Lạy Cha chúng con

 

 

Cha nhân từ, Cha cho mặt trời chiếu soi

người công chính và người tội lỗi.

Cha của mọi người, Cha duy nhất,

Cha của những ai có tư tưởng khác biệt,

không phải Cha tôi hay Cha anh,

nhưng trước hết : Cha chúng con,

xin cho mọi người được biết danh Cha.

Chúng con van xin hoà bình

và hết lòng nguyện xin nước Cha trị đến,

Ý Cha thể hiện dưới đất nầy

để tình yêu Thần Linh thấm nhuần chúng con.

 

Xin Cha cho chúng con cơm bánh hằng ngày :

Bánh lời Chúa nuôi dưỡng trí khôn trong chân lý,

ý chí trong tình yêu,

Bánh mình Chúa ban sự sống viên mãn,

Bánh bằng bột cho các em đỡ đói,

giúp các em triển nở và đem bình an cho gia đình.

 

Xin Cha tha nợ chúng con.

Nhìn nhận tính hung dữ rất khó,

và lỗi lầm làm chúng con nhục.

Nhưng Cha biết sự yếu đuối chúng con

và sẽ tha chúng con.

 

Lỗi chúng con xúc phạm anh em

và làm hại sự sống chung trong nước :

xúc phạm người nghèo, người yếu, người cùng đường,

làm chúng con xa cách nhau và ngăn cản tình anh em.

 

Xin Cha tha nợ chúng con

như chúng con tha kẻ có nợ chúng con :

Như con Cha,

Giáo hội bị đóng đinh

khi chúng con không còn biết thương nhau.

 

Dù khó khăn hay nhục nhã,

xin giúp chúng con tha thứ cho nhau

để chúng con cùng đi và xây dựng xã hội mới

trong tình thương, công lý và hoà bình.

 

Xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ,

chớ để chúng con sa chước cám dỗ,

để không bao giờ chúng con dùng dối trá thay chân lý,

và lấy ác trả ác.

 

Lạy Cha, Cha là Vua uy-quyền và vinh hiển muôn đời.

Amen .

 

 

Hiền Hòa chuyển dịch

12-01-2003

 

 

 


Trở Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà