Hành trình học hỏi Tin Mừng Lu-ca

Hành trình 10

 

 

 

Cầu nguyện bằng kinh Lạy Cha

 

 

Hành trình 9 đã giới thiệu kinh Lạy Cha như kinh nguyện của người môn đệ.  Là môn đệ Chúa, chúng ta tìm cách tiếp tục mối quan hệ với Thiên Chúa qua cầu nguyện.  Mặc dù có nhiều cách cầu nguyện, nhưng một phương thức được gọi là cầu nguyện hướng vào tâm điểm có lẽ thích hợp bởi vì phương thức này sử dụng kinh Lạy Cha.

 

Khám phá

 

Cầu nguyện hướng vào tâm điểm là phương pháp tìm gặp Chúa ngay trong con người mình.  Phương pháp đòi người thực hành phải bỏ đi mọi chia trí và đắm mình trong sự hiện diện yêu thương của Chúa.  Nó cũng đòi người thực hành phải nghe theo lời khuyên của tác giả Thánh Vịnh, là “Dừng tay lại:  Hãy biết Ta đây là Thiên Chúa” (Tv 46:11).  Những đề nghị thực hành phương pháp cầu nguyện hướng vào tâm điểm rất đơn giản.  Trước hết bạn hãy đọc tất cả bài tập, rồi sau đó theo từng bước một.

 

·         Bạn hãy tìm một nơi thanh vắng tránh mọi chia trí.  Bạn cần khoảng hai mươi phút để làm bài tập này.  Sắp đặt cách nào đó để tới khi hết giờ bạn cũng không cần nhìn đồng hồ.  Sau hai mươi phút bạn có thể mở một băng nhạc với âm thanh thật nhẹ nhàng.

·         Bạn hãy đặt mình trong tư thế thư giãn.  Thường thường cách tập trung vào hơi thở sẽ giúp bạn nhiều.  Khi hít vào, bạn hãy tưởng tượng như bình an và tình yêu của Chúa đi vào thân thể bạn.  Khi thở ra, bạn hãy tưởng tượng như ưu phiền và chán nản đang rời bỏ thân thể bạn.

·         Bạn hãy chọn một lời nói lên sự hiện diện yêu thương của Chúa đối với bạn, thí dụ, lạy Cha, lạy Chúa, lạy Chúa Ki-tô, lạy Đấng Bạn Tình chí ái. Bạn hãy lập lại lời ấy thật chậm và thật cung kính cho tới khi trở nên một với hơi thở của bạn.

·         Khi nào có gì làm bạn chia trí (thí dụ tiếng động, một tư tưởng) bạn hãy nhẹ nhàng trở lại với lời thưa cung kính của bạn.  Hãy tưởng tượng như bạn để cái làm bạn chia trí đó ở trong một túi rác.

·         Sau hai mươi phú tập trung, bạn bắt đầu cầu nguyện, đọc kinh Lạy Cha thật chậm và thinh lặng.

 

Những người thực hành lối cầu nguyện hướng vào tâm điểm khuyên chúng ta nên cầu nguyện mỗi ngày hai lần:  buổi sáng và buổi tối.

 

Ôn lại

 

Trong Hành trình 10, bạn đã khám phá những điều sau đây:

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

 

·         Kỹ thuật thực hành phương pháp cầu nguyện hướng vào tâm điểm.

 

 

Sách đọc thêm

 

Vô danh.  The Cloud of Unknowing.  Middlesex, England:

          Penguin Books Ltd., 1961.

 

Pennington, Basil.  Daily We Touch Him:  Practical Religious Experiences.  Garden

          City, N.Y.:  Doubleday and Company, 1977.


Mục Lục
Trở Về Trang Nhà