CÁC GIÁO HẠT TRONG GIÁO PHẬN :
(Cập Nhật 3/2000)
Giáo phận Ðàlạt có 5 giáo hạt :

Hạt Ðàlạt : bao gồm thành phố Ðàlạt và huyện Lạc Dương
Gồm có các giáo xứ :

Tên giáo xứ Ðịa chỉ Linh mục quản xứ
1 An Bình Phường 3, Ðàlat Phêrô Võ Trung Thành
Giáo Sở Bạch Ðằng Cây số 4, Ðàlạt Lm. Giuse Phan Thái Hòa
2 Cầu Ðất Xã Xuân Trường Phêrô Võ Trung Thành
3 Chính Tòa Phường 3, Ðàlạt Giuse Võ Ðức Minh
4 Chi Lăng Phường 9, Ðàlạt Phêrô Trần Ðình
5 Du Sinh Phường 5, Ðàlạt Phaolô Ðinh Huỳnh Hoa
6 Ða Thiện Phường 8, Ðàlạt Micae Trần Ðình Quảng
7 Hà Ðông Phường 8, Ðàlạt Giuse Trần Ngọc Liên
8 Langbiang Xã Lát, Lạc Dương Aug. Phạm Minh Thanh
9 Mai Anh Phường 6, Ðàlạt Cha Phạm Thái Hòa
10 Minh Giáo Phường 4, Ðàlạt Giuse Tống Ðình Quý
11 Phát Chi Xã Xuân Trường, Ðàlạt Phêrô Võ Trung Thành
12 Tà Nung Xã Tà Nung, Ðàlạt Anrê Nguyễn Văn Thành
13 Tạo Tác Phường 9, Ðàlạt Giuse Nguyễn Ngọc Tiến
14 Thánh Mẫu Phường 7, Ðàlạt Gioan Phan Công Chuyển
15 Thiện Lâm Phường 8, Ðàlạt Giuse Trần Minh Tiến
16 Tùng Lâm Phường 7, Ðàlạt Antôn Trần Thế Phiệt
17 Vạn Thành Phường 5, Ðàlạt Anrê Nguyễn Văn Thành
18 Vinh Sơn Phường 6, Ðàlạt Giuse Nguyễn Văn Linh
Dân số : 186.239 người
Số giáo dân : 25.206 người

Trở về danh sách Giáo Hạt

Hạt Ðơn Dương :gồm địa bàn huyện Ðơn Dương Gồm có các giáo xứ :

Tên giáo xứ Ðịa chỉ Số điện thoại Linh mục quản xứ
1 Châu Sơn Xã Lạc Xuân, Ðơn Dương Phêrô Bùi Ðức Thành
2 Kađơn Xã Kađơn Ðơn Dương Alexis Tống Phước Hậu
3 Lạc Hòa Xã Kađô, Ðơn Dương GB. Nguyễn Văn Khang
4 Lạc Lâm Xã Lạc Lâm, Ðơn Dương Giuse Hoàng Kim Thao
5 Lạc Nghiệp Tt. Dran, Ðơn Dương Anp. Nguyễn Văn Luận
6 Lạc Sơn Xã Lạc Lâm, Ðơn Dương Giuse Nguyễn Tiến Ðạt
7 Lạc Viên Xã Lạc Xuân, Ðơn Dương Phêrô Trần Bảo Thạch
8 Próh Xã Próh, Ðơn Dương Aug. Nguyễn Hữu Gia
9 Suối Thông Tt. Thạnh Mỹ, Ðơn Dương Tôma Phạm Quang Hào
10 Thạnh Mỹ Tt. Thạnh Mỹ, Ðơn Dương Giuse Nguyễn Viết Liêm
Dân số : 80.976 người
Số giáo dân : 27.928 người

Trở về danh sách Giáo Hạt

Hạt Ðức Trọng : bao gồm huyện Ðức Trọng và huyện Lâm Hà
Gồm có các giáo xứ :

Tên giáo xứ Ðịa chỉ Linh mục quản xứ
1 An Hòa Xã Liên Hiệp , Ðức Trọng Giuse Nguyễn Văn Bảo
2 Bắc Hội Xã Hiệp Thạnh, Ðức Trọng Phêrô Hoàng Ðình Thụy
3 Ðoàn Kết Tt. Ðinh Văn, Lâm Hà Giuse Nguyễn Văn Khấn
4 Kim Phát Xã Bình Thạnh, Ðức Trọng Giuse Ðinh Lập Liễm
5 Lán Tranh Xã Hoài Ðức, Lâm Hà Bart. Nguyễn Văn Gioan
6 Liên Khương Tt. Liên Nghĩa, Ðức Trọng Giuse Phan Thành Thuyết
7 Nam Ban Tt. Nam Ban, Lâm Hà Giuse Nguyễn Văn Khấn
8 Nghĩa Lâm Xã Liên Hiệp, Ðức Trọng Giuse Tạ Ðức Tuấn
9 Ninh Loan Xã Ninh Loan, Ðức Trọng Giuse Nguyễn Cao Nguyên, ICM
10 Phú Sơn Xã Phú Sơn, Lâm Hà Giuse Nguyễn Hưng Lợi
11 Thanh Bình Xã Bình Thạnh, Ðức Trọng Mátthêu Ðinh Viết Hoàng
12 Tùng Nghĩa Tt. Liên Nghĩa, Ðức Trọng Giuse Trần Văn Ðịnh
Dân số : 464.109 người
Số giáo dân : 28.463 người

Trở về danh sách Giáo Hạt

Hạt Di Linh : gồm địa bàn huyện Di Linh
Gồm có các giáo xứ :

Tên giáo xứ Ðịa chỉ Linh mục quản xứ
1 Di Linh Thị trấn Di Linh, Di Linh Giuse Phùng Thanh Quang
2 Hòa Nam Xã Hòa Nam, Di Linh Phêrô Trần Văn Khuyên
3 Hòa Ninh Xã Hòa Ninh, Di Linh Phêrô Trần Văn Khuyên
4 Kala Xã Bảo Thuận, Di Linh Ðaminh Nguyễn Huy Trọng
5 Phú Hiệp Xã Gia Hiệp, Di Linh Ðaminh Trần Ðức Tuấn
6 Tam Bố Xã Tam Bố, Di Linh Giuse Phạm Minh Sơn
7 Tân Phú Xã Ðinh Lạc, Di Linh Phêrô Phan Năng Hưởng
Dân số : 103.836 người
Số giáo dân : 32.555 người

Trở về danh sách Giáo Hạt

Hạt Bảo Lộc : gồm thị xã Bảo Lộc và các huyện Bảo Lâm, Ðạ Huoai, Ðạ Tẻh, Cát Tiên
Gồm có các giáo xứ :

Tên giáo xứ Ðịa chỉ Linh mục quản xứ
1 Bảo Lộc P. Blao, Bảo Lộc Giuse Nguyễn Hữu Duyên
2 Cát Tiên Tt. Ðồng Nai, Cát Tiên GB. Lê Kim Huấn
3 Chân Lộc Phường 2, Bảo Lộc Luy Nguyễn Ngọc Thanh
4 Ðạ Tẻh Tt. Ðạ Tẻh, Ðạ Tẻh Phaolô Dương Công Hồ
5 Ðức Thanh Xã Lộc Ðức, Bảo Lâm Giuse Dương Ngọc Châu
6 Hòa Phát P. Lộc Phát, Bảo Lộc Antôn Nguyễn Ðình Uyển
7 Lâm Phát Xã Lộc Ngãi, Bảo Lâm Giuse Trần Văn Ðình
8 Lộc Ðức Xã Lộc Ðức, Bảo Lâm Giuse Dương Ngọc Châu
9 Madagui Tt. Madagui, Ðạ Huoai Giuse Mai Văn Thược
10 Nam Phương P. Blao, Bảo Lộc Mátthêu Phạm Minh Thiên
11 Phúc Lộc P. Lộc Sơn, Bảo Lộc Giuse Nguyễn Công Linh
12 Quảng Lâm Xã Lộc Quảng, Bảo Lâm Giuse Phạm Văn Tuấn
13 Tân Bùi Xã Lộc Châu, Bảo Lộc Phêrô Hoàng Ngọc Dao
14 Tân Hà P. Lộc Tiến, Bảo Lộc Phaolô Lê Ðức Huân
15 Tân Hóa Xã Lộc Nga, Bảo Lộc Ðaminh Nguyễn Chu Truyền
16 Tân Rai Tt. Lôc Thắng, Bảo Lâm Phaolô Vũ Ðức Vượng
17 Tân Thanh Xã Lộc Thanh, Bảo Lộc Giuse Nguyễn Viết Ðinh
18 Thanh Xá Xã Lộc Nga, Bảo Lộc Giuse Ðinh Chu Tập
19 Thanh Xuân Xã Lộc Thanh, Bảo Lộc Giuse Dương Ngọc Châu
20 Thánh Mẫu P. Lộc Phát, Bảo Lộc Giuse Nguyễn Văn Hân
21 Thánh Tâm P. Lộc Phát, Bảo Lộc Giuse Vũ Ðình Tân
22 Thánh Tâm P. Lộc Tiến, Bảo Lộc GB. Trần Thái Huân
23 Thiện Lộc P. 2, Bảo Lộc Giuse Trần Thành Công
24Thượng Thanh Xã Lộc Thanh, Bảo Lộc Giuse Nguyễn Minh Luân
25 Đại Lộc X. Lộc Thành, X. Lộc Nam, H. Bảo Lâm Phêrô Nguyễn Công Linh ,
Dân số : 334.239 người
Số giáo dân : 102.266 người

Trở về danh sách Giáo Hạt
Trở Về Trang Nhà