Khi Chúa gọi bạn, hãy để ý

Người rất đòi hỏi, người yêu cầu tất cả

Sự hoán cải không được thực hiện nửa vời,

nửa con tim hay nửa lời nói.

nửa sự dấn than hay nửa đời sống.

Về Chúa, bạn biết Người

Khi Chúa kêu gọi bạn hoán cải,

Chúa chờ đợi sự biến đổi là hoàn toàn,

là tất cả con tim bạn đổi khác

là cuộc sống, toàn thể cuộc sống bạn.

Vậy thì bạn đừng lải nhải cằn nhằn

đừng mặc cả với Chúa.

Nếu Chúa mãi kêu gọi bạn đi đến tận cùng

của cuộc sống người đàn ông, phụ nữ,người chồng, người mẹ

hãy đi và đừng do dự.

Hãy chấp nhận rủi ro của lời mời gọi, sự rủi ro của Chúa

Ngay cả lúc bạn mất sự yên tĩnh

Chắc chắn, điều đó không dễ dàng

Nhưng bạn sẽ không hối tiếc về điều đó.

 

 

 

 

Fenêtre ouvertes, Robert Riber

Hải Hà dịch thuật