KINH KHẤN THÁNH GIUSE

GIÚP SỐNG ƠN GỌI TỰ HIẾN

(Tóm theo nội dung Tông thư Patris Corde)

 

Lạy Thánh Giuse là Bạn Trăm năm Đức Trinh Nữ Maria[1],/ và là cha nuôi Chúa Giêsu Đấng Cứu Thế[2]./ Tin tưởng vào Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót,/ cha[3] đã không sợ để Chúa dẫn lối chỉ đường[4]./ Cha đã đón nhận[5] trách nhiệm bảo vệ,/ trông nom cũng như chăm sóc Đức Maria và Chúa Giêsu./ Các ngài là kho tàng đức tin quý giá nhất của chúng con./

Trong giai đoạn đầu của công trình cứu độ,/ cha đã cộng tác với Thiên Chúa cách tràn đầy hy vọng,/ can đảm,/ sáng tạo[6] và vững vàng./ Cha đã cống hiến hết mình cho Đức Maria và Chúa Giêsu trong cuộc sống và công việc./ Cha đã sống ơn gọi tự hiến với trọn con tim và khả năng của mình./ Cha đã biến đời mình thành của lễ hy sinh/ phục vụ mầu nhiệm nhập thể và sứ vụ cứu thế[7]./ Theo gương Cha trên trời,/ cha đã yêu mến các ngài bằng một tình yêu vô biên,/ dịu dàng[8],/ thanh khiết,/ và tự hiến phi thường./ Thoát khỏi mọi sự chiếm hữu,/ cha đã sống tình yêu thanh khiết với các ngài./ Cha đã tôn trọng quyền tự do/ để các ngài sống cuộc sống của riêng mình cách tinh tế./ Cha tìm được vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu ở sự tự hiến./

Chức linh mục và đời sống thánh hiến của chúng con/ cũng đòi hỏi phải có sự hy sinh chín chắn của việc tự hiến./ Trong tâm tình vâng phục của Chúa Giêsu[9] và chạy đến cùng cha[10],/ xin cha giúp chúng con sống tình yêu tự hiến và sống vâng phục[11]/ để từ bỏ ý riêng mình/ và luôn sẵn sàng thi hành thánh ý Thiên Chúa[12]./ Nhờ sống ơn gọi tự hiến theo gương cha,/ mỗi người thực sự là một thừa tác viên của ơn cứu độ[13]./ Chúng con cầu xin,/ nhờ Đức Kitô Chúa chúng con./ Amen.

 

 

IMPRIMATUR

Đà Lạt, ngày 31 tháng 05 năm 2021

 

+ Đaminh Nguyễn Văn Mạnh

   Giám mục Giáo phận Đà Lạt[1] Mt 1,18.20-21; Lc 1,27.

[2] Mt 1,21.

[3] ĐGH Phanxicô, Patris Corde, số 1: “Thánh Giuse luôn được các Kitô hữu tôn kính là cha”.

[4] Mt 1,20; Patris Corde, số 3.

[5] G 2,10.

[6] Lc 2,6-7; Mt 2,13-14.

[7] ĐGH Phaolô VI, Bài giảng 19/03/1966.

[8] Tv 103, 13: “Như người cha yêu thương con cái mình, Chúa xót thương những ai kính sợ Người”; Lc 15,24.

[9] Lc 2,51; Xh 20,12; Ga 3,34; Pl 2,8; Mt 26,39; Mc 14,36; Lc 22,42; Dt 5,8.

[10] St 41,55.

[11] Mt 1,24.

[12] Lc 2,22.27.39; Mt 1,24; 2,13-18.21.

[13] ĐGH Gioan Phaolô II, Redemptoris Custos, 15/08/1989, số 8.


Năm Thánh Giuse