CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY A

 

Anh ch em thân mến, Nh Phép Ra nhân danh Đức Kitô mi người Kitô hu chúng ta được đưa vào trong ánh sáng và trở nên s sáng cho thế gian. Ý thc ơn kêu gọi làm con cái Cha, chúng ta khiêm tn dâng li cu nguyện :

 

1.     Chúng ta hãy cu nguyn cho các thành phn dân Chúa biết n lc sng thánh thin trong đi sng hàng ngày.

2.     Chúng ta hãy cu nguyn cho các v ch chăn biết noi gương Đức Kitô, yêu thương đón nhận mi người và đưa dẫn h đến gp g Thiên Chúa.

3.     Chúng ta hãy cầu nguyn cho các ti nhân được ơn Chúa thúc đẩy, biết sng hoán ci và canh tân đi sng mình.

4.     Chúng ta hãy cu nguyn cho cng đoàn (Giáo x) chúng ta khi tham d c hành phng v luôn nh đến phm giá ca mình sng xng đáng ơn gọi Kitô hu.

 

Ly Cha là Thiên Chúa toàn năng, trong kế hoch nhim mu, Cha đã mun cu chuc loài người, xin đoái nhìn và lng nghe chúng con kêu cu nhân danh Đức Kitô con Cha, Chúa chúng con. Người là Thiên Chúa hng sng hng tr muôn đi.