Xin nhận lời con ! Lạy Chúa nhân từ ,
cho con nhiệt thành ước muốn điều Ngài tán thưởng

để con tìm kiếm điều đó với sự cẩn trọng

để con nhận ra đó là sự thât,
để hoàn thành  trong sự hoàn hảo
để con khen ngợi và tôn vinh danh Ngài.

Xin hãy tạo trật tự trong đời sống của con
và cho con biết
Chúa muốn con làm gì ?
Xin cho con hoàn thành nó ngay
   hữu ích cho ơn cứu độ của con.

Xin khấng ban, Lạy Chúa, Thiên Chúa của con,
một trí thông minh hiểu biết Chúa,
một lòng háo hức tìm kiếm Chúa ,   
một sự khôn ngoan tìm thấy Chúa,
một cuộc sống  làm vui lòng Chúa,
một dạ kiên nhẫn chờ Chúa với niềm tin cậy,
và tin tưởng rằng cuối cùng con có Chúa.

 

 

 

Thánh Thomas d’Aquin

Quốc Việt dịch thuật