Hành trình học hỏi Tin Mừng Mát-thêu

Hành trình 8

 

 

 

Suy nghĩ về Hành trình của bạn

 

Hành trình 6 và 7 đã trình bày nền tảng việc rao giảng của Đức Giê-su về Nước Trời.  Cũng như các môn đệ Đức Giê-su, chúng ta được kêu gọi ra đi xây dựng Nước Trời.  Dĩ nhiên những thách đố ra đi xây dựng Nước Trời được trình bày ở bài giảng thứ nhất trong Tin Mừng Mát-thêu khác với những thách đố do xã hội hôm nay.  Lối sống đổi mới triệt để mà Mát-thêu trình bày cho cộng đoàn ngài phải được áp dụng cho chúng ta ngày nay.  Hành trình 8 sẽ là một bài tập suy tư đặt câu hỏi liệu chúng ta có dám chấp nhận những thách đố triệt để ấy của Đức Giê-su không.

          Bạn hãy đọc qua một lượt tất cả bài tập để biết phải đi qua những bước nào.  Sau đó làm bài tập.

 

 

Khám phá

 

1)    Bạn hãy tìm một chỗ tương đối yên tĩnh.  Bạn cần khoảng 40 phút để làm bài tập này.

2)    Ngồi trên ghế, hai chân để trên sàn nhà, hai tay đặt trên lòng, lưng thẳng và mắt nhìn xuống hoặc nhắm lại.

3)    Để cho thân thể thoải mái bằng cách tập trung vào hơi thở.  Bắt đầu bạn hãy tưởng tượng mình đang hít vào ánh sáng, bình an và thư giãn, rồi thở ra mọi hãi sợ, lo lắng và tối tăm.  Cố gắng giữ nhịp thở cho chậm và đều đặn.

4)    Dùng con mắt tưởng tượng, bạn đi tới một nơi nào đó – có thực hoặc tưởng tượng – để có thể nghỉ ngơi.  Có thể trên núi hay bờ biển hoặc mơi nào đó bạn thấy được thanh tĩnh và bình an.  Bạn hãy tưởng tượng xin Đức Giê-su đến nơi này với bạn.  Hãy thảo luận với Ngài về điều bạn tin rằng có sự khác biệt giữa những giá trị của xã hội với những giá trị của Nước Trời.  Hãy xin Đức Giê-su giúp bạn biết làm cách nào bạn có thể thay đổi một số giá trị trong lối sống của bạn đang đi ngược lại những giá trị của Nước Trời.

5)    Khi làm xong cuộc chuyện vãn tưởng tượng với Đức Giê-su, bạn hãy viết xuống đâu là những giá trị cũa xã hội và đâu là những giá trị của Nước Trời.  Bên cạnh mỗi giá trị của xã hội mà bạn thấy cần phải thay đổi, hãy ghi lại một vài ý tưởng giúp bạn biến đổi từ giá trị này sang giá trị kia.

 

 

Những điều khám phá

 

Sau đây là một số những giá trị đối nghịch nhau cá nhân chúng tôi đã khám phá được.  Chúng tôi chỉ chia sẻ để giúp bạn suy tư mà thôi.  Bạn nhớ là trong Hành trình này, không có câu trả lời nào là đúng hoặc sai cả.

 

Những giá trị của xã hội

 

1)    đức tin chỉ là một biểu lộ phụng vụ bề ngoài thôi

2)    muốn lãnh đạo người khác hoặc làm theo lối riêng của bạn

3)    chủ vắng nhà gà vọc niêu tôm

4)    cứ sống ồn ào náo nhiệt đi

5)    hãy trình diễn cho đẹp

6)    hễ không làm cho ai buồn là được

7)    ghét những kẻ làm cho bạn đau khổ

8)    đừng tin ai

9)    tham lam

10) mong đợi phần thưởng công lao

11) mong đợi phần thưởng công lao

 

Những giá trị của Nước Trời

 

1)    đức tin là nội tâm và cá nhân

2)    làm tôi tớ phục vụ

3)    hãy chuẩn bị cho Chúa

4)    nội quan, sống nội tâm

5)    đừng giả hình

6)    hãy sửa lỗi cho nhau

7)    hãy tha thứ

8)    hãy tin tưởng

9)    hãy quảng đại

10) hãy sống trọn vẹn từng giây phú

11) chính mình cần sám hối

 

 

 

Ôn lại

 

Trong Hành trình 8, bạn đã khám phá những điều sau đây:

 

·         Xã hội dạy cho bạn những giá trị khác với những giá trị Nước Trời.

·         Suy nghĩ về những khác biệt này có thể giúp chúng ta biết cần phải thay đổi gì trong lối sống chúng ta.

 

 

 

 


Mục Lục
Trở Về Trang Nhà