CHÚA NHT 2 MÙA CHAY A

 

Anh ch em thân mến, Mùa Chay là mùa thao luyện thiêng liêng, đ chun b chúng ta c hành cuc thương khó Chúa. Để nim tin được cng c như các môn đệ trong mu nhim Chúa Biến Hình. Chúng ta hãy st sng dâng li cu nguyn :

 

1.     Chúng ta hãy cu nguyn cho mi thành phn dân Chúa biết n lc thực hành các phương thế đo đc theo như Tin Mừng khuyên dy.

2.     Chúng ta hãy cu nguyn cho các anh ch em d tòng được ánh sáng Chúa chiếu di, giúp h dt khoát bước theo Đức Kitô.

3.     Chúng ta hãy cu nguyn cho mi người trong thế gii hôm nay, đang khi hưởng dùng các thành quả ca khoa hc k thut thì cũng biết quan tâm đến các anh em nghèo khó.

4.     Chúng ta hãy cu nguyn cho cng đoàn (Giáo x) chúng ta biết tn dng thi gian quý báu ca mùa Chay đ thăng tiến bn thân và anh em.

 

Ly Chúa là ngun mch sc mạnh, Chúa mun đi sng con người được trin n trong ơn Chúa, xin lắng nghe li con cái khn cu và chúc lành cho các ước nguyn ca chúng con. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.