CHÚA NHT 3 MÙA CHAY A

 

Anh ch em thân mến, Đức Kitô là Đấng Cứu Thế đem đến cho con người sc mnh và nim vui. Trong lòng tin vào Người, chúng ta cùng hip dâng li cu nguyn lên Thiên Chúa, Đấng đã sai Ngài đến :

 

1.     Xin Chúa soi dn Hi Thánh trong s mng phc v con người, đ Hi Thánh luôn xng đáng là ánh sáng muôn dân.

2.     Xin Chúa ban bình an giữa các dân tc, đ mi người được vui sng.

3.     Xin Chúa ban sc mnh cng c và làm tăng trin nim tin đã bt đu chm n nơi những anh ch em thành tâm tìm kiếm chân lý.

4.     Xin Chúa cho mi người trong chúng ta biết sng đo đức theo tinh thn mùa Chay Thánh.

 

 Ly Chúa t ái, vì s vâng phc ca Đức Kitô, Con Mt Cha Yêu Du, Cha đã cu thoát loài người khi ách ti li đè nng, xin thương nghe lời con cái khn cu trong nim tin tưởng phó thác. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.