Học hỏi Tin Mừng trong Năm Sống Lời Chúa

 

 

Thưa quý vị,

 

Để góp phần vào chương trình học hỏi và sống Lời Chúa trong năm 2006, chúng tôi xin gửi tới quý vị một tập tài liệu rất hữu ích của Raymond Apicella và nữ tu Carolyn Thomas, S.C.N., mang tựa đề “Journeys Into Matthew”, “Journeys Into Mark”, “Journeys Into Luke” và “Journeys Into John”.  Mỗi tập “Hành trình” có 16 hoặc 18 bài giúp chúng ta có được một hiểu biết căn bản và rõ ràng về một sách Tin Mừng.

 

Tài liệu được soạn thảo theo cách dùng những bài tập, hướng dẫn chúng ta khám phá những dữ kiện, suy tư về những khám phá ấy, nắm bắt được những điểm chính và sử dụng những tài liệu cần cho việc nghiên cứu thêm.

 

Việc học hỏi này có thể được thực hiện do từng cá nhân hoặc với một nhóm học hỏi và chia sẻ Lời Chúa.  Phương pháp sống động và gợi óc tò mò học hỏi sẽ là một trong những yếu tố giúp chúng ta hăng say và kiên nhẫn đi từ hành trình này tới hành trình khác để tìm gặp và sống những gì các thánh sử trình bày về Chúa Giê-su và Tin Mừng cứu độ.

 

Raymond Apicella là giáo sư thuộc khoa nhân bản và tôn giáo của Đại học St. Thomas ở Miami, Florida.  Ông ở trong thành phần ban giáo sư Viện Mục vụ của Đại học.  Ông tốt nghiệp cao học thần học ứng dụng tại Graduate Theological Union at Berkeley, California và tiến sĩ Kinh Thánh và Thuyết giảng tại Austin Presbyterian Theological Seminary ở Texas.  Tiếc một điều là sau khi soạn xong ba Hành trình học hỏi Tin Mừng Mát-thêu, Mác-cô và Lu-ca, ông đã qua đời và Hành trình học hỏi Tin Mừng Gio-an đã được một đồng nghiệp là nữ tu Carolyn Thomas, S.C.N. tiếp tục và hoàn tất.

 

Chúng tôi dịch sang tiếng Việt để sử dụng cho những nhóm học hỏi Lời Chúa mà chúng tôi đã giúp trong quá khứ có được tài liệu thích hợp trong tay.  Giờ đây, chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị những gì đã giúp chúng tôi hiểu biết thêm và sống Tin Mừng Chúa Ki-tô, như một đóng góp nhỏ bé, hy vọng Năm Sống Lời Chúa của quý vị được khởi sắc thêm nhờ những Hành trình học hỏi này.  Đó là mục đích duy nhất để những tài liệu này có mặt trên gia trang Simonhoadalat, tuyệt đối tránh bất cứ hình thức thương mại nào có thể làm tổn thương tới tác quyền của những vị đã dày công soạn thảo tài liệu.

 

Chu kỳ Phụng vụ Lời Chúa năm 2006 sử dụng Tin Mừng Mác-cô.  Do đó, chúng tôi bắt đầu với Hành trình học hỏi Tin Mừng Mác-cô, Mát-thêu và tiếp theo đây là Hành trình học hỏi Tin Mừng Lu-ca.

 

 

LM. Trần Đình Nhi