khoảng cách dưới đây, bạn hãy viết xuống những nhân vật và những gì xảy ra trong mỗi màn kịch.

 

1.

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

 

2.

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

 

3.

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

 

4.

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

 

5.

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

 

6.

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

 

7.

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

 

Những điều khám phá

 

Tư tưởng nổi bật trong thế kỷ thứ nhất là những người may mắn trong thế giới này là những người tốt và vì họ tốt nên Thiên Chúa đã chúc phúc cho họ.  Người ta cũng cho rằng những người bất hạnh bị trừng phạt vì tội lỗi của họ.  Ngay cả ngày nay nhiều người vẫn còn giữ tư tưởng ấy khi họ phải đương đầu với khó khăn hay thảm cảnh.  Tuy nhiên Đức Giê-su đã đánh tan lối kết luận quá vội vàng cho rằng vì anh mù hoặc cha mẹ anh đã phạm tội.  Hơn thế nữa, Ngài còn giải thích là vinh quang Thiên Chúa sẽ được biểu lộ qua bất hạnh của người này.

 

          Lời tuyên bố của Đức Giê-su “Tôi là ánh sáng thế gian” (Gio-an 8:12) báo động cho chúng ta biết chủ đề ánh sáng sẽ được quảng diễn trong 9:1-41.  Câu truyện bắt đầu với anh mù được nhìn thấy sau khi được Đức Giê-su chữa lành.  Câu truyện kết thúc với việc người Pha-ri-sêu tưởng là họ sáng mắt, nhưng thực ra họ lại càng ngày càng chìm đắm trong tăm tối.

 

Khám phá

 

Nhiều lời tiên tri trong Cựu Ước nói tới sự kiện đấng mê-si-a sẽ đến và thể hiện những lời tiên tri ấy.  Bạn hãy đọc I-sai-a 29:18; 35:5; 42:6-7.  Những đoạn này soi sáng cho bạn điều gì về câu truyện anh mù bẩm sinh?

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

 

Bạn hãy đọc Gio-an 1:19-34; 3:22-36.

          Bạn hãy viết tóm tắt lại chứng từ của Gio-an Tẩy giả về Đức Giê-su.

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

 

Bạn hãy đọc Gio-an 1:35-51.

          Bằng cách nào An-rê và Phi-líp-phê làm chứng cho Đức Giê-su?

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

 

Bạn hãy dành một khoảng thời gian để suy nghĩ về đức tin của anh mù bẩm sinh.  Trong sách Tin Mừng này, đức tin có nghĩa là một cam kết cá nhân và tích cực đối với Đức Giê-su.  Vậy trong câu truyện, anh mù đã tỏ ra sự cam kết tích cực như thế nào?

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

 

Bạn hãy cân nhắc sự cam kết của bạn với Đức Giê-su.  Bằng cách nào bạn sẽ tỏ ra cam kết với Ngài hơn nữa?

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

 

Bạn hãy viết một lời nguyện quyết tâm tích cực cam kết với Đức Giê-su hơn nữa trong mỗi ngày.

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

 

Những điều khám phá

 

Câu truyện đặt trọng tâm vào mấy chủ đề.  Một trong những chủ đề ấy là chiến thắng của sự sáng trên bóng tối, tức là chiến thắng của Đức Giê-su trên sự dữ hoặc trên tội lỗi.  Trong Cựu Ước, các ngôn sứ thường dùng những hành động để nói lên sứ điệp của họ.  Đức Giê-su cũng làm như vậy trong câu truyện chữa lành này.  Việc chữa lành sự mù lòa thể xác chứng tỏ thực tại Đức Giê-su đúng là sự sáng thế gian, Đấng đã đến để chữa lành sự mù lòa thiêng liêng của con người.

 

          Một chủ đề khác, đó là vấn đề ngày sa-bát.  Thay vì vui mừng với người mù được chữa lành thì người Pha-ri-sêu lại bực tức vì Đức Giê-su chữa bệnh trong ngày sa-bát.  Vấn đề là ở sự kiện Đức Giê-su đã nhổ nước bọt xuống đất, làm thành bùn rồi bôi lên mắt anh mù.  Trong ngày sa-bát, người ta không được phép nhào bột làm bánh, khuấy bột cũng không được phép nữa.  Trộn bùn với bất cứ cái gì cũng có thể làm cho người Do-thái nhớ đến ngày xưa phải trộn đất sét với rơm khi họ phải làm nô lệ ở bên Ai-cập.

 

          Làm chứng cho Đức Giê-su là một chủ đề được đặt ra ngoài câu truyện.  Nhiều người, bắt đầu là Gio-an Tẩy giả, An-rê và Phi-líp-phê làm chứng cho Đức Giê-su trong sách Tin Mừng này.  Cũng như họ, mỗi Ki-tô hữu được mời gọi hãy rao giảng Tin Mừng (nghĩa là làm cho những người khác biết Đức Giê-su qua lối sống của chúng ta và qua những điều chúng ta nói).  Anh mù bẩm sinh nay được trông thấy đã thực hiện một loạt chứng từ.  Chứng từ thứ nhất, anh đơn giản nói cho những người láng giềng biết tên của Đức Giê-su và Ngài đã làm gì cho anh (Gio-an 9:8-12).  Rồi anh làm chứng với những người Pha-ri-sêu;  anh lập đi lập lại những gì Đức Giê-su đã làm;  rồi khi đối đáp những lời họ tố cáo rằng Đức Giê-su không thể từ Thiên Chúa mà đến vì Ngài đã lỗi luật ngày sa-bát, anh mù đã vặn hỏi lại họ và khẳng định Đức Giê-su là một vị ngôn sứ (Gio-an 9:13-17).  Cha mẹ anh thì sợ không muốn làm chứng vì người ta đe dọa đuổi họ ra khỏi hội đường.  Đây có thể cũng là thách đố cho những Ki-tô hữu nhút nhát trong thập niên 80.  Một lần nữa anh mù được lành lại làm chứng lòng tin của anh nơi Đức Giê-su trong 9:24-34 và khẳng định anh tin Đức Giê-su là người đến từ Thiên Chúa.  Sau đó trong cuộc đối thoại ngắn với Đức Giê-su, anh tuyên xưng:  “‘Thưa Ngài, tôi tin’.  Rồi anh sấp mình xuống trước mặt Ngài” (Gio-an 9:38).

 

          Vậy chúng ta nhận thấy nơi con người chất phác này một người tuy không thể nhìn thấy ánh sáng ban ngày lại có thể mở lòng đón nhận Ánh sáng thế gian.  Trái lại, những người Pha-ri-sêu nhìn thấy ánh sáng ban ngày, nhưng đã khóa kỹ tâm hồn không muốn tiếp nhận Đức Giê-su là Ánh sáng thế gian.  Trong thái độ cứng lòng, họ muốn ở trong bóng đêm hơn và chối từ bước vào cõi ánh sáng.

 

Ôn lại

 

Trong Hành trình 5, bạn đã khám phá những điều sau đây:

 

·         Câu truyện Anh mù bẩm sinh được trình bày theo hình thức một vở kịch nhỏ gồm có bảy màn.

·         Khi mở mắt cho anh mù bẩm sinh, Đức Giê-su đã chứng minh Ngài là Đấng Mê-si-a theo lời ngôn sứ I-sai-a tiên báo, Đấng đến để mở mắt cho người mù được thấy.

·         Lựa chọn ánh sáng hay bóng tối là việc của những ai được mời gọi làm môn đệ Đức Ki-tô.

·         Sợ bị đuổi ra khỏi hội đường vẫn còn là vấn đề của một số người thuộc cộng đoàn Gio-an.  Nỗi sợ ấy được phản ảnh trong câu truyện này.

·         Làm chứng cho Đức Ki-tô là việc quan trọng trong sách Tin Mừng này và cũng là một thách đố cho những ai muốn theo Ngài.

 

Sách đọc thêm

 

Thompson, Marianne Meye.  The Incarnate Word:  Perspectives on Jesus in the Fourth

Gospel.  Peabody, Mass.:  Hendrickson, 1988.

 


Mục Lục
Trở Về Trang Nhà