Mừng Lễ Thánh Bổn Mạng Simon Hoà và Ðại Hội 1997
tại Nam California, Hoa Kỳ


SINH HOẠT NĂM 2018

 • Gia Đình Simon Hòa Họp Mặt Truyền Thống Hằng Năm - 2018 - 1/4
 • Gia Đình Simon Hòa Họp Mặt Truyền Thống Hằng Năm - 2018 - 2/4
 • Gia Đình Simon Hòa Họp Mặt Truyền Thống Hằng Năm - 2018 - 3/4
 • Gia Đình Simon Hòa Họp Mặt Truyền Thống Hằng Năm - 2018 - 4/4
 • Anh Em Lớp Ky tô Vua I (1964) Họp Mừng Bạn Đồng Môn Được Tiến Cử Giám Mục
 • Bạn Nguyễn Công Thành (Tâm) Đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Phân Phụ anh Nguyễn Văn Thanh là Ông Cố Giuse Nguyễn Văn Tiến Đã an nghỉ Trong Chúa
 • Anh Giu se Phạm Văn Tân -( Vancouver -Canada ) Lớp Phan xi cô 1 đã từ trần
 • ĐC An-tôn Vũ Huy Chương Gâp Gỡ Anh Em SMH Hải Ngoại Nam California
 • Thân Mẫu Anh Trần Văn Thăng lớp Kyto Vua I Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Thân Phụ Anh Giang Quốc Chung, lớp Ba Vua Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Thân Mẫu Anh Trần Văn Thăng lớp Kyto Vua I Đã An Nghỉ Trong Chúa


 • SINH HOẠT NĂM 2017
 • Thân Mẫu Cha Phao-lô Nguyễn Công Phương Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Thân Mẫu anh Ngô Trọng Hoàng Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Anh Em Cựu Simon Hòa Đàlạt Miền Nam California Hoa Kỳ Mừng Lễ Bổn Mạng Chủng Viện
 • Thư Chúc Mùng Của Anh Em SMH hải Ngoại Gửi Cha Giám Đốc ĐCV Micae Trần Đình Quảng
 • Thư Của ĐC An-tôn Vũ Huy Chương Mời Tham Dự : Mừng Lễ Bổn Mạng Và Kỷ Niệm 55 Năm Chủng Viện; Mừng Kim Khánh Linh Mục Và Lễ Thượng Thọ ĐHY Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn
 • Đại Hôi Simon Hòa Đalạt Hải Ngạoi 2017


 • SINH HOẠT NĂM 2016
 • Video clip: Tưởng Nhớ Bạn Antôn Pađua Nguyễn Hoàng, Lớp Thêrêsa 1965
 • Tường Trình Ngày Đại Hội Simon Hòa Hải Ngoại, 2016
 • Hiệp Thông: Cụ Bà Mattha Nguyễn Thị Sâm, Nhạc Mẫu Anh Nguyễn Công Phán Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Cáo Phó và Chương Trình Tang Lễ Con Trai Của Thầy Gioan Phạm Suý
 • Chương Trình Tang Lễ Anton Padua Nguyễn Hoàng
 • Hiệp Thông: Anh Antôn Padua Nguyễn Hoàng (Antony Hoang Nguyễn), Lớp Têresa 1 đã an nghỉ trong Chúa
 • Lớp Giuse 2-Bảo Lộc họp mặt
 • Hiệp Thông: Cụ Giuse Nguyễn Văn Thạnh, thân phụ anh Nguyễn Thịnh Vượng (Giuse II) đã an nghỉ trong Chúa


 • SINH HOẠT NĂM 2015
 • Anh Em Cựu Simon Hòa tại Hoa Kỳ Họp Mặt Mừng Lễ Bổn Mạng 2015
 • 50 Năm Nhìn Lại Các Nhân Vật Simon Hòa (Album)
 • Hiệp Thông: Thân phụ anh Hòai Sơn đã a nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Nhạc phụ anh Nguyễn Duy Lâm đã từ trần
 • Lễ An Táng Antôn Trần Quang Thực, lớp Giuse 2
 • Anh Em Simon Hòa Nam California Chào Đón Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn
 • Hình ảnh gặp gỡ ĐHY Phêrô, Vol 1
 • Hình ảnh gặp gỡ ĐHY Phêrô, Vol 2
 • Hình ảnh gặp gỡ ĐHY Phêrô, Vol 3
 • Hiệp Thông: Nhạc Mẫu anh Nguyễn Vượng là cụ bà Maria Bùi thị Mỳ đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông, nhạc mẫu anh Hoàng Ngọc Quang là cụ bà Martha Maria Văn Thị Báu đã an nghỉ trong Chúa
 • Thông Báo Mừng Lễ Bổn Mạng Simon Hòa Hải Ngoại
 • Thư Mời: Anh em SMH Tham Dự Buổi Đón Tiếp Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn (Nội Bộ)
 • Hiệp Thông: Ông Cố Phêrô Lê Quang Hợp, thân phụ cha GB. Lê kim Huấn đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Cụ Cố Giuse Phạm Đình Cơ, thân phụ anh Phạm Lương Tuyền đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Cụ Cố GioanKim Trần Văn Nhuần, thân phụ anh Trần Văn Tòan đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Chị Terêsa Lê Thị Tùng Đức, hiền thê anh Bùi Văn Chư đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Thân mẫu anh Nguyễn Đức Lực (Kytô Vua 2) là Cụ Cố Matta Võ Thị Vượng đã đựơc Chúa gọi về
 • Hiệp Thông: Cụ Nguyễn bá Kế, thân phụ anh Nguyễn bá Nghiệp, đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Thầy Khổng Vĩnh Thành Đã Được Chúa Gọi Về
 • Tường Thuật Ngày Họp Mặt Anh Em Cựu Chủng Sinh Simon Hòa Đalạt Hải Ngoại
 • Hình Ảnh Buổi Họp Bầu Ban Đại Diện, Nhiệm Kỳ 2015-2019 và Tu Chính Nội Quy
 • Biên Bản Ngày Họp Mặt Simon Hòa Hải Ngoại tại Handford, Caifornia
 • Thông báo ngày du ngoạn và họp mặt 2015 (.pdf)
 • Video Khoảnh Khắc Sau Cùng Của Cha Giuse Trần Văn Định, Lớp Giuse I
 • Hiệp Thông: Thân mẫu bạn Nguyễn Đắc Lực đã an nghỉ trong Chúa
 • Thông báo và Chương Trình Đại Hội Simon Hòa Hải Ngoại 2015 (.pdf)
 • Lớp Giuse 2 (1969)
 • Lớp Giuse 2 Bảo Lộc mừng Bổn Mạng - 19/3/2015
 • Hoài Sơn & Bích đi Rôma tham dự lễ phong Hồng Y cho Tân Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn ngày 12-2-2015
 • Thân Mẫu anh Trần Quang Thực (Giuse II) là cụ Bà Matta Đào Thị Kiệt đã an nghỉ trong Chúa
 • Cụ Bà MARIA NGUYỄN THỊ NHẠN, sinh năm 1923, là thân mẫu bạn Giuse Đào Công Sơn (gx Tân Hà) đã an nghỉ trong Chúa
 • Buổi họp mặt Truyền Thống của anh em cựu Simon Hòa Đà Lạt khu vực Saigon (12/12/2014)
 • Lớp Ba Vua Hành Trình Đi Tìm Chúa Trên Núi Rừng Đateh
 • Hiệp Thông: Thân phụ anh Đào Đức Dũng (lớp Kytô Vua 2) đã an nghỉ trong Chúa


 • SINH HOẠT NĂM 2014
 • Thụ Nhân Ơi!
 • Tường Trình Ngày Họp Mừng Lễ Thánh Bổn Mạng Simon Hòa Của Anh Em Cựu Chủng Sinh Simon Hòa Tại Hoa Kỳ.
 • Nhà Nguyện Đăngs'rôn, Đai Ninh Đức Trọng
 • Thánh Lễ An Táng Ông Cố Phêrô, Thân Phụ Cha Gioan Nguyễn Trọng Thành, Quản Xứ Lạc Nghiệp
 • Cựu Chủng Sinh Kitô Viện Họp Mặt Truyền Thống
 • Các Cụ Lớp Kytô Vua 1 Kỷ Niệm 50 Năm Tại Chủng Viện Simon Hòa, Ngày 25-8-2014
 • Biên Bản Ngày Họp Mặt Simon Hòa Đalạt Hải Ngoại 2014
 • Hình Ảnh Ngày Họp Mặt Anh Em Cựu Simon Hòa Đalạt Hải NGoại 2014 Tại San Jose, California
 • 50 Năm Simon Hòa, Hành Trình Tìm Về Quá Khứ
 • Lớp Giuse 2 – Việt Nam, Họp Mặt Truyền Thống Năm 2014 – Kỷ Niệm 45 năm Anhemnhajos (1969 – 2014)
 • Hiệp Thông: Thân phụ mẫu anh Nguyễn Công Hưng (Kytô Vua 2) đã an nghỉ tyrong Chúa
 • Thông Báo Ngày Họp Mặt Ái Hữu Simon Hòa Đalạt hải Ngoại
 • Hiệp Thông: Nhạc phụ anh Lê Bá Khẩn (Mỹ) lả cụ ông Giuse Nguyễn Đình Tuyên đã được Chúa gọi về
 • Hiệp Thông: Thân Phụ bạn Trần Xuân Lộc, lớp Kytô Vua 2 đã a nghỉ trong Chúa
 • Lớp Giuse 2 Bảo Lộc Mừng Lễ Bổn Mạng
 • Danh Sách Lớp Giuse 2 - Niên Khóa 1969-1970
 • Chúc Mừng Anh Em có Bổn Mạng thánh Giuse
 • Hiệp Thông:Thân phụ bạn Mai Ngọc Khâm - Giuse 2 là Cụ Ông Vinhsơn Mai Ngọc Hoàng đã được Chúa gọi về
 • Hiệp Thông: Chị Andre Ntờr K' Drim, vợ của anh Liêng Hot Ha Giang (người Lạch, lớp Kytô Vua 2) đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Cha Giáo Bernađô Nguyễn Tiến Huân đã được Chúa gọi về
 • Hình ảnh đón tiếp ĐC Anton và cha Chưởng Ấn GP. ngày 19-1-2014
 • Hiệp Thông: Chị ruột của Đức Tổng Giám Mục Bùi Văn Đọc vừa mới từ trần tại tư gia Saigon
 • Hiệp Thông: Thân Mẫu anh Nguyễn Văn Hoàng, lớp Têrêxa đã an nghỉ trong Chúa


 • SINH HOẠT NĂM 2013
 • Thư Mời Họp Mặt Tất Niên và Đón Tiếp Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương và cha Chưởng Ấn Gioan Bocso Hoàng Minh Chính
 • Một Vài Cảm Nghĩ Về Ngày Lễ Bổn Mạng Chủng Viện Simon Hòa – 12/12/2013
 • Bài giảng của Đức Cha Antôn trong Thánh lễ mừng Bổn mạng Đại chủng viện Đàlạt (Simon Phan Đắc Hòa)
 • Mừng Lễ Thánh Simon Hòa, Bổn Mạng Đại Chủng Viện Minh Hòa - Đàlạt
 • Hiệp Thông: Thân mẫu anh Đỗ văn Lịch, lớp Phanxicô II là cụ cố Rosa Nguyễn Thị Loan đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Cụ Cố Giuse Phạm Văn Tráng, thân phụ anh Pham Quang Soi đã an nghỉ trong Chúa
 • Anh Em Simon Hoa Dalat Hải Ngoại Họp Mặt 2013
 • Biên Bản Ngày Họp Mặt Simon Hòa Dalạt Hải Ngoại 2013
 • Bản chụp take-note Biên Bản Họp Mặt Simon Hòa Đalạt Hải Ngoại 2013 - (.pdf)
 • Hình Ảnh Ngày Họp Mặt Simon Hòa Dalạt Hải Ngoại 2013
 • Thiệp Mời Lễ Tạ Ơn của Tân Linh Mục Max. Trần Minh Đức, ấm tử của anh chị "ông bà cố trẻ" Trần Thăng Thiên, tức "Thiên Béo"
 • Thư Mời Họp Mặt Thường Niên Simon Hòa Hải Ngoại 2013
 • Thiệp báo tin và mời tham dự lễ Thụ Phong Linh Mục của thầy Marx Trần Minh Đức là ấm tử của ông bà cố trẻ Trần Thăng Thiên
 • Thiệp báo tin và mời tham dự lễ Thụ Phong Linh Mục của thầy Marx Trần Minh Đức, Bìa 1, .pdf
 • Thiệp báo tin và mời tham dự lễ Thụ Phong Linh Mục của thầy Marx Trần Minh Đức, Bìa 2, .pdf
 • Anh Em Lớp Giuse 2 Miền Bảo Lộc Chia Tay Gia Đình Nguyễn Văn Thanh
 • Hiệp Thông: Thân Mẫu bạn Vũ Khánh Long (Kytô Vua II) là cụ bà Maria Vũ Thị Lý đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: bà Cố Cêcilia Lê Thị Thu, thân mẫu cha Vũ Chí Hỷ (lớp Mông Triệu) đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Cụ Cố Giuse Đỗ Văn Kỳ, thân phụ bạn Đỗ Minh Hùng (lớp Vô Nhiễm II) đã an nghỉ trong Chúa
 • Cáo Phó: Thân Phụ anh Nguyễn Ngọc Trung (lớp Ba Vua) là cụ ông Phêrô Ngọc Thủy đã được Chúa gọi về
 • Báo Tin: Cụ Bà Catarina Nguyễn Thị In, thân mẫu của bạn Phêrô Nguyễn Văn Giầu (Lớp Têrêsa I) đã an nghỉ trong Chúa
 • SINH HOẠT NĂM 2012
 • Phim Ngày Kỷ Niệm 50 Năm Chùng Viện Simon Hòa Đalạt( 2 tập)
 • Những Hình Ảnh, Âm Thanh và clip trong ngày Kỷ Niệm 50 Năm Chủng Viện, không nên bỏ quá nhé !!!!
 • NHUNG TINH CAM DANH CHO DEM GALA VAN NGHE HOP MAT TAI TTMV 11/12/2012
 • Lược Ghi Đôi Nét Về Dịp Lễ Kỷ Niệm 50 Năm Thành Lập Chủng Viện Minh Hòa Đalạt
 • Tâm Tình Của Cha Giám Đốc Đại Chủng Viện Vào Cuối Thánh Lễ
 • Kỷ Niệm 50 Thành lập Chủng Viện Simon Hòa - Minh Hòa Đalạt, - Tập I
 • Kỷ Niệm 50 Thành lập Chủng Viện Simon Hòa - Minh Hòa Đalạt, - Tập II
 • Kỷ Niệm 50 Thành lập Chủng Viện Simon Hòa - Minh Hòa Đalạt, - Tập III
 • Kỷ Niệm 50 Thành lập Chủng Viện Simon Hòa - Minh Hòa Đalạt, - Tập IV
 • Anh Em Cựu Tu Simon Hòa Với Ngày Kim Khánh Chủng Viện Minh Hòa - Đàlạt
 • Bài Giảng cùa ĐC Giuse Võ Đức Minh
 • Giang Quốc Chung Chia sẻ
 • Cảm Tưởng của Văn Tường
 • Võ Đức Trung Góp Ý
 • Cảm Tưởng của Anh Đoàn Lớp Giuse I
 • Các Thánh Cựu Simon Hòa ở San Jose, California cũng Mừng Lễ Quan Thầy, Simon Hòa
 • Kính Báo: Bà Cố Cha Đinh, Viết Muôn và Viết Sơn đã an nghỉ Trong Chúa
 • Danh Sách Anh Cựu Tu Sinh Chủng Viện Simon Hòa Đalạt Vùng Đức Trọng - Đơn Dương
 • Chương Trình "Về Mái Trường Xưa"
 • Thư Hồi Âm và Cám Ơn Của Cha Micae Trần Đình Quảng, Giám Đốc ĐCV Đalạt
 • Thư cám ơn của gia đình Anh Nguyễn Minh Trung
 • Danh Sách Anh Em Hải Ngoại Đóng Góp Ngày Kỷ Niệm 50 Chủng Viện SMH
 • Thiệp Mời Tham Dự Ngày Kỷ Niệm 50 Năm Chủng Viện Simon Hòa Đalạt
 • Chúc Mừng: Cháu Lê Viết Thảo Linh, con gái anh chị Lê Viết Sinh mở phòng mạch Nha Khoa
 • Hình Ảnh Anh Em Lớp Têrêsa Mừng Lễ Bổn Mạng - 3-10-2012 tại VN
 • Báo Tin: Thầy MK Trần Minh Đức, con trai anh chị Alp Trần Thăng Thiên (“Thiên béo” – “Beo thiến”, lớp Têrêxa 1) sẽ chiụ chức Phó Tế tại Marseille, Pháp
 • Lớp Giuse 2 Bảo Lộc có cuộc gặp gỡ bất ngờ và thú vị
 • Thân Mẫu bạn Phan Tòan Việt đã an nghỉ trong Chúa
 • Thân Mẫu anh Phạm Văn Nghị (Cố Nghị) đã an nghỉ trong Chúa
 • Hình Ảnh Anh Em Simon Hòa Đalạt họp mặt thường niên & đón tiếp ĐC Antôn Vũ Chương và cha Chưởng Ấn Antôn Nguyễn Đức Khiết
 • Anh Em Simon Hòa Đalạt họp mặt thường niên & đón tiếp ĐC Antôn Vũ Chương và cha Chưởng Ấn Antôn Nguyễn Đức Khiết
 • Thân Mẫu bạn Nguyễn Văn Dũng đã an nghỉ trong Chúa
 • Thân Mẫu bạn Đào Quý Vượng đã an nghỉ trong Chúa
 • Thân mẫu của anh Trần Văn Dũng - lớp Ba Vua 1, đã từ trần
 • Nhạc Mẫu của anh Hoài Sơn đã qua đời.
 • Thân Mẫu của Anh Nguyễn Văn Thiện Lớp Têrêsa 1, vừa được Chúa gọi về
 • Bao tin & Cau nguyen: Thân phụ anh Trần Văn Khoa đã an nghỉ trong Chúa
 • Thông Báo v/v Tiếp đón Đức Cha Giáo Phận Đalạt Antôn Vũ Huy Chuơng và cha Chưởng Ấn GP Antôn Nguyễn Đức Khiết
 • Tâm Thư Của Anh Hội Trưởng Simon Hòa Đalạt Hải Ngoại Gửi Anh Chị Em Cựu Chủng Sinh Hải Ngoại
 • Khâm phục Người anh em Linh Mục: Fx.K'Brel
 • Thân Mẫu bạn Phêrô Phạm Văn Trung, đã được Chúa gọi về
 • Hiệp Thông: Cụ Bà Têrêxa Nguyễn Thị Hoa, Thân Mẫu bạn Đỗ Quang Vĩnh đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Cụ Giuse Nguyễn Văn Tập, nhạc phụ anh Lại Kim Toàn đã an nghỉ trong Chúa
 • Hình Ảnh Lớp Phanxicô II Họp Mặt Tết Nhâm Thìn
 • Tâm thư cha Paul Dương Công Hồ gửi anh em SMH V/v xây dựng trường Tiểu Học Việt Anh
 • Anh Em Lớp Ba Vua Họp Mặt Tại Tiệc Cưới Con Gái anh Phạm Văn Tường
 • SINH HOẠT NĂM 2011
 • Thiệp mời Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên Nhà Thờ Giáo Xứ Thánh Mẫu - Bảo Lộc cuả cha Gioan Bosco Trần Văn Điện
 • Hiệp Thông: Thân Mẫu bạn Trần Đình Tuyền Là Cụ Bà Têrêsa Nguyễn Thị Sen Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Thư Mời Tham Dự Lể Bổn Mạng Chủng Viện Simon Hòa
 • Hiệp Thông: Cụ Bà Maria Nguyễn Thị Vân, thân mẫu anh Bùi Định (San Jose, USA) đã an nghỉ trong Chúa (VN) ngày 21-11-20011
 • Hiệp thông: Cụ bà Maria Trần Thị Mừng, thân mẫu anh Vũ Thanh Hải đã an nghỉ trong Chúa (VN)
 • Tiệc Cưới con gái út của anh chị Nguyễn Văn Tôn
 • Hiêp Thông: Cụ Cố Phanxicô Saviê Lê Văn Trí, thân phụ 2 bạn Lê Hùng Lân và Lê Hùng Trân đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp thông: thân phụ bạn Trần quang Thiều là Cụ Ông Phêrô Trần Văn Ngọ, Kytô Vua 1, đã an nghỉ trong Chúa
 • Cụ ông Giuse Nguyễn Thân, nhạc phụ của anh Nguyễn Đức Chính đã về với Chúa
 • Cụ Bà Anna Lê Kim Điễm, thân mẫu bạn Vũ Hữu Thơ đã an nghỉ trong Chúa
 • "Lịch Sử" Họp Lớp Terexa - (Toàn Tập) (file hơi nặng.... chịu khó chờ tí nhé.. hì, hì....!)
 • Cáo Phó: Cụ Ông ĐaMinh Nguyễn Văn Nghi, Thân Phụ Của Anh Nguyễn Văn Phú ("Phú điên") Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Kính Báo: Cụ Bà Catarina Lại Thị Nhung, là nhạc mẫu của anh Vũ Văn Phúc, đã được Chúa gọi về
 • Hội Ái Hữu Simon Hòa Đalạt: Bản Đường Hướng Sinh Hoạt
 • Anh em Sàigòn về Đalạt Thăm TGM và Chủng Viện Simon Hòa 13-8-2011
 • Anh Trần Công Chính Gửi Thiệp Mời Lễ Giỗ Đầu của Thân Mẫu
 • Thông Báo Khẩn: Dời Ngày Chào Đón 2 Cha Lê Minh Tính - Trịnh Hồng Hai & Ngày Tổng Kết Dự Thảo Hướng Dẫn Sinh Hoạt
 • Lớp Mông Triệu Mừng Lễ Bổn Mạng 2011
 • Thư mời đón tiếp và gặp gỡ cha Giuse Lê Minh Tính Quản Lý Giáo Phận Đalạt và cha Trịnh Hồng Hải
 • Cụ cố Anna Nguyễn Thị Kim Vui, thân mẫu bạn Vũ Văn Phúc , Kyto Via 2 đã được Chúa gọi về.
 • Kể Về Chuyến Đi Thăm ĐC Phêrô
 • Kỷ niệm 40 năm lớp Vô Nhiễm 2
 • Họp mặt truyền thống Anhchiemnhajos Việt Nam – năm 2011
 • Ngày Họp Mặt Lớp Kitô Vua II (72-73)
 • Anh Trần văn Đoàn Họp Mặt Thân Mật Với Anh Em SàoGòn Chiều 19/7/2011
 • Hiệp Thông: Cụ Cố Jioan Baotixita Thân phụ anh Hoàng Kim Anh (lớp Ba Vua) đã được Chúa gọi về
 • Bản Tham Khảo Ý Kiến và Góp Ý cho Bản Dự Thảo
 • Tiệc Anh Em SMH Chia Tay Em Toản, (Lớp ba Vua) Định Cư Hoa Kỳ
 • Hiệp Thông: Cụ Bà Anna Nguyễn Thị Phiếm, Nhạc Mẫu anh Phạm Quốc Anh Đã Được Chúa Gọi Về
 • Bản Dự Thảo Đường Hướng Sinh Hoạt Hội Ái Hữu Simon Hòa Đalạt
 • Ngày Họp Mặt Thường Niên Của Anh Em Cựu Simon Hòa Đalạt Hải Ngoại - San Jose, California USA
 • Thư Mời Dự Tiệc Chia Tay em Trần Quốc Toản Đi Định Cư Hoa Kỳ
 • Hình Ảnh Ngày Họp Mặt Thường Niên Của Anh Em Cựu Simon Hòa Đalạt Tại San Jose, California - USA
 • Niên Liễm & Website Năm 2011, thâu trong dịp Họp Mặt Thường niên tại San Jose ngày 4-6-2011
 • Thân phụ bạn Hoàng Kim Trọng là cụ ông Đaminh Hoàng Văn Phúc đã an nghỉ trong Chúa
 • Thông Báo Họp Mặt Thường Niên Gia Đình Simon Hòa Đalạt Hải Ngoại 2011
 • Gặp gỡ hai cha Đinh lập Liễm và Đinh Viết Hoàng tại USA
 • gia đình anh chị Giuse Vũ Ngọc Châu, lớp Kitô Vua II vừa tổ chức VU QUI cho cháu gái đầu của anh chị, cháu Vũ Họa Mi
 • Hình Ảnh 2 linh mục Gioan và Trần Liên thăm Hoa kỳ
 • Thư Của Đức Tân Giám Mục Giáo Phận Đalạt Antôn Vũ Huy Chương gửi anh em Hội Ái Hữu Simon Hòa và Website simonhoadalat.com
 • Thư Thăm Hỏi và Ý kiến Của ĐC Phêrô về Trang SimonHoadalat.com
 • Buổi Họp Mặt và Chào Mừng 3 linh mục Giáo Phận Đalạt
 • Báo Tin Buồn: Cháu Phêrô Nguyễn Hoàng Anh Tuấn, con trai út của anh chị Nguyễn Ngọc Ban (lớp Giuse 2) đã an nghỉ trong Chúa
 • Thư Góp Ý Của Anh Trần Văn Đoàn (Lớp Giuse I - Đài Loan)
 • Tổng kết góp ý cho bài “Có Nên Đăng Quàng Cáo Thương Mại Trên Website Simonhoadalat
 • Một Vài tâm Tình Nhân Đọc Bài: Nên Hay Không Nên Đăng Quảng Cáo Thương Mại Trên Web Simonhoadalat.com?
 • Thư mời họp mặt và đón chào 3 cha Địa Phận sang thăm Hoa Kỳ
 • Thư cám ơn của tang quyến anh Lê Cường
 • Xin kính báo: Cụ Bà Maria Anna Thân Thị Mỹ Thân Mẫu 2 anh lê Cường và Lê Mạnh Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hình Ảnh Họp Mặt Lớp Phanxicô II Tại VN
 • Nên Hay Không Nên Đăng Quảng Cáo Thương Mại Trên web Simonhoadalat
 • Hình Ảnh Anh Chị Em SimonHoa Tham Dự lễ Cưới Con G Anh Chị Hoàng Tích Đức, San Jose, USA
 • Hình Ảnh Anh Em Vùng SàiCôn Mừng Tân Niên Tại Nhà Đai Gia Trần Tiến Thịnh, Mùng 6 Tết Tân Mão
 • Anh Em SMH Miền SàiGòn Họp Mặt Tất Niên & Đón Năm Mới Tân Mão
 • Thư Mời của anh chị Hoàng Tích Đức gả chồng cho con gái rượu


 • SINH HOẠT NĂM 2010
 • Anh Em 2 Ớp Ba Vua I & II Họp Mặt Mừng Lễ Hiển Linh 2-1-2011
 • Lớp Têrêsa 1 vùng Saigon Gia Kiệm, Bảo Lộc và Đàlạt đã họp nhau mừng lễ Bổn Mạng tại giáo xứ Tân Rai, Bảo Lộc
 • Mừng Bổn Mạng Chủng Viện, tại Yukaipa, Calidronia ngày 12-12-2010
 • Thiệp chúc Giáng Sinh của cha Giám Quản GP Đalạt gửi anh em SMH
 • Anh Em Simon Hòa Miền Sàigòn Họp Mặt Mừng Ngày Lễ Bổn Mạng 12-12-2010
 • Lớp Giuse Báo Tin Buồn: Cụ Ông Antôn Vũ Văn Quế, thân phụ anh Vũ Văn Sơn, lớp Giuse2 đã an nghỉ trong Chúa
 • Mừng Lễ Kytô Vua tại Kytô Viện, 2010
 • Tang lễ Cụ Giuse Nguyễn Văn Thất
 • Hiệp Thông: Cụ Cố Giuse Nguyễn Văn Thất là thân phụ anh Nguyễn Hiệp (Canada - lớp Ba Vua) và là nhạc phụ anh Nguyễn Văn bằng (Ba vua) đã an nghỉ trong Chúa
 • Thân phụ của Bạn Nguyễn Đức Trọng đã được Chúa gọi về
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Hoàng Thị Lan, là Thân Mẫu Bạn Hoàng Công Ánh lớp Giuse2 Đã Được Chúa Gọi Về
 • Hiệp Thông: Cụ Cố Maria Trần Thị Chè, thân mẫu anh Trần văn Chung và cha Trần văn Đình Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Giới Thiệu Việc Làm Tại Nhật
 • Thư Mời Tham Dự Lễ Thánh Têrêxa
 • Anh Em Simon Hòa Miền SàiGòn Đến Kính Viếng Bà Cố Anna Trần Hữu Lý, Thân Mẫu Anh Trần Công Chính
 • Lễ Mừng Bổn Mạng Lớp Mông Triệu 16-8-2010: Ngày Họp Mặt Anh Em Simon Hòa Đalạt
 • Bà cố Anna Trần Hữu Lý, thân mẫu anh Trần Công Chính - lớp Mông Triệu, vừa mới từ trần
 • Hình ảnh lớp Mông Triệu Họp Mặt và Mừng lễ Bổn Mạng 15-8-2010 tại VN
 • Đây rồi !!! Hội Nghị Simon Hòa Hải Ngoại
 • Hình ảnh ngày họp mặt Simon Hòa Hải Ngoại Hoa Kỳ ngày 15-8-2010
 • Thư Chúc Mừng của ĐC Phêrô Nguyễn Văn Nhơn nhân ngày Họp Mặt Simon Hòa Hải Ngoại, Hoa Kỳ
 • Thư chúc Mừng Ngày Họp Mặt anh em Simon Hòa Hải Ngoại của cha Phaolô Lê Đức Huân, Giám Quản Giáo Phận Đalạt
 • Thư chúc mừng Ngày Họp Mặt Anh Em SMH Hải Ngoại Hoa Kỳ của Cha Giuse Trần Ngọc Liên, gíao sư Chủng Viện Minh Hòa, Đalạt
 • Thân mẫu anh Ngô Toàn (Trạch), Kytô Vua 2 đã an nghỉ trong Chúa
 • Làm Phép Nhà Máy Mới Của Công Ty Trường Thịnh Tại Tp. Sài Gòn
 • Thông Báo Ngày Họp Mặt Simon Hòa Hoa Kỳ, 2010
 • Lớp Giuse 2 Họp Mặt 2010
 • Thân phụ anh Nguyễn văn Thứ tức “ Thứ ba tầu”, “Thứ râu” đã an nghỉ trong Chúa
 • Anh em SMH Sàigòn Tham Dự Ngày Khai Trương Nhà Thuốc Tây Kim Châu của anh Trần Công Chính, Phú Nhuận
 • Hội Ngộ Anh Em SMH Vùng sài Gòn và anh Phạm Văn Tân từ Canada
 • Cụ Võ Thành Danh, Nhạc Phụ anh Đặng Văn Thanh Quân đã được Chúa gọi về
 • Ảnh Ngẫu Nhiên, lang thang trên web
 • Cụ Bà Maria, Thân Mẫu anh Nguyễn văn Thế Đã Được Chúa Gọi về
 • Tiệc chia tay của em Cường-Ba Vua 2 chiều 19/5/2010
 • Cha Nguyễn văn Mạnh Đau Nặng
 • Thông báo Về Ngày Trở Về Giáo Phận Tham Dự Năm Thánh 2010
 • Anh em SMH Miền Sài Gòn Lên Thăm và Giã Từ Đức Cha Phêrô
 • Cha Giuse Duyên: Tâm tình chia sẻ với anh em SMH về một Người Cha
 • Lớp Mông Triệu đã đến phúng điếu & chia buồn với gia đình người anh em
 • Tin Buồn: Cụ Bà MATTA MARIA ĐINH THỊ SAI Là Thân Mẫu của bạn Nguyễn Văn Trưởng và của Anh Nguyễn Văn Tạ đã an nghỉ trong Chúa
 • Thư của ĐC về Quỹ Trung Tâm Muc Vụ và Bác Ái
 • Thư của ĐC Cha Gửi Anh Em SNH Sau Khi Được ĐGH Bổ Nhiệm TGM Phó Hà Nội
 • Hiệp Thông: Thân Phụ anh Ngô Đặng Tạch Lớp Kytô Vua 2 Đã Được Chúa Gọi Về
 • Hiệp Thông: Thân Phụ anh Ngô Đặng Tạch Lớp Kytô Vua 2 Đã Được Chúa Gọi Về
 • Anh Em Lớp Giuse Bảo Lộc Mừng Lễ Bổn Mạng
 • Đức Cha Phêrô Gặp Gỡ Anh Em SMH Sàigòn Đầu Năm
 • Cáo Phó: Thân mẫu anh Vũ Trung Đã Được Chúa Gọi Về (.pdf)
 • Thông báo về Ngày Trở Về Giáo Phận Năm Thánh 2010
 • Lớp Ba Vua Họp Mặt Tại Đạteh


 • SINH HOẠT NĂM 2009
 • Họp Mặt Mừng Lễ Bổn Mạng Simon Hòa Tại Hoa Kỳ
 • Một Vài Hình Ảnh Tang Lễ Cựu Linh Mục Louis Trình Tại Canada
 • Đường Thập Giá Của Người Mang Bệnh Nan Y (Những Tâm Tình Cuối Đời Trên Giường Bệnh Của Cha Louis Trình)
 • Báo tin:Cựu linh mục Luis Nguyễn , tức cha Trình, đã được Chúa gọi về tại Canada
 • Ngày Giỗ Truyền Thống Simon Hòa Tại Sài Gòn
 • Quoc Chung Mời anh em xem hình Mừng Bổn mạng SimonHoa Tại Sài Gòn Trên Picasa, hay tuyệt !
 • Thư Mời Họp Mặt 2009
 • Thông Báo về Ngày Họp Mặt Lớp Têrêxa I
 • Nhạc mẫu của anh Trần Văn Chung đã được Chúa gọi về
 • Cáo Phó và Thư Mời Dâng Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Cụ Cố Giuse Nguyễn văn Túy, thân phụ của anh Nguyễn Đình Khương
 • Thông báo số 1 Về Ngày Mừng Lễ Bổn Mạng Chủng Viện thánh Simon Hòa
 • Biên bản buổi họp về Chương trình gây quỹ Trung Tâm Mục Vụ GP Đalạt và các chương trình cuối năm của Gia Đình Simon Hòa
 • Thăm Cha anh Augustino Phạm Minh Thanh Tại bệnh Viện Thống Nhất, Sàigòn
 • Tin về sức khoẻ cha Augustinô Phạm Minh Thanh
 • Tình Cảm GĐ Simonhòa nhân dịp Thánh Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên Xây Dựng Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận.
 • Lớp Mông Triệu Mừng Lễ Bổn Mạng: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
 • Thư Phân Ưu Của Đức Cha Phêrô Gửi anh Nguyễn Đình Khương và Tang Quyến
 • Ngày Họp Mặt 2009 và Bữa Tiệc gây Quỹ Xây Dựng TTVM Giáo Phận sẽ được đình hoãn.
 • Gia đình Simon Hòa Hội Ngộ Tại Tiệc Cưới con gái của anh chị Nguyễn Đức Chinh
 • Lễ Thành Hôn Trưởng Nữ của Anh Chị Nguyễn Văn Tôn
 • Lễ Thành Hôn Con Trai Lớn Của AC Hoàng Tích Đức
 • Anh em SMH ở sài Gòn và vùng lân cận mừng nhà mới của anh Phạm Văn Tường
 • Bài nói chuyện của cha Tổng Đại Diện với anh em lớp Giuse 2 nhân dị anh em ghé thăm Ngài
 • Họp Mặt Anh Em Nhà Jos, Tập III
 • Thư Cám Ơn Của Lại Kim Toàn và Tang Quyến
 • Thư Phân Ưu Của Đức Cha Phêrô Gửi Anh Toàn và Tang Quyến
 • Thư Phân Ưu Của Cha Tổng Đại Diện Phaolô Lê Đức Huân Gửi Anh Toàn và Tang Quyến
 • Họp Mặt Anh Em Nhà Jos Kỷ Niệm 40 Năm, Tập II
 • Lễ Kỷ Niệm 20 Năm Linh Mục Của Cha Vũ Chí Hỷ
 • Anh Em Nhà Jos Kỷ Niệm Sinh Nhật 40 Năm, Tập I
 • Anh Em Simonhoa Saigon & Gia Kiệm kính viếng ông cố Lại Kim Tinh-thân phụ anh Lại Kim Toàn chiều thứ Sáu 03/07/2009
 • Tiệc Họp Mặt anh em Simon Hòa Sàigòn với anh Toàn Tại Nhà Hàng JodeerBeer
 • Thư Kính Báo Của GĐ Lại Kim Toàn: Thân Phụ Là Ông Lại Kim Tinh Đã Qua Đời
 • Hình Ảnh Thánh Lễ An Táng Anh Giuse Trần văn Ngọc Lớp Terêxa I
 • Hình Ảnh Tang Lễ Anh Giuse Trần văn Ngọc Lớp Terêxa I
 • Kính Báo: Anh Giuse Trần Văn Ngọc (lớp Terexa I) đã được Chúa gọi về
 • Anh Chị Đức "mập" gửi Thiệp Cưới............ con trai !
 • Thân Mẫu Anh Nguyễn Đăng Hùng là Cụ Bà Anê Nguyễn Thị Ngoan đã được Chúa gọi về.
 • Những hưởng ứng tích cực và mau mắn của anh em SMH cho cháu Chiều Xuân
 • Một Hoàn cảnh Thương Tâm - Mong Chờ anh em Simon Hòa giúp, Please
 • Hình Ảnh Tang Lễ Anh Giuse Trần văn Sử, lớp Terêxa 1
 • Anh Trần Văn Sử, Lớp Têrêxa 1 đã được Chúa gọi về
 • Từ đức tin đến cuộc đời
 • Cáo phó của lờp Giuse 2: thân phụ 2 anh Thắng và Vinh; nhạc phụ anh Lân đã được Chúa gọi về
 • Chia Buồn: Sơ Trần Kim Yến là chi ruôt cha DonBosco Trần văn Điện đã được Chúa gọi về
 • Hình ảnh tang lễ cha Cố Louis Phạm văn Nhượng
 • Chủ Nhân Công Ty Trường Thịnh Đã Đoàn Tụ Với Gia Đình
 • Me của anh Nguyễn Duy Khôi (Kỳ Khôi) đã được Chúa gọi về.
 • Nhạc Phụ anh Trần Văn Bằng đã được Chúa gọi về
 • Kính Báo: Cụ ông Giuse Vũ Văn Thưởng, thân phụ anh Vũ Văn Phúc (Kytô Vua II) đã đưọc Chúa gọi về
 • Họp Mặt Anh Em Cựu Simon Hòa Vùng Đàlạt
 • Mời anh em chung góp xây dựng Trung Tam Muc Vu Giáo Phận
 • Sinh Hoạt Của Anh Em Lớp Ba Vua Trong Ngày Lễ Bổn Mạng Tại VN


 • SINH HOẠT NĂM 2008
 • Hình Ảnh Tang Lễ Bạn Antôn Lý Văn Huy
 • Tin thêm về Anton Lý Văn Huy
 • Anh Anton Lý Văn Huy, lớp Vô Nhiễm II đã được Chúa gọi về
 • Thân Mẫu anh Nguyễn Trung Đồng đã được Chúa gọi về
 • Thông Tin Ngắn 3-12-2008
 • Thư báo tin và Chương trình tang lễ Thâm Mẫu của anh Nguyễn Đình Khương
 • Anh Em Các Lớp Kytô Vua Vùng Bảo Lộc Mừng Bổn Mạng
 • Hiệp Thông: Cụ Cố Anrê Nguyễn Văn Hương, Thân Phụ Cha Giuse Nguyễn Đức Cuờng Đã Được Chúa Gọi Về
 • Hiệp Thông: Cụ Cố Phêrô Nguyễn Văn Vy, Thân Phụ Của Bạn Nguyễn Trung Đồng Đã Được Chúa Gọi Về
 • Đám Cưới con gái anh chị Phạm Văn Tường
 • Họp Mặt Lớp Têrêxa I, năm 2008
 • Hiền Thê anh Thăng, tự “Thăng Rắn” (Lớp Terêxa 1) đã qua đời tại Houston, Texas Hoa kỳ
 • Thư chia sẻ của Lê Bá Trí, Bảo Lộc
 • Ngày Họp Mặt Lớp Kytô Vua II
 • Hình Ảnh Ngày Họp Mặt Lớp Kytô Vua II
 • Thư của anh Tân Hội Trưởng Cám Ơn Đức Cha Phêrô
 • Hình Ảnh Ngày Đại Hội Simon Hòa Đàlạt Hải Ngọai 2008
 • Báo Cáo về trang web Simonhoadalat
 • Thư Chúc Mừng Hậu Đại Hội Của Đức Cha Phêrô
 • Tường Trình Đại Hội 2008
 • Báo Cáo Tài Chánh và Quỹ Năm 2007
 • Thư Đức Cha Phêrô Gửi Anh Em Simon Hòa Hải Ngoại Dịp Họp Mặt 2008
 • Thông Báo Số 3: Thay Đổi Chương Trình ĐH 2008
 • Thông cáo số 2 Ngày Họp Mặt Simon Hòa Hải Ngoại 2008
 • Thư mời số 2: góp ý sửa chữa trang nhà Simon Hoa
 • Thư mời góp ý sửa chữa trang nhà Simon Hoa
 • Trở Về Từ Cõi Chết
 • Thông Báo 1: Về Ngày Họp Mặt Gia Đình Simon Hoà Đàlạt Hải Ngoại, 2008
 • email: cha Thinh hoi am
 • Niềm Vui Hồi Phục
 • Cha Nguyễn Đức Hậu..... Những Điều Trông Thấy
 • Tình trạng sức khỏe của cha giáo Giuse Nguyễn Đức Hậu
 • Báo tin và cầu nguyện
 • Chúc Mừng Tân Linh Mục Michael Dinh Minh Hung
 • Kinh Báo: Nhạc Mẫu anh Trần Văn Thông đã được Chúa gọi về
 • Thư cám ơn của gia đình anh Lê Bá Trí
 • Kính Báo: Thân Mẫu anh Nguyễn bá Trí đã qua đời
 • Phạm Ngọc Trản on youtube
 • Lớp Giuse Khoá 69 Hải Ngoại Họp Mặt
 • Hình Ảnh Lớp Giuse Khoá 69 Hải Ngoại Họp Mặt
 • Thư Mời Tham Dự Lễ Phó Tế của thầy Đinh Minh Hùng
 • Đài truyền hình VTV1 ở Hà Nội phỏng vấn Père Dương Công Hồ
 • Vài hình ảnh về tình trạng sức khoẻ của cha Cựu Bề Trên TCV: Cha Louis Phạm Văn Nhượng
 • Lm. Dương Công Hồ: Ông chủ nhiệm nhiệt tâm
 • Hai Lớp Ba Vua 1 & 2 Mừng Lễ Bổn Mạng
 • Hình Ảnh Mừng Lễ Simon Hòa Tại Sài Gòn
 • Thư Cha Giuse Nguyễn Hữu Duyên gửi anh em SMH xin giúp đỡ sửa chữa nhà nguyện Đambr'i


 • SINH HOẠT NĂM 2007
 • Video Đại Hội 2007
 • Hình Ảnh Ngày Họp Mặt Anh Em Simon Hòa ĐàLạt Hải Ngoại California, Hoa Kỳ, 2007
 • Thư Của Đức Cha Phêrô Gửi Lời Cám Ơn Sau Chuyến Đón Tiếp Của Anh Em Simon Hoà Hải Ngoại
 • Tường Trình Đại Hội 2007 và Đón Đức Cha Phêrô Tại Hoa Kỳ
 • Thông Báo số 4: Ngày Họp Mặt Simon Hòa Đàlạt 2007
 • Cụ Cố Mađalêna Đinh Thị Chi, thân mẫu anh Vincent Đinh Văn Oanh đã từ trần
 • Thông Báo Số 3: V/v Đưa Rước Ngày Đại Hội 2007
 • Thông Báo Số 2 Về Ngày Họp Mặt 2007 Gần Kề
 • Họp Mặt Lớp Kytô Vua II
 • Hình Ảnh Họp Mặt Lớp Kytô Vua II
 • Thân Phụ anh Phan Khắc Viên (Lớp Kytô Vua 2) qua đời
 • Thông báo tìm Tài Liệu về Xuân Tưởng
 • Thông Báo số 1: Ngày Họp Mặt 2007
 • Hình Ảnh Lễ Cầu Nguyện Cho Linh Hồn Linh Mục Anphongsô Trần Khánh Thành Tại Giáo Xứ Nhân Hòa, Tân Phú
 • Tin đầu năm 2007

 • SINH HOẠT NĂM 2006
 • Hình Ảnh Ngày Họp Mặt Linh Mục, Chủng Sinh và Cựu Chủng Sinh Nhân Dịp Lễ Bổn Mạng Chủng Viện Simon Hòa
 • Bản tin hiệp thông từ Dalat: Ngày Họp Mặt Chủng Viện Simon Hòa
 • Hình Ảnh Chủng Viện Mừng Lễ Bổn Mạng Simon Hòa, Ngày 12-12-2006
 • Thư Mời Ngày Truyền Thống Simon Hòa Của Anh Em Vùng Sài Gòn và Phụ Cận
 • Ngày Nhớ Ơn Thầy
 • Đức Cha Phêrô gặp gỡ anh em vùng SàiGòn trước khi đi tham dự Đại Hội Truyền Giáo Á Châu tại Thái Lan
 • Hình Ảnh Đức Cha Phêrô gặp gỡ anh em vùng SàiGòn
 • Thư khiếu nại của Bang Chủ Trịnh Ngọc Lâm, Lớp Teresa 1
 • Lớp Têrêxa Họp Mặt Mừng Lễ Bổn Mạng Đại Trào
 • Hình Ảnh Lờp Têrêsa I Họp Lớp Mừng Bổn Mạng Đại Trào (update)
 • Lời bàn sau khi đọc bài và xem hình
 • Anh Em Vùng Los Angeles và Orange County Tiếp Đón Cha Giáo Giuse Lê Minh Tính
 • Thư Mời Họp Lớp Têrêxa Mừng Bổn Mạng
 • Anh JB Phạm Đình Hòang, lớp Kytô Vua I Đã Qua Đời
 • Thiệp Tang anh JB Phạm Đình Hoàng (pdf)
 • Anh em SàiGòn Đón Tiếp Cha Nguyễn văn Sinh (Thụy Sĩ), Lớp Giuse I
 • Hình ảnh Anh em Simon Hòa vùng SàiGòn đón tiếp cha Nguyễn văn Sinh, lớp Giuse I từ Thụy Sĩ về thăm VN
 • Ghé thăm Simon Hòa Đà Lạt ngày 5/7/2006
 • Hình ảnh ghé thăm Simon Hòa Đà Lạt ngày 5/7/2006
 • Chuyện bê lề Đại Hội Simon Hoà Hải Ngoại 2006
 • Tường Trình Đại Hội Simon Hòa 2006
 • Hình Tiếp Đón và Khai Mạc
 • Hình Ăn Trưa
 • Hình Sinh Hoạt và Thánh Lễ
 • Hình Các Gia Đình Tham Dự Ngày Họp Mặt
 • Thư Gửi Anh Em Góp Bàn Tay Xây Dựng Nhà Thờ Đạ-Tông
 • Thông Báo của TGM Đàlạt v/v Nâng cấp TGM
 • Thư Của Đức Cha Gửi Anh Em Nhân Ngày Họp Mặt
 • Thông Báo Số 2, Đại Hội Simon Hòa Hải Ngoại 2006
 • Hình ảnh tang lễ Cụ Cố Nguyễn Văn Phan, Thân Phụ cha Nguyễn mạnh Tuyên
 • Tang Lễ Cụ Cố Giuse Trần Tấn Mùi, Thân Phụ anh Trần Thăng
 • Hình Lễ An táng Cụ Giuse Trần tấn Mùi Thân Phụ anh Trần Thăng
 • Hình: Niềm Vui Của Lớp Phanxicô II
 • Niềm Vui Của Lớp Phanxicô II
 • Thiệp báo: Thầy Stêphanô Nguyễn mạnh Khả sẽ thụ phong Linh Mục
 • Thông Báo Đại Hội Simon Hòa Hải Ngoại 2006
 • Nhac Phụ anh Vũ Chung qua đời
 • Hình lễ An Táng Ông Cố Antôn Đòan Sỹ Hạng, thân phụ cha Đoàn Thái Bình
 • Thân Phụ Cha Đòan Thái Bình Qua Đời

 • Tin Hình Tháng 1-2006


 • SINH HOẠT NĂM 2005
 • Lớp Ba Vua 2 - Hình nay, người xưa
 • Báo tin : Mẹ của anh Nguyễn Cường đã qua đời
 • Chủng Viện Simon Hòa Mừng Lễ Bổn Mạng
 • Hình ảnh anh em Simon Hòa mừng lễ Bổn mạng tại Đàlạt và Sàigòn
 • Hình Ảnh Lễ Tân Hôn Của Công Minh & Cẩm Tú
 • Tin Vui: Nguyễn Công Minh Lên Xe Hoa
 • Về Mái Nhà Xưa (Nguyễn Văn Thơm, Lyon, Pháp)
 • Thiệp Báo Tin Lễ Thành Hôn của Lê Tuyên và Ánh Hằng
 • Hình Ảnh Ngày Họp Mặt Lớp Kytô Vua II (niên khoá 1972-73) Tại Đàlạt
 • Họp Mặt Lớp Kytô Vua II (1972-1973) tại Đàlạt
 • Về tình trạng sức khoẻ của anh Nguyễn văn Cẩm
 • Chúc Mừng Cha Cố Giuse Nguyễn Đức Cường
 • Cha giáo Phêrô Trần Minh Tiến đi mục vụ Hoa Kỳ
 • Sinh Hoạt Anh Chị Em Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ ( Bang Virginia )
 • Hình Ảnh Lớp Vô Nhiễm 2 Mừng Lễ Bổn Mạng Tại Gx Tân Bùi
 • TẤT NIÊN TẠI CHỦNG VIỆN GIÁO PHẬN

 • SINH HOẠT NĂM 2004
 • Anh Em Vùng Sài Gòn Mừng Thánh Simon Hòa, Bổn Mạng Chủng Viện

 • Chủng Viện Simon Hòa Mừng Lễ Bổn Mạng
 • Bài Giảng Của Đức Giám Mục Giáo Phận Trong Thánh Lễ Mừng Lễ Bổn Mạng CV
 • Giáo Xứ Chính Tòa Đón Chào Cha Phêrô Hội Du Hoc Trở Về
 • Thư Mời Họp Lớp Gia Đình Vô Nhiễm
 • Lớp Têrêxa I họp mặt mừng lễ Bổn mạng tại giáo xứ Minh Rồng
 • Anh Đaminh Nguyễn Văn Thức đã an nghỉ trong Chúa
 • Vài hàng và hình ảnh về buổi đón tiếp cha Athanasiô Nguyễn Quốc Lâm du học Pháp trở về tại Toà Giám mục
 • Họp Mặt Lớp Kytô Vua Niên Khóa 1972-73 Tại Đàlạt
 • Hình Ảnh Họp Mặt Lớp Kytô Vua Niên Khóa 1972-73 Tại Đàlạt
 • Chi Hội Simon Hòa Tại San Jose Đón Tiếp Đức Cha Bùi Văn Đọc
 • ViDEO: Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc đáp từ
 • VIDEO : Thánh Lễ
 • AUDIO: Đức Cha Phaolô Chia sẻ trong Thánh Lễ
 • AUDIO : Đức Cha Đọc Chia sẻ tâm tình
 • Tường Đình Đại Hội Simon Hòa 2004
 • Hình Ảnh Đại Hội 2004
 • Thân Mẫu Của Anh Phêrô Trần Quang Thiều (B52) Vừa Từ Trần Tại Việt Nam
 • Thư Chúc Mừng Đại Hội 2004 Của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn
 • Thư Chúc Mừng Đại Hội 2004 Cha Micae Trần Đình Quảng, Giám Đốc ơn Gọi Giáo Phận Đàlạt
 • Thư Chúc Mừng Đại Hội 2004 Cha Gioan Baotixita Trần Thái Huân, Chánh xứ Thánh Tâm, Bảo Lộc, Cựu Giám Đốc TCV Simon Hòa
 • Thư Chúc Mừng Đại Hội 2004 Cha Phêrô Trần Đình, Chánh xứ Chi Lăng, Đàlạt, lớp Phanxicô I
 • Và của quí cha và anh em khác...
 • Chương Trình Đại Hội Gia Đình Ái Hữu Simon Hòa Đàlạt 2004
 • Đính Chính Khẩn
 • Thông Báo Đại Hội Simon Hòa 2004
 • Cha Giuse Nguyễn văn Sinh thăm anh em nhà Simon Hòa, thung lũng Hoa Vàng, San Jose, California
 • Anh Vũ Kim Chính, SJ và anh em vùng Toronto, Canada
 • Kết qủa thăm dò “Trưng Cầu Dân Ý”

 • Ðịa chỉ email mới của Hội Ái Hữu Simon Hòa

 • SINH HOẠT NĂM 2003
  Xin lưu ý:
  Ðể nghe và xem được các files Audio va video máy của quí bạn phải có RealOnePlayer. Bạn có thể download ngay ở đây. Hoặc vào website: www.real.com:

 • Một buổi tối với Daniel Phạm Trung Anh
 • Thông Tin Mới Lần Họp Mặt Lớp Vô Nhiễm 2003
 • Thư Mời Họp Mặt Lớp Vô Nhiễm
 • Tin Ngắn Tháng 12
 • Tường Trình Mừng Lễ Bổn Mạng Chủng Viện Simon Hòa tại Ðàlạt
 • Hình Ảnh Anh Em Chủng Sinh và Cựu Chủng Sinh Simon Hòa tại Ðàlạt Mừng Lễ Bổn Mạng
 • Anh em Simon Hòa Tại Bảo Lộc Mừng Lễ Bổn Mạng
 • Họp Mặt Hai Lớp Kytô Vua
 • Hai Lớp Kytô Vua Họp Mặt
 • Tâm Tình Gửi Anh Em Về Chương Trình Khuyến Học
 • Thư Ngỏ Của Ðức Giám Mục Về Chương Trình Khuyến Học Của Giáo Phận
 • Tin Ngắn Tháng 11
 • Tin Ngắn Tháng 10
 • Tông đồ Phêrô đến thăm các thánh thuộc miền San Jose
 • VIDEO : Hội Ngộ Paris 2003 : Sinh Hoạt Của Anh Em SMH ở Pháp
 • Lớp Mông Triệu VN Mừng Lễ Bổn Mạng
 • Tin Ngắn Tháng 8
 • Buổi Gặp Mặt Anh Em Bên Pháp
 • Tin Ngắn Tháng 7

 • ÐẠI HỘI SIMON HÒA HẢI NGOẠI 2003, TẠI HOA KỲ
 • Tin Ngắn tháng 6: chuẩn bị Ðại Hội Simon Hòa hải Ngoại 2003
 • Hình ảnh Ðức Cha Phêrô và cha Giám Ðốc Ơn Gọi Trần Ðình Quảng Khởi Hành Ði Mục Vụ tại Hoa Kỳ
 • Thông báo số 2 về Ðại Hội 2003
 • Tin Ngắn Tháng 4
 • Tin Ngắn Tháng 3
 • Thông báo số 1 về Ðại Hội 2003
 • Hình ảnh Tang Lễ Cố Mathêu Nguyễn Thanh Hưởng
 • Mừng Lễ Thượng Thọ Cha Bề Trên Giuse Pham Văn Trần
 • Tin Ngắn Tháng 2

 • Tin Ngắn Tháng 1

 • SINH HOẠT NĂM 2002
 • Tin Ngắn Tháng 12
 • Video Ngày Ðại Hội 2002
  Ðể thưởng thức được các âm thành và hình ảnh này máy của anh em phải có:
  - Windows Madia Player ( có sẵn trong các Windows. Nhưng chạy khá tốt trong Windows 2000 và XP);
  - Windows 98 hay Windows ME, Windows 2000, XP ;
  - Và tốc độ của modem hay đường vận tải tối thiểu là 56K.
  Nhưng nếu bạn chỉ có Windows 95 mà cũng vẫn muốn xem video này thì cũng thử xem sao, biết đâu ....
  Nên điều chỉnh màn ảnh Video cho đúng cỡ là 8 cm x 6 cm.
  Vì dụng cụ chuyển hình còn thô sơ, chưa chuyên nghiệp nên hình ảnh không rõ ràng như ý muốn (đợi Hội SMH làm ăn khấm khớ may ra mới có tiền để mua sắm dụng cụ tốt được) . Mong bạn thông cảm.

 • - Chào Ðón Anh Em Từ Xa Tới
 • - Ðức Cha Phaolo Nói Chuyện
 • - Chụp Hình Lưu Niệm Và Ăn Trưa
 • - Thánh Lễ Tạ Ơn
 • - Trẻ Em Vui Chơi Và Ăn Tối
 • Tin Ngắn Tháng 9
 • Âm Thanh Ngày Ðại Hội
  Ðể nghe được các âm thành này máy của anh em phải có real audio, anh em có thể download tai Real.com

 • - Simon Hòa Ca - (Hòa Tấu)
 • - Simon Hòa Ca - Hợp Ca - Tác Giả: Trần Văn Toàn "cá trê"
 • - Giới Thiệu Người Mới
 • ( Âm Thanh Ngày Ðại Hội)
 • - Ðức Cha Ðáp Từ
 • - Ðức Cha Giảng
 • - Cha Hậu Gỉang
 • - Cha Lâm Giảng
 • - Cha Bình Giảng
 • - Cha Nhi Giảng
 • - Anh Hân Chia Sẻ
 • - Chị Vinh Chia Sẻ
 • - Ðến Muôn Ðời Con Cảm Tạ Chúa
 • - Anh Ðức Tổng Kết Ngày Ðại Hội
 • - Ðức Cha Gĩa Biệt
 • - Báo cáo Tài Chánh
 • Bản Tin Ngắn Nội Bộ Tháng 8
 • (update ngày 26 Tháng 8 năm 02)
 • Chia Buồn
 • Thánh Lễ An Táng Cụ Ðaminh Nguyễn Văn Sách, Thân Phụ Cha Nguyễn Chu Truyền
 • Bài Chia Sẻ Của Ðức Giám Mục Trong Lễ Tang Thân Phụ Cha N.guyễn Chu Truyền
 • Hình Ảnh Ðại Hội Simon Hòa Ðàlạt Hải Ngoại 2002 ( 4 tập coi mệt nghỉ)
 • Tường Trình Ðại Hội Simon Hòa Hải Ngoại Kỳ VII
 • Ðức Cha Phaolô và Gia Ðình Simon Hòa Tại Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới Toronto 2002
 • Chương Trình Ðại Hội Năm 2002
 • Bản Tin Ngắn Nội Bộ Tháng 7

 • Bản Tin Ngắn Nội Bộ Tháng 6

 • Thiệp Báo Tin Lãnh Chức Phó Tế Của Anh Trần Vĩnh

 • Thiệp Chúc Mừng Của Hội Ái Hữu Simon Hòa

 • Phó Tế, Người Là Ai?

 • Thông Báo Số 2, Ðại Hội Simon Hòa Và Tiếp Ðón Ðức Cha Bùi Văn Ðọc
 • Chương Trình Tổng Quát Chuyến Ði Nước Ngoài Của Ðức Cha Phao lô Bùi Văn Ðọc
 • Gia Phả Lớp Vô Nhiễm Và Hậu Duệ
 • Xuân Nơi Ðây (Trần Văn Toàn, Paris)

 • SINH HOẠT NĂM 2001

  ÐẠI HỘI MỪNG LỄ BỔN MẠNG 2001.

 • Thiệp Mừng Lễ Chúa Giáng Sinh
 • Phónh Sự Bằng Hình Về Ðại Hội Simon Hòa Hải Ngoại 2001
 • Người Tiền Sử Tiểu Chủng Viện Simon Hòa
 • Thánh Lễ Bổn Mạng Tại Chủng Viện Simon Hòa
 • Bài Giảng Của Ðức Cha Trong Thánh Lễ Mừng Bổn Mạng Chủng Viện
 • Những Hình Ảnh Về Ngày Lể Bổn Mạng Chủng Viện tại Việt Nam
 • ÐẠI HỘI SIMON HOÀ HẢI NGOẠI KỲ THỨ VI
 • Buổi Họp Mặt Của Anh Em Cựu Tu Simon Hòa Vùng Ðàlạt

 • Thư Của Ðức Cha Phêrô Gửi Ðaị Hội Simon Hòa Hải Ngoại 2001

 • Thông Báo Về Việc Trao Quà Giáng Sinh Ngày Ðại Hội
 • CHƯƠNG TRÌNH ÐẠI HỘI SIMON HÒA HẢI NGOẠI 2001


 • Các Nhà Khảo Cổ Khám Phá Nhiều Kỷ Vật Quí Tại Ðồi Tiểu Chủng Viện Simon Hòa Ðàlạt
 • Kỷ Niệm Mới Về Lớp Vô Nhiễm 2
 • Thư Cha GB Trần Thái Huân Gửi Hội Ái Hữu Simon Hòa
 • Chào Mừng Hai Người Anh Em: Lm Tuấn và Lm Cường
 • Gia Ðình Anh Chị Vương Văn Chính Về Thăm Giáo Phận Và Anh Em Simon Hòa
 • Anh chị Lê Văn Sinh Mừng Lễ "Ðồng" , 20 Năm Thành Hôn.
 • Thế Mà Ðã Tới Ngày Hẹn: Ngày Họp Mặt Hai Lớp Kytô Vua Tại Xứ Ðoàn Kết
 • Tưởng "Người" Ra Ði Mà Không Trở Về !
 • Cuối Cùng Thì Lê Hải Cũng Ðã Lên Xe Bông.
 • Hai Lớp Kytô Vua 1 và 2: Như Lời Ðã Hứa
 • Thêm Một Anh Em Ðàlạt Nữa
  ÐẠI HỘI MỪNG LỄ BỔN MẠNG 2000
 • Những Tâm Tình Cảm Nghiệm
 • Mừng Lễ Bổn Mạng Chủng Viện tại Quê Nhà
 • Tâm Tình Từ Quê Nhà, Phần I
 • Tâm Tình Từ Quê Nhà, Phần II
 • Tường Trình Ðại Hội Mừng Lễ Bổn Mạng 2000
 • Hình Ảnh Ðại Hội Mừng Lễ Bổn Mạng 2000
  Trang 1
  Trang 2
  Trang 3
  Trang 4
  Trang 5
  Trang 6
  Trang 7
  Trang 8
 • Họp Mặt 2 Lớp Kytô Vua Tại Nam Phương, Việt Nam

 • Ðức Cha Phêrô thăm Công Ty Cổ Phần Nhựa Trường Thịnh, VN
  Chuyến công du mục vụ của Ðức Cha Phaolô Nguyễn Văn Nhơn
  tại Hoa Kỳ, 7/2000.

  Lịch Trình Dự Ðịnh
 • Toàn Tập
  Ðức Cha gặp gỡ giáo dân Giáo Phận Ðàlạt Hải Ngọai
  Họp Mặt Ðón Ðức Cha.
  Chụp Chung Lưu Niệm
  Ðại Hội Gốc Cây
  Canh Thức Một
  Canh Thức Hai
  Hai Thế Hệ, Một Mái Nhà
 • Tập 7: Tình anh em nhà San Jose, California
 • Tập 6: Chúc mừng, Ngọc Quang & Kim Vân
 • Tập 5: Du Ngoạn Nhà Thờ Crystal Cathedral
 • Tập 4: Du Ngoạn San Juan capistrano, California
 • Tập 3: Anh em xum họp II
 • Tập 2: Anh em xum họp I
 • Tập 1: Cha Nguyễn Hữu Duyên thăm anh chị em Simon Hòa, Hoa Kỳ
  Những Hình Ảnh Ðại Hội 99
  Hinh 1,2,3
  Hinh 4,5,6,7
  Tường Trình Ðại Hội 1999
  Những Hình Ảnh Ðại Hội 98
  Hinh 1 , 2
  Hinh 3 , 4